Sevofluran

Generisk navn
Sevofluran
Handelsnavn
Sevofluran Baxter, Sevorane
ATC-kode
N01AB08
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om halogenerte (potente) inhalasjonsanestetika:
Halogenerte inhalasjonsanestetika gir komplett anestesi med bevisstløshet, analgesi og muskelavslapning. I praksis kombineres de gjerne med intravenøse sedativa/hypnotika, opioidanalgetika og nevromuskulære blokkere, nå sjeldnere med dinitrogenoksid. Gunstig effekt ved bronkospasme pga. bronkodilaterende effekt. Til anestesiinnledning med maske til spontanventilerende pasient foretrekkes vanligvis sevofluran, som gir rask innledning og liten irritasjon av luftveiene. Når anestesi innledes med intravenøse midler, er irritasjon av luftveiene med inhalasjonsanestetika sjelden et problem. Desfluran og sevofluran gir lettere styrbar anestesi og raskere oppvåkning enn isofluran.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Sevofluran Baxter væske til inh damp 100 % v/v
Sevorane væske til inh damp

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Inhalasjonsanestesi
 • Til inhalasjon
  • Nyfødt, født til termin fra 0 måneder til 18 år
   • Dosering fastslås individuelt;

    Alveolær minimumskonsentrasjon:
    0-1 måneder: 3,3 % (i 100 % oksygen)
    1-6 måneder: 3,0 % (i 100 % oksygen)
    6 måneder-3 år: 2,8 % (i 100 % oksygen); 2,0 % (i 60 % dinitrogenoksid og 40 % oksygen)
    3-12 år: 2,5 % (i 100 % oksygen)

     

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Delirium ved oppvåkning oppstår 2-3 ganger oftere hos barn under 6 år enn hos voksne.
Kramper har særlig forekommet hos barn fra 2 måneder. Tilfeller med ventrikkelarytmi er rapportert hos barn med Pompes sykdom.
 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om halogenerte (potente) inhalasjonsanestetika:
Respirasjonsdepresjon hos selvpustende pasient. Reduserer hypoksisk stimulering av respirasjonen, selv i lave konsentrasjoner. Hypoksisk vasokonstriksjon i lungene svekkes, oksygenkonsentrasjonen i inspirasjonsgassen må ofte økes noe. Doseavhengig hypotensjon pga. vasodilatasjon og ev. myokarddepresjon. Halogenerte inhalasjonsanestetika er ikke kontraindisert ved myokardiskemi, fordi de kan bidra med en viss beskyttelse av hjertemuskulaturen mot iskemisk skade (kardioprotektiv effekt). Midlene bør brukes kun etter spesiell vurdering ved manifest hjertesvikt. Isofluran gir ofte takykardi, sevofluran kan gi bradykardi (reverseres med atropin eller glykopyrron). Sevofluran påvirker autoreguleringen av hjernesirkulasjonen i mindre grad enn desfluran og isofluran ved middels til høy dosering, mens påvirkningen ved lave doser er liten.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om halogenerte (potente) inhalasjonsanestetika:
Kjent eller mistenkt disposisjon for malign hypertermi. Tidligere halotanhepatitt. 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Det anbefales å begrense dybden på anestesi hos barn med økt kramperisiko. Sevofluran-dosen kan optimaliseres ved hjelp av EEG-overvåkning for utvikling av krampeaktivitet.
Etter avsluttet administrasjon av sevofluran bør pasienten ventileres med 100 % oksygen til han/hun er helt våken.
Forsiktighet tilrådes ved økt risiko for forlengelse av QTc-intervallet, som i tilfeller med langt QT-intervallsyndrom og hos eldre pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer. Forsiktighet anbefales også ved økt risiko for kramper, ved søvnapné (da dette kan forverres) og ved myasthenia gravis (grunnet økt fare for respirasjonsdepresjon).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle anestetika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Halogenerte hydrokarboner

Isofluran

Isofluran Baxter, Sedaconda
N01AB06
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl Kalceks, Fentanyl SA, Leptanal
N01AH01
N01AH06
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Propofol

Diprivan, Profast, Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor kinderen, 2007
 2. Abbot BV, SPC Sevorane (RVG 18395), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 25maart 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h18395.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose