Tiopental

Generisk navn
Tiopental
Handelsnavn
Pentocur, Tiopental Life Medical
ATC-kode
N01AF03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon

Konsentrasjonsmåling
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Pentocur pulv til inj væske, oppl 0,5 g
Pentocur pulv til inj væske, oppl 1 g
Tiopental Life Medical pulv til inj væske, oppl 0,5 g
Tiopental Life Medical pulv til inj væske, oppl 1 g

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Rask distribusjon. Kun til kortvarig behandling på intensivavdeling. Langsom eliminasjon, noe som blir mer relevant med økende behandlingsvarighet.

Doseringer

Status epilepticus
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3]
   • Startdose: 5 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 5 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon, maks: 10 mg/kg/time.
    • Metningsdose: Helst med EEG-overvåkning. Gjenta hvert 20. minutt til oppnådd burstsuppresjon på 30 sekunder eller den epileptiforme aktivitet opphører.
    • Vedlikehold: Øk dosen etter behov i trinn på 1–2 mg/kg/time til maksimalt 10 mg/kg/time.
    • Nedtrapping: Når statusen er under kontroll både klinisk og på EEG, reduseres tiopentaldosen gradvis over 12–24 timer (f.eks. med 25 % reduksjon av den innledende dosen hver 6. time)
    • Epileptisk residiv: Gjenta metningsdose og gå tilbake til vedlikeholdsdosering i 24–72 timer.
    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen "Konsentrasjonsmåling". 
Anestesi: induksjon
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4]
   • 2 - 8 mg/kg/dose, bolus.
   • Effekt av tiopental hos barn er variabel og individuell. Yngre pasienter trenger vanligvis en høyere dose per kg kroppsvekt enn eldre pasienter.

Tiopental koma: refraktær intrakraniell hypertensjon
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 12,5 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Først 5 mg/kg/time, deretter 3 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Dosering er avhengig av EEG og serumkonsentrasjon.
    Serumkonsentrasjon skal registreres 4 og 6 timer etter oppstart av den innledende infusjonen, deretter hver 6. time. Se mer informasjon under fanen "Konsentrasjonsmåling". 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB07
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Remifentanil

Remifentanil, Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Sufentanil
N01AH03
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Propofol

Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Depresjon av respirasjon og minuttvolum. Hudreaksjoner grunnet histaminfrigjøring. Vevsnekrose ved ekstravasering.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Absolutt kontraindikasjon: Porfyri.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vær oppmerksom på blodtrykksfall, redusert immunforsvar, feber og (ved langvarig bruk) svekket leverfunksjon. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene, tweede versie, januari 2006
 3. Waardenburg van DA, et al, Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 4. Hospira Benelex BVBA, SPC Pentotal (RVG 11772), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 21 feb 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h11772.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose