Ipratropiumbromid

Generisk navn
Ipratropiumbromid
Handelsnavn
Atrovent, Ipraxa
ATC-kode
R03BB01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Atrovent inh aerosol, oppl 20 mikrog/dose
Atrovent inh væske, oppl 0,125 mg/ml
Atrovent inh væske, oppl 0,25 mg/ml
Atrovent inh væske, oppl 0,5 mg/ml
Ipraxa inh væske, oppl 250 mikrog/ml
Ipraxa inh væske, oppl 500 mikrog/2 ml

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Bronkodilatasjon (kortvarig)
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [1] [2]
    • 20 - 40 mikrogram/dose, ved behov, maks. 8 ganger daglig.
Akutt astmaanfall
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsvæske til nebulisator
   • 1 måned til 5 år
    [1] [2]
    • SpO2 ≤ 94 %: 0,25 mg/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 2,5 mg/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

   • 5 år til 18 år
    [1] [2]
    • SpO2 ≤ 94 %:  0,5 mg/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 5,0 mg/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [2]
    • SpO2 > 94 %: Bruk inhalasjonskammer: 80 mikrogram/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 400-800 mikrogram/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

      

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Ikke vurdert.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ikke vurdert.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og bruk av inhalasjonskammer ift. alder:
0–3 år: Aerosol + inhalasjonskammer med maske.
4–6 år: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke.
≥7 år: Alternativ: Inhalasjonspulver.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd".

Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Inhalasjonsvæsken kan administreres ved hjelp av en jet-nebulisator eller en ultrasonisk nebulisator. Optimal strømningshastighet er 6–8 L/minutt.

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Glukokortikoider

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmaxan, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA08
Antikolinergika

Tiotropiumbromid

Spiriva, Spiriva Respimat, Tiogiva
R03BB04
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R03BC01

Bivirkninger spesifikke for barn

Inhalasjon av ipratropioumbromid gir sjeldent systemiske bivirkninger.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Brand PLP et al, Werkboek Kinderlongziekten, VU Uitgeverij, 2001
 2. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013

Oppdateringer

 • 23 mars 2021 15:04: Lagt til nedre aldersgrense fra 0 år til 1 måned (astma hos nyfødte er ikke sannsynlig)

Konsentrasjonsmåling


Overdose