Paracetamol

Generisk navn
Paracetamol
Handelsnavn
Acetamol Prima Infanzia, Calpol Six Plus, Mexalen, Panodil, Panodil Zapp, Paracet, Paracetamol B. Braun, Paracetamol Baxter, Paracetamol Fresenius Kabi, Paracetamol Norfri, Paracetamol Orifarm, Paracetamol SA, Paracetamol rosemont, Pinemol, Pinex
ATC-kode
N02BE01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Overdose

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Paracetamol har dels lignende, dels andre mekanismer for smertelindring og febernedsettende virkning enn acetylsalisylsyre (ASA) og ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID inkl. koksiber). Paracetamol kan optimalt dosert ha lignende smertelindrende virkning, men har mindre analgetisk effekt enn NSAID når smertene er relatert til uttalt inflammasjon. Pga. mindre bivirkningsbelastning anbefales paracetamol som regel som førstevalg, selv om enkelte høyt doserte NSAID kan gi noe bedre smertelindring enn paracetamol (0,5–1 g x 3 daglig).  I motsetning til acetylsalisylsyre og NSAID påvirker ikke paracetamol blodplateaggregasjonen i nevneverdig grad og skader ikke ventrikkelslimhinnen. Den analgetiske effekten er som for NSAID, både via sentrale (bl.a. svak COX-2-hemning og stimulering av serotonerg smertehemning) og perifere mekanismer (bl.a. svak COX-2-hemning i CNS). Den antipyretiske effekten skjer ved påvirkning på varmereguleringssenteret i hypothalamus. 
Tabletter og mikstur gir likeverdig effekt. Kan også gis som stikkpiller med langsommere innsettende og noe mer usikker effekt. Intravenøs infusjon gir rask og sikker effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Paracetamol metaboliseres i leveren og skilles ut i urinen, hovedsakelig i form av glukuronid og sulfatkonjugat, og ca. 5 % uendret.

Etter intravenøs administrasjon av paracetamol til premature nyfødte ble følgende farmakokinetiske parametere funnet (Allegaert et al 2004, Allegaert et al 2011, van Ganzewinkel 2014).

  t1/2 (timer) Cl (L/kg/t) Vd (L/kg)
Prematur 4.6-5.9 0,09-0,14 0,61-0,76
Nyfødt, født til termin 2,9 ± 1 0,17 ± 0,06 0,64 ± 0,25

Clearance hos spedbarn på 3 måneder og 1 år er henholdsvis 8,8 og 13,6 L/time/70 kg (84 % av verdiene som er funnet hos eldre barn). Disse verdiene er sammenlignbare med verdiene etter oral og rektal administrasjon. Halveringstiden for paracetamol etter rektal administrasjon hos premature nyfødte er derfor forlenget i stor grad, fra et gjennomsnitt på 11 timer hos premature nyfødte (gestasjonsalder 28–32 uker) til et gjennomsnitt på 2,7 timer hos nyfødte født til termin [van Lingen et al., Allegaert et al.].

Paracetamol administrert rektalt absorberes langsomt hos barn. Median av Tmax etter én enkel rektal dose av paracetamol hos premature nyfødte og nyfødte født til termin er henholdsvis 4–5 timer og 1,5 timer (van Lingen et al.). Ulike studier har også vist at absorpsjon av paracetamol fra stikkpiller er varierende og ufullstendig. Den relative biotilgjengeligheten av rektale preparater (F rektal/oral) varierer fra 0,5 hos eldre barn til omtrent 1 hos nyfødte (Hahn et al., Coulthard et al., Birmingham et al., Anderson et al., Arana et al.).
Biotilgjengeligheten etter oral administrasjon er rapportert til 72 % hos kritisk syke barn 0-6 år (Kleiber 2019).

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Acetamol Prima Infanzia dråper, oppl 100 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Calpol Six Plus mikst susp uten sukker 250 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Mexalen sirup med appelsinsmak 200 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Panodil Zapp tab 500 mg
Panodil tab 1 g
Panodil tab 500 mg
Paracet brusetab 500 mg
Paracet mikst oppl 24 mg/ml
Paracet smeltetab med banansmak 250 mg
Paracet stikkpille 1 g
Paracet stikkpille 125 mg
Paracet stikkpille 250 mg
Paracet stikkpille 500 mg
Paracet stikkpille 60 mg
Paracet tab 1 g
Paracet tab 500 mg
Paracetamol B. Braun inf, oppl 10 mg/ml
Paracetamol Baxter inf, oppl 10 mg/ml
Paracetamol Fresenius Kabi inf, oppl 10 mg/ml
Paracetamol Norfri brusetab 500 mg
Paracetamol Norfri mikst oppl 24 mg/ml
Paracetamol Norfri tab 500 mg
Paracetamol Orifarm tab 500 mg
Paracetamol SA stikkpille 30 mg
Paracetamol rosemont mikst susp 250 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Pinemol tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Pinex brusetab 500 mg
Pinex gran med jordbærsmak 500 mg
Pinex mikst oppl 24 mg/ml
Pinex tab 500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Mild til moderat smerte; feber
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [8] [9]
   • 10 - 15 mg/kg/dose, ved behov, maks. 3 ganger daglig. Maks: 45 mg/kg/døgn.
   • Behandling kun etter avtale med lege.

  • 1 måned til 18 år
   [24] [31] [37] [38] [39] [40] [41] [43]
   • 10 - 15 mg/kg/dose, ved behov, maks. 4 ganger daglig. Maks: 60mg/kg/døgn, men ikke mer enn 4 g/døgn.
   • Barn < 3 måneder: Kun etter avtale med lege.

 • Rektalt
  • nyfødt født til termin og ≥ 3 kg
   [28] [30] [44] [45]
   • 10 - 20 mg/kg/dose, ved behov, maks. 3-4 ganger daglig. Maks: 60 mg/kg/døgn.
   • Behandling kun etter avtale med lege.

  • 1 måned til 18 år og ≥ 3 kg
   [27] [30] [44] [45]
   • 10 - 20 mg/kg/dose, ved behov 3-4 ganger daglig. Maks: 60mg/kg/døgn, men ikke mer enn 4 g/døgn.
   • Barn < 3 måneder: Kun etter avtale med lege.

Akutt og postoperativ smerte
 • Oralt
  • Prematur, Postkonsepsjonell alder 28 uker til 33 uker
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager.

  • Prematur, Postkonsepsjonell alder 33 uker til 37 uker
   [8] [10]
   • 45 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager.

  • nyfødt født til termin
   [9]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager. Hvis smertelindring fortsatt er nødvendig etter denne perioden, reduser dosen til den for mild til moderat smerte. 

  • 1 måned til 6 måneder
   [8] [9]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager. Hvis smertelindring fortsatt er nødvendig etter denne perioden, reduser dosen til 10 mg/kg/Dose ved behov, maks 40 mg/kg/døgn.

   • På grunn av manglende dokumentasjon på effekt av metningsdose anbefales ikke dette.

  • 6 måneder til 18 år
   [8] [9] [10] [25] [26]
   • 90 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 4 g/døgn. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager. Hvis smertelindring fortsatt er nødvendig etter denne perioden, reduser dosen til den for mild til moderat smerte. 

   • På grunn av manglende dokumentasjon på effekt av metningsdose anbefales ikke dette.

 • Rektalt
  • Prematur, Postkonsepsjonell alder 28 uker til 32 uker og ≥ 1,5 kg
   [21]
   • Startdose: 20 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager.

  • Prematur, Postkonsepsjonell alder 32 uker til 36 uker
   [21] [25]
   • Startdose: 30 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager.

  • Prematur, Postkonsepsjonell alder 36 uker til 37 uker
   [8] [10] [25]
   • Startdose: 30 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager.

  • nyfødt født til termin
   [8] [10] [22] [25]
   • Startdose: 30 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager.
    Hvis smertelindring fortsatt er nødvendig etter denne perioden, reduser dosen til den nedre delen av doseringsområdet for indikasjonen Mild til moderat smerte; feber

  • 1 måned til 18 år
   [8] [10] [13] [19] [25] [26]
   • Startdose: 40 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
   • Vedlikeholdsdose: 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 4 g/døgn. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
   • Behandlingsvarighet:

    Kortvarig bruk, maks. 2-3 dager.

 • Intravenøst
  • Prematur, Postmenstruell alder < 32 uker
   [32] [34] [36]
   • Startdose: 12 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 24 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Det må gå minst 4 timer mellom to påfølgende doser, og maksimalt 4 doser per døgn.

  • Prematur, Postmenstruell alder 32 uker til 44 uker
   [32] [33] [36]
   • Startdose: 20 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 40 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Det må gå minst 4 timer mellom to påfølgende doser, og maksimalt 4 doser per døgn.

  • nyfødt født til termin
   [33] [35] [36] [42]
   • Startdose: 20 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 40 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Det må gå minst 4 timer mellom to påfølgende doser, og maksimalt 4 doser per døgn.

  • 1 måned til 18 år
   [26] [32] [35]
   • Startdose: 20 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
   • Vedlikeholdsdose: 60 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 4 g/døgn. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
   • Det må gå minst 4 timer mellom to påfølgende doser, og maksimalt 4 doser per døgn.

Kronisk smerte
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 3 g/døgn. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
   • Ved kroniske smerter bør barnet henvises til spesialist.

 • Rektalt
  • 1 måned til 18 år
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 3 g/døgn. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
    • Ved kroniske smerter bør barnet henvises til spesialist.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Levertoksistet forårsaket av toksiske metabolitter (hos barn > 140 mg/kg kroppsvekt).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Få bivirkninger ved korttidsbruk og i terapeutiske doser. Allergilignende reaksjoner, levkopeni, trombocytopeni og hemolytisk anemi kan forekomme. Risiko for leverskade ved langvarig bruk i store doser. Som for NSAID gir også paracetamol økt risiko for kardiovaskulære komplikasjoner ved høyt forbruk gjennom lang tid. Risikoen er doseavhengig, og den er høyere for røykere. Legemiddelrelatert hodepine. Enkelte pasienter får blodtrykksfall ved rask intravenøs administrering av paracetamol. 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Alvorlig leverinsuffisiens.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Langvarig eller hyppig bruk av paracetamol anbefales ikke. Forsiktighet må utvises hos nyfødte med hyperbilirubinemi. Akkumulering kan forekomme etter gjentatt rektal administrasjon hos premature nyfødte. Paracetamol metaboliseres via sulfatering (særlig hos barn og spedbarn), glukuronidering og oksidative prosesser. Det reaktive radikalet N-acetyl parabenzokinon-imine (NAPQI) dannes via den oksidative prosessen. NAPQI konjugeres deretter med glutation til cystein og mercaptursyremetabolitter. Ved overdose, metaboliseres en større del av paracetamolet via den oksidative prosessen og mer NAPQI dannes. Hvis bare 30 % av glutationet er til stede i ubundet form, kan NAPQI forårsake akutt levercellenekrose. Gjentatte doser på 90 mg/kg/døgn eller mer kan være levertoksisk hos barn. Til og med gjentatte doser på 60–90 mg/kg/døgn kan føre til toksiske symptomer hos enkelte barn (reduserte glutationlagre). Ved symptomer på døsighet og/eller for pasienter med en sykdom som omfatter dehydrering og fasting og som regelmessig tar paracetamol i flere døgn på rad, må paracetamolforgiftning vurderes. Toksisitet kan også forekomme ved enkelte sykdommer hvor glukuronidering har blitt kompromittert. Det anbefales å kontrollere at ingen andre legemidler som inneholder paracetamol og/eller propacetamol administreres. Enkelte paracetamolpreparater inneholder aspartam, og forsiktighet anbefales hos pasienter med fenylketonuri.

Merknad: Vær oppmerksom på feil i dosering av infusjonsvæske grunnet forveksling mellom milligram (mg) og milliliter (ml) som kan føre til utilsiktet overdosering og dødsfall.

 

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Det må utvises varsomhet ved påviste lever‑ og nyreskader (se også Paracetamol: Overdosering/forgiftning (lenke til Norsk legemiddelhåndbok). Forsiktighet hos pasienter i dårlig ernæringstilstand (lavt glutation) og pasienter med mulig eller sikkert redusert levermetabolisme. Ved kronisk alkoholmisbruk og hos pasienter som er i dårlig ernæringstilstand (lavt glutation) er toksiske lever‑ og nyreskader rapportert også ved ordinære døgndoser. NB! Risiko for overdosering ved samtidig bruk av andre paracetamolholdige legemidler (analgetikakombinasjoner).
NB! Natriuminnholdet i brusetabletter (hypertoni, hjertesvikt).

Informasjon til pasient: Advar mot overdosering, spesielt ved kombinasjon av reseptfrie og reseptpliktige legemidler som inneholder paracetamol.

Andre analgetika og antipyretika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Murat I, et al, Tolerance and analgesic efficacy of a new i.v. paracetamol solution in children after inguinal hernia repair, Paediatr Anaesth, 2005, 15, 663-70
 2. Allegaert K, et al, Intravenous paracetamol (propacetamol) pharmacokinetics in term and preterm neonates, Eur J Clin Pharmacol, 2004, 60, 191-7
 3. Allegaert K, et al, Not all intravenous paracetamol formulations are created equal, Paediatr Anaesth, 2007, 17, 811-2
 4. Allegaert K, et al, Pharmacokinetics of single dose intravenous propacetamol in neonates: effect of gestational age, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2004, 89, F25-8
 5. Anderson BJ., What we don\'t know about paracetamol in children, Paediatr Anaesth, 1998, 8, 451-60
 6. Anderson BJ, et al, Intravenous neonatal paracetamol dosing: the magic of 10 days, Paediatr Anaesth, 2009, 19, 289-95
 7. Anderson BJ, et al, Pediatric intravenous paracetamol (propacetamol) pharmacokinetics: a population analysis, Paediatr Anaesth, 2005, 15, 282-92
 8. Anderson BJ, et al, Acetaminophen developmental pharmacokinetics in premature neonates and infants: a pooled population analysis., Anesthesiology, 2002, 96, 1336-45
 9. Anderson BJ, et al, A model for size and age changes in the pharmacokinetics of paracetamol in neonates, infants and children, Br J Clin Pharmacol, 2000, 50, 125-34
 10. Arana A, et al, Treatment with paracetamol in infants, Acta Anaesthesiol Scand. 2001, 2001, 45, 20-9
 11. Bartocci M,, Intravenous paracetamol: the \'Stockholm protocol\' for postoperative analgesia of term and preterm neonates, Paediatr Anaesth, 2007, 17, 1120-1
 12. Birmingham PK, et al, Initial and subsequent dosing of rectal acetaminophen in children: a 24-hour pharmacokinetic study of new dose recommendations, Anesthesiology, 2001, 94, 385-9
 13. Birmingham PK, et al, Twenty-four-hour pharmacokinetics of rectal acetaminophen in children: an old drug with new recommendations, Anesthesiology, 1997, 87, 244-52
 14. Coulthard KP, et al, Relative bioavailability and plasma paracetamol profiles of Panadol suppositories in children., J Paediatr Child Health, 1998, 34, 425-31
 15. Hahn TW, et al, Pharmacokinetics of rectal paracetamol after repeated dosing in children, Br J Anaesth, 2000 Oct, 85, 512-9
 16. Hameleers-Snijders P, et al, Risk of acute hepatic insufficiency in children due to chronic accidental overdose of paracetamol., Ned Tijdschr Geneeskd, 2007, 151, 897-900
 17. Kozer E, et al, Repeated supratherapeutic doses of paracetamol in children--a literature review and suggested clinical approach, Acta Paediatr., 2006, 95, 1165-71
 18. Palmer GM, et al, I.V. acetaminophen pharmacokinetics in neonates after multiple doses, Br J Anaesth, 2008, 101, 523-30
 19. Prins SA, et al, Pharmacokinetics and analgesic effects of intravenous propacetamol vs rectal paracetamol in children after major craniofacial surgery, Paediatr Anaesth, 2008, 18, 582-92
 20. Van der Marel CD, et al, Paracetamol and metabolite pharmacokinetics in infants, Eur J Clin Pharmacol, 2003, 59, 243-51
 21. Van Lingen RA, et al, Pharmacokinetics and metabolism of rectally administered paracetamol in preterm neonates, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 1999, 80, F59-63
 22. Van Lingen RA, et al, Multiple-dose pharmacokinetics of rectally administered acetaminophen in term infants, Clin Pharmacol Ther, 1999, 66, 509-15
 23. Wilson-Smith EM, et al, Survey of i.v. paracetamol (acetaminophen) use in neonates and infants under 1 year of age by UK anesthetists, Paediatr Anaesth., 2009, 19, 329-37
 24. Actavis, SPC Pinex (RVG 106712), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 25/11/13, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h106712.pdf
 25. NVA, Richtlijn Postoperatieve pijn, www.anesthesiologie.nl, 2012
 26. van Driest SL et al, Association Between Early Postoperative Acetaminophen Exposure and Acute Kidney Injury in Pediatric Patients Undergoing Cardiac Surgery, JAMA Pediatr, 2018, Jul 1;172(7), 655-663
 27. Ratiopharm, SmPC Paracetamol-ratiopharm® 125 mg / 250 mg / 500 mg / 1000 mg Zäpfchen (3599.98.97/ 3599.97.97/ 3599.99.97/ 3599.96.97), 05/2017
 28. Ratiopharm, SmPC Paracetamol-ratiopharm® 75 mg Zäpfchen (82785.00.00), 11/2016
 29. bene Arzneimittel , SmPC ben-u-ron® 125 mg, Zäpfchen (6012055.00.00), 12/2014
 30. bene Arzneimittel , SmPC ben-u-ron® 75 mg Zäpfchen (51011.00.00), 01/2015
 31. bene Arzneimittel , SmPC ben-u-ron® Saft (6012144.00.00), 12/2014
 32. Wang, C., et al, Population pharmacokinetics of paracetamol across the human age-range from (pre)term neonates, infants, children to adults, J Clin Pharmacol, 2014, 54(6), 619-29
 33. Allegaert, K. et al , The pharmacokinetics of intravenous paracetamol in neonates: size matters most, Arch Dis Child, 2011, 96(6), 575-80
 34. van Ganzewinkel, C., et al, Multiple intravenous doses of paracetamol result in a predictable pharmacokinetic profile in very preterm infants., Acta Paediatr, 2014, 103(6), 612-7
 35. Baarslag, M. A. et al, Clinically effective implementation of intravenous paracetamol as primary analgesia after major surgery in neonates and young infants., Arch Dis Child, 2018, 103(12), 1168-116
 36. Mian, P., et al, Intravenous Paracetamol Dosing Guidelines for Pain Management in (pre)term Neonates Using the Paediatric Study Decision Tree., Curr Pharm Des, 2017, 23(38), 5839-5849
 37. Bayer B.V., SmPC Finimal (RVG 06448) 01-07-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 38. Evolan Pharma AB, SmPC Paracetamol Norfri 24mg/ml mikstur, oppløsning (17-11859) 10-06-2022, www.legemiddelsok.no
 39. Karo Pharma AS , SmPC Paracet 250 mg smeltetablett med banansmak (2002-00074) 23-03-2022, www.legemiddelsok.no
 40. Aurobindo Pharma B.V., SmPC Paracetamol Sanias met aardbeiensmaak 24 mg/ml drank (RVG 106712) 25-06-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 41. Healthypharm B.V, Paracetamol liquid caps 500 mg (RVG 126506) 16-05-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 42. Allegaert, K., et al., Hepatic tolerance of repeated intravenous paracetamol administration in neonates, Paediatr Anaesth, 2008, 18(5), 388-92
 43. AbZ-Pharma GmbH, SmPC Paracetamol AbZ 500 mg Tabletten (3599.99.98) , www.fachinfo.de, 12-2021
 44. Karo Pharma AS , SmpC Paracet 60/125/250/500/1g stikkpiller (0000-07753) 08-04-2022, www.legemiddelsok.no
 45. Healthypharm B.V, SmPC Kinderparacetamol HTP zetpil 60/120/240mg (RVG 32144, 24202 en 24203) 10-05-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 46. Karo Pharma, SPC Paracet stikkpiller (6640,6940,7457,7511,7753). Oppdateringsdato: 23.07.2019., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07753.pdf

Oppdateringer

 • 28 november 2023 10:19: Spesifisert dosering etter 2-3 døgn med maks dosering for akutt smerte
 • 06 mars 2023 14:02: Revidert doser ved milde til moderate smerter, feber.

Konsentrasjonsmåling