Klaritromycin

Generisk navn
Klaritromycin
Handelsnavn
Clarithromycin, Clarithromycin Accord, Clarithromycin Teva, Klacid, Klacid OD
ATC-kode
J01FA09

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Clarithromycin Accord tab 250 mg
Clarithromycin Accord tab 500 mg
Clarithromycin Teva tab 250 mg
Clarithromycin Teva tab 500 mg
Clarithromycin tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Clarithromycin tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Klacid OD depottab 500 mg
Klacid granulat til mikst, susp 25 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Klacid granulat til mikst, susp 50 mg/ml
Klacid granulat til mikst, susp 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Biotilgjengeligheten er 50 %.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • Normalt preparat (ikke modifisert frisetting eller depotpreparat)
   • 0 år til 18 år og ≥ 2000 g
    [3]
    • 15 mg/kg/døgn i 2 doser, maks: 1 g/døgn.
  • Tablett med modifisert frisetting
   • 12 år til 18 år
    [3]
    • 500 - 1000 mg/døgn i 1 dose, maks: 1000 mg/døgn.
Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 15 mg/kg/døgn i 2 doser, maks: 1 g/døgn.
Behandling av H. pylori (trippelterapi)
 • Oralt
  • Nyfødte 0 år til 18 år
   [4] [6]
   • 20 - 30 mg/kg/døgn i 2 doser, maks: 1 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 14 dager
    • Trippelbehandling: Klaritromycin i kombinasjon med:
     • Esomeprazol eller omeprazol: 1,5-2,5 mg/kg/døgn, gis oralt fordelt på 1-2 doser.
     • Amoksicillin: 50 mg/kg/døgn, gis oralt fordelt på 2 doser. Ved klaritromycin- og metronidazolresistens: Høy dose amoksicillin; 80-90 mg/kg/døgn

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i «Knuse-/delelisten».

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Når depottabletten brukes, bør enkeltdosen halveres og administreres med et intervall på 24 timer.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generell anbefaling

Makrolider, linkosamider og streptograminer

Makrolider

Azitromycin oral

Azithromycin, Azitromax, Azitromicina altan, Zitromax
J01FA10

Erytromycin, oral og parenteral

Abboticin, Ery-Max, Erythrocine, Erythromycin Panpharma
J01FA01
Linkosamider

Klindamycin, oral og parenteral

Clindamycin, Clindamycin Navamedic, Clindamycin Villerton, Dalacin, Sobelin
J01FF01

Bivirkninger spesifikke for barn

Milde gastrointestinale bivirkninger oppstår ofte ved oral administrasjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Skal ikke brukes sammen med cisaprid eller terfenadin. Se etter interaksjoner med andre legemidler, blant annet ciklosporin, teofyllin og karbamazepin. Juster dosen til barn med nedsatt leverfunksjon.

Bruk av makrolider til barn i løpet av de første 2 ukene etter fødsel er forbundet med en alvorlig økt risiko for pylorusstenose (relativ risiko – RR – på 29,8). Bruk av makrolider til barn i alderen mellom 14 og 120 dager tredobler risikoen (RR = 3,24). Av den grunn skal klaritromycin forskrives med forsiktighet til barn opptil 4 måneders alder.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2005
 2. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastroenterologie, 2002
 3. Abbot BV, SPC Klacid (RVG 16752), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h15868.pdf
 4. NVK. . , Richtlijn Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar, 2012
 5. Lund M, Use of macrolides in mother and child and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis: nationwide cohort study. , BMJ, 2014, 348, g1908.
 6. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991–1003

Oppdateringer

 • 23 mars 2021 15:09: Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Konsentrasjonsmåling


Overdose