Ipratropiumbromid inhalasjon

Generisk navn
Ipratropiumbromid inhalasjon
Handelsnavn
Atrovent, Ipraxa
ATC-kode
R03BB01

Ipratropiumbromid inhalasjon

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Blokkerer transmisjonen i det parasympatiske nervesystem og reduserer tendensen til reflektorisk bronkial konstriksjon. Antikolinergika har langsommere inntredende effekt enn adrenerge bronkolytika. Bare lokal applikasjon er aktuelt ved bronkial obstruksjon. Må brukes profylaktisk og inhaleres regelmessig (fire ganger daglig). Lokal behandling gir meget lave systemiske konsentrasjoner. Påvirker ikke sekretproduksjonen i luftveiene, den mucociliære transporten eller gassutvekslingen.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Atrovent inh aerosol, oppl 20 mikrog/dose
Atrovent inh væske, oppl 0,125 mg/ml
Atrovent inh væske, oppl 0,25 mg/ml
Atrovent inh væske, oppl 0,5 mg/ml
Ipraxa inh væske, oppl 250 mikrog/ml
Ipraxa inh væske, oppl 500 mikrog/2 ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og bruk av inhalasjonsutstyr ift. alder:
1 måned–3 år: Forstøver, aerosol + inhalasjonskammer med maske.
4–5 år: Alternativ: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke.
≥ 6 år: Alternativ: Aerosol.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Inhalasjonsvæsken kan administreres ved hjelp av en jet-nebulisator eller en ultrasonisk nebulisator. Optimal strømningshastighet er 6–8 L/minutt.

 

Doseringer

Bronkodilatasjon (korttidsvirkende)
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [1] [2]
    • 20 - 40 mikrogram/dose, ved behov, maks. 8 ganger daglig.
Akutte astmasymptomer
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsvæske til nebulisator
   • 1 måned til 5 år
    [1] [2]
    • SpO2 ≤ 94 %: 0,25 mg/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 2,5 mg/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

   • 5 år til 18 år
    [1] [2]
    • SpO2 ≤ 94 %:  0,5 mg/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 5,0 mg/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [2]
    • SpO2 > 94 %: Bruk inhalasjonskammer: 80 mikrogram/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 400-800 mikrogram/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

      

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Inhalasjon av ipratropioumbromid gir sjeldent systemiske bivirkninger.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tørre slimhinner i øvre luftveier. Tolereres godt, også i høyere doser enn anbefalt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Brukes med forsiktighet hos pasienter som er predisponert for trangvinkelglaukom, ved prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon.

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Glukokortikoider
R03BA01

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA08
R03BA05
Antikolinergika
R03BB04

Referanser

 1. Brand PLP et al, Werkboek Kinderlongziekten, VU Uitgeverij, 2001
 2. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013

Oppdateringer

 • 06 april 2021 13:30: Lagt til nedre aldersgrense fra 0 år til 1 måned (astma hos nyfødte er ikke sannsynlig)

Konsentrasjonsmåling


Overdose