Sevofluran

Generisk navn
Sevofluran
Handelsnavn
Sevofluran Baxter, Sevorane
ATC-kode
N01AB08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Sevofluran Baxter væske til inh damp 100 % w/w
Sevorane væske til inh damp

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Inhalasjonsanestesi
 • Til inhalasjon
  • 1 måned til 18 år
   • Dosering fastslås individuelt;

    Alveolær minimumskonsentrasjon:
    0-1 måneder: 3,3 % (i 100 % oksygen)
    1-6 måneder: 3,0 % (i 100 % oksygen)
    6 måneder-3 år: 2,8 % (i 100 % oksygen); 2,0 % (i 60 % dinitrogenoksid og 40 % oksygen)
    3-12 år: 2,5 % (i 100 % oksygen)

     

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB07
N01AB06
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Remifentanil

Remifentanil, Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Sufentanil
N01AH03
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Propofol

Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Delirium ved oppvåkning oppstår 2-3 ganger oftere hos barn under 6 år enn hos voksne.
Kramper har særlig forekommet hos barn fra 2 måneder. Tilfeller med ventrikkelarytmi er rapportert hos barn med Pompes sykdom.
 

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Det anbefales å begrense dybden på anestesi hos barn med økt kramperisiko. Sevofluran-dosen kan optimaliseres ved hjelp av EEG-overvåkning for utvikling av krampeaktivitet.
Etter avsluttet administrasjon av sevofluran bør pasienten ventileres med 100 % oksygen til han/hun er helt våken.
Forsiktighet tilrådes ved økt risiko for forlengelse av QTc-intervallet, som i tilfeller med langt QT-intervallsyndrom og hos eldre pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer. Forsiktighet anbefales også ved økt risiko for kramper, ved søvnapné (da dette kan forverres) og ved myasthenia gravis (grunnet økt fare for respirasjonsdepresjon).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor kinderen, 2007
 2. Abbot BV, SPC Sevorane (RVG 18395), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 25maart 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h18395.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose