Metylprednisolon parenteral

Generisk navn
Metylprednisolon parenteral
Handelsnavn
Depo-Medrol, Medrol, Methylprednisolone Orion, Metylprednisolon Aurora Medical, Solu-Medrol
ATC-kode
H02AB04

Metylprednisolon parenteral

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Depo-Medrol Inj væske, susp 40 mg/ml
Medrol tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Medrol tab 16 mg
Medrol tab 4 mg
Methylprednisolone Orion tab 16 mg
Methylprednisolone Orion tab 4 mg
Metylprednisolon Aurora Medical pulv+væske til inj oppl 1 g
Solu-Medrol pulv+væske til inj oppl 1 g
Solu-Medrol pulv+væske til inj oppl 125 mg
Solu-Medrol pulv+væske til inj oppl 40 mg
Solu-Medrol pulv+væske til inj oppl 500 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Gå raskt til:

Pulsterapi etter rejeksjon av donororganer eller behandlingsresistent SLE
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [6]
   • 10 - 15 mg/kg/døgn i 1 dose, maks: 30mg/kg/døgn, men ikke mer enn 1 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet: Ved organtransplantasjon: 3 døgn. Ved SLE, sJIA: 1–3 døgn.
   • Gis over 30–60 minutter med overvåkning av blodtrykk og hjerterytme.

Alloreaktive lungeproblemer
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Pulserende intravenøs administrasjon: 10 mg/kg/døgn i 1 dose Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
   • Behandlingsvarighet: Pulserende administrasjon i 3 dager.
   • Gis over 30–60 minutter med overvåkning av blodtrykk og hjerterytme. Minst én gang, oftere om nødvendig; maksimalt 6 pulserende administrasjoner med en frekvens på én gang per måned.

    Pulserende administrasjon etterfølges av en vedlikeholdsbehandling med prednisolon på 2 mg/kg/døgn, som deretter fases ut ukentlig med 0,5 mg/kg/døgn til 0,5 mg/kg/døgn.

Nakkeskade (ryggmargsskade)
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [5]
   • Startdose: 30 mg/kg/dose, kun én gang . Gis over 15 minutter, etterfulgt av 45 minutter pause.
   • Vedlikeholdsdose: 5,4 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Gis over 23 timer.
   • Brukes i tilfelle fare for ryggmargsskade. Behandling bør startes innen 8 timer. 

Hemolytisk autoimmun anemi
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 4 - 8 mg/kg/døgn i 4 doser.
   • Behandlingsvarighet: 1–3 dager
   • Dosering er basert på klinisk effekt.

Juvenil dermatomyositt
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • Høydosebehandling: 15 - 30 mg/kg/døgn i 1 dose
   • Behandlingsvarighet: 3 påfølgende dager

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Ikke vurdert.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ikke vurdert.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Kortikosteroider til systemisk bruk, usammensatte preparater

Mineralkortikoider

Fludrokortison

Florinef, Florinef Acetaat
H02AA02
Glukokortikoider

Deksametason, oral og parenteral

Deksametason SA, Dexagalen, Dexametason Abcur, Dexamethason, Dexamethason jenapharm, Dexamethasone Krka, Dexavit, Fortecortin, Neofordex
H02AB02

Prednisolon oral

Prednisolon, Prednisolon Alternova, Prednisolon al, Prednisolone, Prednisolone amdipharm, Prednisolut, Solu-Decortin H, Solupred, Solupred smeltetab, Spiricort
H02AB06

Triamcinolon injeksjon

Kenacort, Kenacort A 10, Kenacort-T, Lederlon, Lederspan, Triam winthrop, Trica
H02AB08

Triamcinolon oral

Delphicort, Triam winthrop, Volon
H02AB08

Bivirkninger spesifikke for barn

Hyperglykemi, arytmi, hypertrofisk kardiomyopati hos premature nyfødte, pseudotumor cerebri, pankreatitt ved høye doser. Humørendringer, unormal oppførsel, søvnløshet og irritabilitet er veldig vanlig hos barn.

Ved langvarig bruk av suprafysiologiske doser: veksthemming og osteoporose i tillegg til gastrointestinale sår, økt mottakelighet for infeksjoner, fedme og undertrykking av HPA-aksen (hypotalamus-hypofyse-binyrer), subkapsulær katarakt (grå stær) og nukleær katarakt.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

For Act-O-Vial: barn i alderen < 3 år grunnet forekomsten av benzylalkohol.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Overvåk spedbarnets og barnets vekst og utvikling nøye ved langvarig bruk av glukokortikoider. Ha en varierende dose som mål for å forhindre veksthemming. Progresjonen av vannkopper og meslinger kan være mer alvorlig og til og med dødelig hos ikke-immune pasienter som bruker kortikosteroider: Eksponerte pasienter må få medisinsk behandling øyeblikkelig.

Solu-Medrol 40 mg/ml Act-O-Vial inneholder laktose og skal derfor ikke brukes til barn som er allergiske mot kumelk.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. CBO, Richtlijn Dermatomyositis, polymyositis en sporadische \'inclusion body\' myositis, www.cbo.nl, 2004, 99-111
 3. CBG, DHPC Solu-Medrol, 28-8-2017
 4. Sanofi-Aventis, SmPC Urbason solubile 16 mg Tr.st.amp. (11404), 10/2018
 5. Pfizer, SmPC Solu-Medrol 500 mg Tr.st.amp. (16217), 04/2019
 6. Dermapharm, SmPC Metasol 16 mg Plv. z. Herst. e. Inj.- /Inf.lsg. (1-37772), 09/2019

Oppdateringer

 • 03 mars 2021 10:27: Relativ maksdose lagt til indikasjonen "Pulsterapi etter rejeksjon av donororganer eller behandlingsresistent SLE".

Konsentrasjonsmåling


Overdose