Doseangivelser i KOBLE

Doseringsanbefalingene i KOBLE angis ofte som totaldose per døgn, etterfulgt av antallet administrasjoner døgndosen fordeles på. Deretter angis vanligvis en maksdose per døgn (se egen omtale av hvordan maksdose skal tolkes). I tilfeller hvor doseintervall angis (f.eks. 200-400 mg/kg/døgn), doseres legemidlet  etter effekt og bivirkninger.

Eks: Furosemid
Indikasjon: Hypertensjon
- Oralt: 1 måned til 18 år: 0,5-2 mg/kg/døgn fordelt på 1-2 doser, maks: 6 mg/kg/døgn.

Vær oppmerksom på at det for enkelte doseringer ikke angis vektbasert dose, men en "fast" dose slik som her:

Eks: Esomeprazol
Indikasjon: Gastroøsofageal reflukssykdom
- Oralt: 1 måned til 12 år og ≥ 10 kg: 10 mg/døgn fordelt på 1 dose.

Dosering "ved behov" kan være angitt som følger:

Eks: Ibuprofen
Indikasjon: Smertelindring og betennelsesdempende (inkludert juvenil idiopatisk artritt (JIA)); Feber
- Oralt: 3 måneder til 12 år: 7 - 10 mg/kg/dose, ved behov opptil 3-4 ganger daglig, maks: 30mg/kg/døgn, men ikke mer enn 1600 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose.

Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder doseringsanbefalingen for et normalt preparat med rask frisetting av virkestoff.
Det kan også angis doseringsanbefaling for depotpreparat (med modifisert frisetting av virkestoff):

Eks: Morfin
Indikasjon: Sterke smerter
- Oralt: 
Normalt preparat:
Nyfødt, født til termin: 0,3-0,6 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
Depotpreparat:
1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

Se også:
-Enheter brukt på doseringer og labverdier
-Angivelse av maksdoser
-Depotpreparater
-Topikale steroidkremer og -salver: Fingertuppenheter)