Pipamperon (som hydroklorid)

Generisk navn
Pipamperon (som hydroklorid)
Handelsnavn
Dipiperon
ATC-kode
N05AD05

Pipamperon (som hydroklorid)

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen farmakokinetiske studier har blitt utført på barn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Det finnes ingen tilgjengelige preparater i Norge med dette virkestoffet.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Ikke vurdert.

Det finnes ingen tilgjengelige preparater i Norge med dette virkestoffet. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

MERKNAD: Dråpene på 40 mg/ml leveres i en myk flaske. Hvis man klemmer for hardt er det fare for at man administrerer en sprut i stedet for dråper. Kontroller at pasienten/omsorgspersonen er i stand til å gi dråpene på riktig måte.

Doseringer

Alvorlig uro og utilpasshet
 • Oralt
  • 2 år til 18 år
   [1] [2]
   • Startdose: 2 - 6 mg/døgn fordelt på 1 dose om kvelden.
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av effekt og bivirkninger, kan startdosen økes ukentlig i trinn på 2-4 mg til gjennomsnittlig 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 40 mg/døgn.
   • Forskrives av spesialist innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Dosen bør bestemmes individuelt, og lavest mulige dose brukes.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hodepine, uro, forvirring, svimmelhet, døsighet.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Langvarig bruk og læringsevne: Følg opp mht mulig påvirkning på læringsevnen.

QT-forlengelse: Forsiktighet må utvises i tilfeller med risiko for forlenget QT-intervall (QT-syndrom, hypokalemi eller hypomagnesemi, bradykardi og bruken av andre QT-forlengende legemidler).

Vær også oppmerksom på forekomsten av sen dyskinesi og malignt nevroleptisk syndrom. Ikke øk dosen hvis det oppstår akatisi.
Under behandling med pipamperon, skal man foreta regelmessige kontroller for ekstrapyramidale symptomer og andre motoriske lidelser. Ekstrapyramidale symptomer indikerer en risikofaktor for sen dyskinesi. Vurder å avbryte alle antipsykotiske legemidler hvis tegn og symptomer på sen dyskinesi oppstår.
Før doseøkning er det hensiktsmessig å vurdere om ny eller økt følelse av utilpasshet eller rastløshet hos pasienten kan være akatisi.
Som med andre antipsykotika, må man ved bruk av pipamperon være oppmerksom på risikoen for "malignt nevroleptisk syndrom" med hovedsymptomer som hypertermi, uttalt muskelstivhet og autonom ustabilitet.

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Antipsykotika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Butyrofenonderivater

Droperidol

Dridol, Droperidol Sintetica, Droperidol arrow, Droperidol hikma
N05AD08

Haloperidol

Haldol, Haldol Depot, Haloperidol neuraxpharm, Haloperidol-ratiopharm
N05AD01
Difenylbutylpiperidinderivater

Pimozid

Orap, Orap forte, Orap kohlpharma
N05AG02
Diazepiner, oksazepiner, tiazepiner og oksepiner

Klozapin

Clozapin Hexal, Clozapine Actavis, Leponex
N05AH02

Kvetiapin

Quetiapin Aristo, Quetiapin Sandoz, Quetiapine Accord, Quetiapine Medical Valley, Quetiapine Teva, Quetiapine aurobindo retard, Quetiapine krka, Seroquel, Seroquel Depot
N05AH04

Olanzapin

Olanzapin-ratiopharm, Olanzapine Accord, Olanzapine Mylan, Olanzapine Teva, Zypadhera, Zyprexa, Zyprexa Velotab
N05AH03
Andre antipsykotika

Aripiprazol oral

Abilify, Abilify Maintena, Aripiprazole Accord, Aripiprazole Medical Valley, Aripiprazole Sandoz
N05AX12

Risperidon

Risperdal, Risperdal Consta, Risperidon, Risperidon Sandoz, Risperidon krka, Risperidon sandoz, Risperidon tab 3mg
N05AX08

Referanser

 1. Ketelaars, C, Antipsychotica, Kenniscentrum-KJP, Geraadpleegd 31 jan 2018
 2. Kloosterboer, SM et al., Pipamperone Population Pharmacokinetics Related to Effectiveness and Side Effects in Children and Adolescents, Clin Pharmacokinet, 2020, May 11

Oppdateringer

 • 25 mai 2023 15:38: Endret øvre vedlikeholdsdose fra 0,6 til 1,2 mg/kg/døgn, i henhold til Kloosterboer et al.

Konsentrasjonsmåling


Overdose