Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Terbutalin inhalasjon

Generisk navn
Terbutalin inhalasjon
Handelsnavn
Bricanyl Turbuhaler
ATC-kode
R03AC03

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Bricanyl Turbuhaler inh pulv 0,25 mg/dose
Bricanyl Turbuhaler inh pulv 0,5 mg/dose

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Selektiv korttidsvirkende beta2-agonist.
Terbutalin er ikke tillatt brukt innen idretten unntatt etter særskilt søknad (Therapeutic Use Exemption (TUE).

Farmakokinetiske data

Det finnes ingen informasjon om de farmakokinetiske parametrene for terbutalin hos barn.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Bronkodilatasjon (kortvarig) ved intermitterende astmalidelser

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Selektive beta-2-agonister
R03AC13

Salbutamol inhalasjon

Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salamol Steri-Neb, Salbutamol, Sultanol fertiginhalat, Ventolin Nebules, Ventoline
R03AC02
R03AC12
Adrenergika i kombinasjon med kortikosteroider eller andre legemidler, ekskl. antikolinergika
R03AK08

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Airflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus, Serkep
R03AK06
R03AK10

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Adrenerge beta-2-reseptoragonister:
Tremor, perifer vasodilatasjon med nasalstenose. Hypokalemi kan opptre. Takykardi forekommer, som følge av perifer vasodilatasjon eller direkte effekt på hjertet.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Adrenerge beta-2-reseptoragonister:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Kortvirkende sympatomimetika brukes ved (anfallsmessig) bronkokonstriksjon. Som monoterapi har de ingen, eller potensielt ugunstig, effekt på bronkial hyperreaktivitet. Ved en administrasjonsfrekvens på over 3 ganger per uke bør bruken kombineres med antiinflammatorisk behandling.
 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Adrenerge beta-2-reseptoragonister:
Ved systemisk tilførsel må forsiktighet utvises ved tyreotoksikose, hypertensjon og koronar hjertesykdom. Det samme gjelder ved inhalasjon av store doser. Risikoen for hypokalemi øker ved samtidig bruk av xantinderivater, glukokortikoider, diuretika og hypoksi. Midlene øker risiko for hyperglykemi hos diabetikere.

Informasjon til pasient:
Lege må kontaktes om symptomene blir verre eller PEF lavere til tross for bruk av høyere doser og inhalasjonsglukokortikoider. 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Bussamra MH, et al, A randomized, comparative study of formoterol and terbutaline dry powder inhalers in the treatment of mild to moderate asthma exacerbations in the pediatric acute care setting, Ann Allergy Asthma Immunol, 2009, Sep;103(3), 248-53
 2. Orhan F, et al, The bronchodilatory effects of loratadine, terbutaline, and both together versus placebo in childhood asthma, J Investig Allergol Clin Immunol, 2003, 13(3), 189-92
 3. Stahl E, et al, Dose response to inhaled terbutaline powder and peak inspiratory flow through Turbuhaler in children with mild to moderate asthma, Pediatr Pulmonol, 1996 , Aug;22(2), 106-10
 4. Lin YZ, et al, Terbutaline nebulization and epinephrine injection in treating acute asthmatic children, Pediatr Allergy Immunol, 1996, May;7(2), 95-9
 5. Kaae R, et al, Cumulative high doses of inhaled formoterol have less systemic effects in asthmatic children 6-11 years-old than cumulative high doses of inhaled terbutaline, Br J Clin Pharmacol, 2004 , Oct;58(4), 411-8
 6. Drblik S, et al, Comparative efficacy of terbutaline sulphate delivered by Turbuhaler dry powder inhaler or pressurised metered dose inhaler with Nebuhaler spacer in children during an acute asthmatic episode. , Arch Dis Child. , 2003 , Apr;88(4), 319-23
 7. Hancox RJ, et al , Randomised trial of an inhaled beta2 agonist, inhaled corticosteroid and their combination in the treatment of asthma, Thorax, 1999 , Jun;54(6), 482-7
 8. Oldaeus G, et al, Comparison of Bricanyl Turbuhaler and Ventolin Rotahaler in children with asthma, Ann Allergy Asthma Immunol, 1995, Jan;74(1), 34-7
 9. Goren A, et al, Assessment of the ability of young children to use a powder inhaler device (Turbuhaler). , Pediatr Pulmonol, 1994, Aug;18(2), 77-80
 10. Phanichyakarn P, et al, A comparison of different intervals of administration of inhaled terbutaline in children with acute asthma, Asian Pac J Allergy Immunol, 1992, Dec;10(2), 89-94
 11. Pedersen S, The importance of a pause between the inhalation of two puffs of terbutaline from a pressurized aerosol with a tube spacer, J Allergy Clin Immunol, 1986 , Mar;77(3), 505-9
 12. Hidinger KG, et al, Childhood asthma: improved efficacy of pressurized terbutaline aerosol by use of a 750-ml spacer, Respiration, 1984, 45(2), 157-6
 13. Zarkovic JP, et al, One-year safety study with bambuterol once daily and terbutaline three times daily in 2-12-year-old children with asthma. The Bambuterol Multicentre Study Group, Pediatr Pulmonol, 2000, Jun;29(6), 424-9
 14. Closa RM, et al. , Efficacy of bronchodilators administered by nebulizers versus spacer devices in infants with acute wheezing, Pediatr Pulmonol, 1998 , Nov;26(5), 344-8
 15. NHG, Standaard Astma bij Kinderen, Okt 2006, M24, http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M24_svk.htm
 16. Global Initiative for Asthma (GINA), 2020 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, www.ginasthma.org, 2020

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer