Amoksicillin

Generisk navn
Amoksicillin
Handelsnavn
Amoxicillin, Amoxicillin Mylan, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin aliud, Imaxi
ATC-kode
J01CA04

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Amoxicillin Mylan kaps 250 mg
Amoxicillin Mylan kaps 500 mg
Amoxicillin Mylan tab 750 mg
Amoxicillin Sandoz disperg tab 1000 mg
Amoxicillin Sandoz disperg tab 750 mg
Amoxicillin Sandoz pulv til mikst, susp 100 mg/ml
Amoxicillin aliud tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicillin kaps 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicillin tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicillin tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Imaxi pulv til mikst, susp med jordbærsmak 100 mg/ml
Imaxi pulv til mikst, susp med jordbærsmak 50 mg/ml

Amoksicillin injeksjonsvæske: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt funnet hos premature, nyfødte og barn etter intravenøs administrasjon (Charles 1997, Huisman-de Boer 1995, Pullen 2006, Pullen 2007, Schaad 1983):

Alder PNA (gj.sn.) n= t½ (timer) Cl (L/kg/time) Vd (ml/kg)
26–32 uker GA 3 dager 17 6,7 ± 1,7 0,066 ± 0,024 671 ± 117
25–42 (gj.sn. 35) uker GA 0,8 dager 150 5,2 ± 1,9 0,096 ± 0,036 650 ± 130
26-41 (gj.sn. 34) uker GA 25 dager 32 3,0 ± 1,3 0,18 ± 0,10 660 ± 270
2-14,5 år - 12 1,2 ± 0,06   764 ± 58

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert for barn over 4 måneder og for barn etter oral administrasjon (Ginsburg 1979, Ginsburg 1981, Nelson 1982, Van Niekerk 1985, Schaad 1986):

t½ (timer) HTmax (timer) Cl (L/kg/time) Vd (L/kg) Cmax (mikrogram/ml) (15–25 mg/kg)
1,1-1,8 1-1,5 1,16-1,30 1,95-2,17 3,2-8,9

Doseringer

Gå raskt til:

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [8] [24]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 1,5 g/døgn.
   • Doseringsintervall: 40–60 mg/kg/døgn

Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [2]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [2]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   [2]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [2]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser, maks: 12 g/døgn.
 • Oralt
  • ≥ 1 måned og < 40 kg
   [3] [8]
   • 80 - 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 3 g/døgn.
  • ≥ 1 måned og ≥ 40 kg
   [3] [8]
   • 1,5 - 3 g/døgn fordelt på 3 doser, maks: 6 g/døgn.
Meningitt
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [5] [6]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   [5] [6]
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [5] [6]
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
  • 1 måned til 18 år
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser, maks: 12 g/døgn.
Behandling av H. pylori (trippelterapi)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [9] [25]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maks: 2 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 14 dager
   • Ved klaritromycin og metronidazol resistens: Bruk høy dose amoksicillin: 80-90 mg/kg/døgn.

    Trippelterapi: Amoksicillin kombinert med:
    - Klaritromycin 20-30 mg/kg/døgn, maks 1000 mg/døgn, oralt fordelt på 2 doser ELLER metronidazol 20-30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maks 1000 mg/døgn.
    - Esomeprazol eller omeprazol 1,5-2,5 mg/kg/døgn oralt fordelt på 2 doser

     

Endokardittprofylakse ved inngrep i munnhule, øvre luftveier, urogenitalsystemet eller fordøyelseskanalen
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [13] [14]
   • 30–60 minutter før behandling: 50 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 2 g/dose.
   • Ved penicillinallergi eller dersom pasient er behandlet med penicillin i 7 dager før operasjon bruk andre antimikrobielle midler.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4]
   • 30–60 minutter før behandling: 50 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 2 g/dose.
   • Ved penicillinallergi eller dersom pasient er behandlet med penicillin i 7 dager før operasjon bruk andre antimikrobielle midler.

Tidlig lokalisert og disseminert Lyme sykdom, med unntak av meningitt og Lyme-karditt
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [7]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 14 dager. Lyme-artritt: (21)-30 dager
Profylakse etter eksponering og behandling av miltbrann
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [10]
   • 80 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 60 dager

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Justering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 til 24 timer

Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner

Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Extencilline, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 macure
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA, Penicillin Actavis
J01CE01

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Infectocillin 400, Phenoxymethylpenicillin, Primcillin, Weifapenin
J01CE02
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Amoksicillin og klavulansyre

AmoxiClav hikma, Amoxicillin comp ratiopharm, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Amoxiclav, Augmentin, Bioclavid, Co-amoxiclav mylan, Spektramox
J01CR02

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05

Bivirkninger spesifikke for barn

Overfladisk misfarging av tenner er rapportert hos barn som har brukt dispergerbare tabletter og mikstur. God munnhygiene kan bidra til å forebygge misfarging av tenner, siden det vanligvis kan fjernes ved tannpuss (Preparatomtale).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Nyre- og leverfunksjon skal kontrolleres regelmessig ved langvarig bruk, bruk til premature nyfødte eller i nyfødtperioden. Regelmessige blodprøver er også nødvendig. Tilfeller av nefrotoksisitet har blitt beskrevet etter bruk av amoksicillin.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Canafax DM et al, Amoxicillin middle ear fluid penetration and pk in children with acute otitis media, Paediatr Infect Dis J, 1998, 17, 149-56
 2. Hartwig NG, et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiële Therapie, 2005
 3. Astellas Pharma Europe B.V., SPC Flemoxin Solutab (RVG 12546) 28-7-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Endocarditis Profylaxe Commissie Nederlandse Hartstichting, Preventie bacteriele endocarditis, Herziening augustus 2008
 5. Pullen J, et al, Amoxicillin pharmacokinetics in (preterm) infants aged 10 to 52 days: effect of postnatal age, Ther Drug Monit., 2007, 29, 376-80
 6. Pullen J, et al, Population pharmacokinetics and dosing of amoxicillin in (pre)term neonates, Ther Drug Monit., 2006, 28, 226-31
 7. CBO, Richlijn Lymeziekte, www.cbo.nl, 2013, 132-160
 8. EMA, Amoxicilline: Public Assessment Report for paediatric studies submitted in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No1901/2006, www.hma.eu, Geraadpleegd 13 juni 2012, http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Paediatric_Regulation/Assessment_Reports/Article_45_work-sharing/Amoxicillin_2010_07_45PaedPAR.pdf
 9. NVK, Richtlijn Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar, 2012
 10. LCI. , Richtlijn Antrax., 2002
 11. Aurobindo, SPC Amoxicilline injectie (RVG 106883) 13-12-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 12. Mrvos R et al, Amoxicillin renal toxicity: how often does it occur?, Pediatr Emerg Care, 2013 , May;29(5):, 641-3
 13. Verduijn MM et al, NHG-Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe, www.nhg.org, 2016
 14. Habib G et al, ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC), Eur Heart J, 2015 Nov 21, 36(44), 3075-128
 15. Charles BG et al. , Population pharmacokinetics of intravenous amoxicillin in very low birth weight infants., J Pharm Sci. , 1997 , Nov;86(11), 1288-92
 16. Huisman-de Boer JJ et al., Amoxicillin pharmacokinetics in preterm infants with gestational ages of less than 32 weeks., Antimicrob Agents Chemother., 1995 , Feb;39(2), 431-4
 17. Schaad UB et al. , Single-dose pharmacokinetics of intravenous clavulanic acid with amoxicillin in pediatric patients., Antimicrob Agents Chemother., 1983 , Feb;23(2), 252-5
 18. Ginsburg CM et al., Comparative pharmacokinetics of amoxicillin and ampicillin in infants and children, Pediatrics. , 1979 , Nov;64(5), 627-31
 19. Ginsburg CM et al. , Comparative pharmacokinetics of cyclacillin and amoxicillin in infants and children., Antimicrob Agents Chemother., 1981 , Jun;19(6):, 1086-8
 20. Nelson JD et al. , Pharmacokinetics of potassium clavulanate in combination with amoxicillin in pediatric patients. , Antimicrob Agents Chemother., 1982 , Apr;21(4), 681-2
 21. van Niekerk CH et al. , Pharmacokinetic study of a pediatric formulation of amoxycillin and clavulanic acid in children., Eur J Clin Pharmacol , 1985;, 29, 235-9
 22. Harm UB et al. , Pharmacokinetics of a syrup formulation of amoxycillin-potassium clavulanate in children. , J Antimicrob Chemother., 1986 , Mar;17(3), 341-5
 23. G.L. Pharma, SmPC Amoxilan 250 mg 5 ml Trockensaft (1-20613) 08-2017
 24. Sandoz, SmPC Ospamox 250 mg/5 ml Plv. f. orale Susp. (17663), https://www.univadis.at/, 10/2017
 25. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991-1003

Oppdateringer

 • 03 november 2021 14:07: Skilt ut nyfødte som egen gruppe for flere indikasjoner
 • 23 mars 2021 15:16: Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Konsentrasjonsmåling


Overdose