Doseangivelser i KOBLE

Doseringsanbefalingene i KOBLE angis ofte som totaldose per døgn, etterfulgt av antallet administrasjoner døgndosen fordeles på. Deretter angis vanligvis en maksdose per døgn (se egen omtale av hvordan maksdose skal tolkes). I tilfeller hvor doseintervall angis (f.eks. 200-400 mg/kg/døgn), doseres legemidlet  etter effekt og bivirkninger.

Eks: Furosemid
Indikasjon: Hypertensjon
- Oralt: 1 måned til 18 år: 0,5-2 mg/kg/døgn fordelt på 1-2 doser, maks: 6 mg/kg/døgn.

Vær oppmerksom på at det for enkelte doseringer ikke angis vektbasert dose, men en "fast" dose slik som her:

Eks: Esomeprazol
Indikasjon: Gastroøsofageal reflukssykdom
- Oralt: 1 måned til 12 år og ≥ 10 kg: 10 mg/døgn fordelt på 1 dose.

Dosering "ved behov" kan være angitt som følger:

Eks: Ibuprofen
Indikasjon: Smertelindring og betennelsesdempende (inkludert juvenil idiopatisk artritt (JIA)); Feber
- Oralt: 3 måneder til 12 år: 7 - 10 mg/kg/dose, ved behov opptil 3-4 ganger daglig, maks: 30mg/kg/døgn, men ikke mer enn 1600 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose.

Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder doseringsanbefalingen for et normalt preparat med rask frisetting av virkestoff.
Det kan også angis doseringsanbefaling for både normalt preparat og depotpreparat (med modifisert frisetting av virkestoff):

Eks: Morfin
Indikasjon: Sterke smerter
- Oralt: 
Normalt preparat (rask frisetting av virkestoff):
Nyfødt, født til termin: 0,3-0,6 mg/kg/døgn i 6 doser.
1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 6 doser.
Depotpreparat (modifisert frisetting av virkestoff):
1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 2 doser.

Se også:
-Enheter brukt på doseringer og labverdier
-Angivelse av maksdoser
-Depotpreparater
-Topikale steroidkremer og -salver: Fingertuppenheter)