Diazepam

Generisk navn
Diazepam
Handelsnavn
Apaurin, Diazepam, Diazepam hameln, Diazepam-Lipuro, Diazepam-ratiopharm, Stesolid, Stesolid Prefill, Stesolid Rektal Prefill, Valium, Vival
ATC-kode
N05BA01

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Apaurin Inj væske 10 mg/2 ml - Krever godkjenningsfritak
Diazepam hameln inj, oppl 10 mg/2 ml - Krever godkjenningsfritak
Diazepam inj, oppl 5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Diazepam stikkpille 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Diazepam-Lipuro inj, emul 10 mg/2 ml - Krever godkjenningsfritak
Diazepam-ratiopharm inj, oppl 10 mg/2 ml - Krever godkjenningsfritak
Stesolid Prefill rektalvæske, oppl 5 mg/ml
Stesolid Rektal Prefill rektalvæske, oppl 5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Stesolid inj, emul 5 mg/ml
Stesolid inj, emul 5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Stesolid rektalvæske, oppl 10 mg/2,5 ml
Stesolid rektalvæske, oppl 5 mg/2,5 ml
Stesolid stikkpille 10 mg
Stesolid stikkpille 5 mg
Stesolid tab 2 mg
Stesolid tab 5 mg
Valium inj, oppl 10 mg/2 ml - Krever godkjenningsfritak
Valium tab 5 mg
Vival tab 2 mg
Vival tab 5 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Barn metaboliserer benzodiazepinagonister raskere enn voksne og ungdom.

Doseringer

Gå raskt til:

Status epilepticus
 • Rektalt
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • I en hjemmesituasjon, ELLER dersom ingen infusjon er gitt: 0,5 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 20 mg/dose.
   • Tilsvarer:
    < 6 måneder: 2,5 mg
    6 måneder-3 år: 5 mg
    > 3 år: 10 mg

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3] [6]
   • 0,1 - 1 mg/kg/dose, kun én gang . Om nødvendig kan dosen gjentas én gang, etter 10-15 minutter, maks: 20 mg/dose. Høyere dose enn anbefalt maksdose kan være nødvendig, avhengig av kroppsvekt og symptomenes alvorlighetsgrad.
Feberkramper
 • Rektalt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [5]
   • 0,25 - 0,5 mg/kg/dose kan gjentas etter 10 minutter om nødvendig, maks: 30mg/15minutter, men ikke mer enn 20 mg/dose. Dosering kan gjentas hver 12. time.
   • Tilsvarer:
    <6 måneder: 2,5 mg
    6 måneder-3 år: 5 mg
    >3 år: 10 mg

Muskelrelaksasjon
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • 0,1 - 0,8 mg/kg/døgn i 4 doser, maks: 40 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose 0,05 - 0,2 mg/kg/dose, kun én gang. Videre dosering avhengig av effekten.
   • Administreres under overvåkning.

 • Rektalt
  • 10 til 15 kg
   [4]
   • 5 mg/dose, ved behov. Ved manglende effekt etter 10 minutter: Gjenta dosen. Gjenta deretter hver 12. time ved behov.
  • ≥ 3 år og ≥ 15 kg
   [4]
   • 10 mg/dose, ved behov. Ved manglende effekt etter 10 minutter: Gjenta dosen. Gjenta deretter hver 12. time ved behov.
Akutt angst (kortvarig bruk)
 • Oralt
  • 6 år til 12 år
   [2]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/døgn i 2 - 3 doser.
   • Start med en lav dose, og øk langsomt, avhengig av  det kliniske bildet.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 3 - 10 mg/døgn i 2 - 3 doser.
   • Start med en lav dose, og øk langsomt, avhengig av  det kliniske bildet.

 • Rektalt
  • ≥ 6 år
   [4]
   • 10 mg/døgn, ved behov. Ved manglende effekt etter 10 minutter: Gjenta dosen. Gjenta deretter hver 12. time ved behov..

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ikke vurdert.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Anxiolytika

Benzodiazepinderivater

Alprazolam

Xanax, Xanor, Xanor Depot
N05BA12

Klobazam

Frisium, Klobazam SA, Tapclob
N05BA09

Lorazepam

Ativan, Lorazepam, Lorazepam Macure, Lorazepam apotex orifarm, Lorazepam aristo, Lorazepam macure, Lorazepam neuraxpharm, Lorazepam west-ward, Temesta, Temesta Expidet
N05BA06

Oksazepam

Oxapax, Oxazepam, Sobril
N05BA04
Difenylmetanderivater

Hydroksyzin

Atarax, Hydroxyzine Bluefish, Hydroxyzine Orifarm, Hydroxyzine Orion, Hydroxyzine bluefish
N05BB01
Azaspirodekandionderivater

Buspiron

Busp, Buspirone Orion
N05BE01

Bivirkninger spesifikke for barn

Kan forverre respirasjonsdepresjon ved bruk av barbiturater. Paradoksale reaksjoner kan forekomme, særlig hos barn, med akutt uro, forvirring og endringer i mental tilstand. Etter rektal administrasjon er det observert økt spyttsekresjon og sekret i bronkiene, spesielt hos barn (SPC).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Administreres intravenøst under overvåkning. Antagonisten flumazenil (Anexate) må være tilgjengelig: 0,01 mg/kg. Gjenta etter 1 min om nødvendig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Actavis BV, SPC Stesolid RVG 07045/07046/07047/07048/07049/07606/07607, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 30 april 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h07045.pdf
 2. Landelijk Kenniscentrum Kind-enJeugdpsychiatrie (Ketelaars), Anxiolytica/hypnotica, 2009
 3. Waardenburg van DA, et al., Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 4. Allgen Pharmaceuticals & Generics B.V, SmPC Diazepam rectiole (RVG 19798) 20-11-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Aurobindo, SmPC Stesolid rectiole (RVG 07606/07607) 26-20-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Centrafarm B.V., SmPC Diazapam IV (RVG 56691) 26-10-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 22 mars 2021 21:08: Oppdatering lagt til basert på SPC til Stesolid

Konsentrasjonsmåling


Overdose