Dapagliflozin

Generisk navn
Dapagliflozin
Handelsnavn
Forxiga
ATC-kode
A10BK01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Forxiga tab 10 mg
Forxiga tab 5 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

De farmakokinetiske egenskapene hos barn over 10 år er lik som hos voksne:
- Vd: 1,7 L/kg
- T½: 12,9 timer

Doseringer

Type 2-diabetes mellitus
 • Oralt
  • 10 år til 18 år
   [1]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 dose

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Unngå bruk.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner

Biguanidderivater

Metformin

Glucophage, Metformin, Metformin Medical Valley, Metformin Orifarm, Metformin Sandoz, Metformin actavis, Metformin orifarm
A10BA02
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger
A10BJ02

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. AstraZeneca AB, SmPC Forxiga (EU/1/12/795) 05-01-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. NKFK Workinggroup Acute Kidney Impairment, Extrapolation of KNMP risk analysis "Impaired renal function" for adults to children, 23 maart 20022

Oppdateringer

 • 15 mars 2022 15:11: Ny monografi

Konsentrasjonsmåling


Overdose