Remifentanil

Generisk navn
Remifentanil
Handelsnavn
Remifentanil, Ultiva
ATC-kode
N01AH06
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Remifentanil pulver til konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning 5 mg - Krever godkjenningsfritak
Ultiva pulv til inj /inf væske, oppl 1 mg
Ultiva pulv til inj /inf væske, oppl 2 mg
Ultiva pulv til inj /inf væske, oppl 5 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Gjennomsnittlig clearance og distribusjonsvolum ved stabil status for remifentanil er høyere hos yngre enn hos eldre barn, og disse verdiene går deretter ned med økende alder til verdiene for friske unge voksne hos 17-åringer. Halveringstiden for remifentanil hos nyfødte skiller seg ikke signifikant fra hva man finner hos friske unge voksne. Endringer i den smertestillende effekten følger raskt endringer i infusjonsraten for remifentanil og ligner de man observeres hos friske unge voksne. Etter å ha korrigert for kroppsvekten, er farmakokinetikken for karboksylsyremetabolitten hos barn i alderen 2 til 17 år den samme som hos voksne.

Doseringer

Smertelindring, anestesi
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • Startdose: Induksjon: 0,5 - 1 mikrogram/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 - 2 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon. 0,25 mikrogram/kg/minutt er vanligvis tilstrekkelig..

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB07
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Sufentanil

Sufenta, Sufentanil
N01AH03
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Propofol

Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Ultiva (RVG 20601), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 07 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h20601.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose