Morfin

Generisk navn
Morfin
Handelsnavn
Contalgin Uno specific, Dolcontin, Malfin, Morfin, Morfin Abcur, Morfin Epidural, Morfin NAF, Morfin Orifarm, Morfin SA, Morfin i Intrasite SA, Morfine HCI centrafarm u/kons, Oramorph, Sevre-Long
ATC-kode
N02AA01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Sterkt opioidanalgetikum. Se omfattende omtale av Opioidanalgetikas egenskaper hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Morfin elimineres hovedsakelig gjennom glukuronidering via uridin difosfat glukuronosyltransferase (UGT) 2B7, slik at morfins clearance direkte reflekterer dannelsen av dens to hovedmetabolitter, morfin-3-glukuronid (M3G) og morfin-6-glukuronid (M6G). Disse metabolske produktene elimineres via nyrene.

Morfinmetabolismen (glukuronidering) ser ut til å øke eksponentielt med kroppsvekten de første 3 årene av livet, med en betydelig økning 10 dager etter fødselen (Knibbe 2009). Hypotesen er at mangelen på uridin difosfat glukuronsyre kan forklare redusert morfinmetabolisme i løpet av den første uken av livet (Liu 2019). Beregnet alder der barn oppnår 50% av UGT2B7-nivået til voksne er ved 2,8 år (Bhatt 2019). Morfin clearnace varierer tydelig hos nyfødte, spedbarn og barn (Euteneuer 2020, Krekels 2012, Altamini 2015, Elkomy 2016). Det rapporteres om ensartede verdier for distribusjonsvolum uavhengig av alder hos nyfødte og barn (gjennomsnittsverdi 2,8±2,6 l/kg) (Kart 1997).

 

Alder

Biologisk tilgjengelighet (%)

Vd (L/kg)

Metabolisme

t½ (timer)

Eliminasjon (mL/min/kg)

Premature nyfødte

-

1,82-5,2 (Allegaert 2007, Pacifici 2016)

Hovedsaklig glukuronidering via M3G (Anand 2008)

6,6-11,1 (Allegaert 2007, Pacifici 2016)

2,3-7,8 (Allegaert 2007, Cote 2009)

Terminfødte

(0-30 dager)

Oral 44,3  (Liu 2016)

5,15±2,6 (Liu 2016)

Glukuronidering via M3G, M6G (Anand 2008)

3,91±1 (Kart 1997)

6,5±2,8 (Cote 2009) 

9,2 (Kart 1997)
8,1±3,2 (Cote 2009)

6,78-17,1* (Krekels 2012)
0,58-16 (Krekels 2012)

Spedbarn
 (1 måned-1 år)

Rektal 35 (Lundeberg 1996)

2 (Bouwmeester 2003)

2,8±2,6 (Bouwmeester 2003)

-

1,15±2,4 (Olkkola 1988)

5,2 (Simons 2006)

7,8-69,4 (Krekels 2012)
16,3-28,7* (Krekels 2012)
25,8-75,6 (Bouwmeester 2003)
25,3-48,9 (Cote 2009)

Barn

(1-18 år)

Oral 29,8 (Liu 2016)

3,17-3,76 (Bouwmeester 2003)

-

0,76±1 (Simons 2006)
2,0±1,8 (Kart 1997)

1-3 år: 25,6-32,2* (Krekels 2012)

12-60 (Krekels 2012) 

23,6±8,5 (Cote 2009)
 

Voksne

Oral 19-74 (Lugo 2002)

2,1-4,0 (Lugo 2002)

-

2-4 (Lugo 2002)

20-30 (Lugo 2002)

Oral og rektal biotilgjengelighet er upålitelig (15-50%). Biotilgjengeligheten til depottabletter er 40-70%. Biotilgjengeligheten avtar med økende styrke. Hvis depottabletten blir knust frigjøres morfin 20-25% raskere. Varigheten av effekten blir da omtrent 8 timer.

Spesielle befolkningsgrupper
Mekanisk ventilasjon ser ut til å redusere dannelsen og elimineringen av morfinmetabolitter med opptil 30% hos pasienter som får mekanisk ventilasjon i 10 dager eller mer (Thigpen 2019). Morfin clearance kan reduseres hos nyfødte behandlet med terapeutisk hypotermi (Favie 2020, Favie 2019, Frymoyer 2017, Roka 2008).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Contalgin Uno specific depotkaps, hard 150 mg - Krever godkjenningsfritak
Contalgin Uno specific depotkaps, hard 90 mg - Krever godkjenningsfritak
Dolcontin depottab 10 mg
Dolcontin depottab 100 mg
Dolcontin depottab 200 mg
Dolcontin depottab 30 mg
Dolcontin depottab 5 mg
Dolcontin depottab 60 mg
Malfin depottab 10 mg
Malfin depottab 100 mg
Malfin depottab 30 mg
Malfin depottab 60 mg
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml
Morfin Epidural inj, oppl 2 mg/ml
Morfin NAF inj, oppl 1 mg/ml
Morfin NAF inj, oppl 10 mg/ml
Morfin NAF inj, oppl 40 mg/ml
Morfin NAF mikst 10 mg/ml
Morfin Orifarm inj, oppl 10 mg/ml
Morfin Orifarm inj, oppl 20 mg/ml
Morfin SA inf, oppl 1 mg/ml
Morfin SA inf, oppl 10 mg/ml
Morfin SA inf, oppl 2 mg/ml
Morfin SA inf, oppl 5 mg/ml
Morfin SA inj, oppl 0,2 mg/ml
Morfin SA inj, oppl 1 mg/ml
Morfin SA mikst 0,1 mg/ml
Morfin SA mikst 0,5 mg/ml
Morfin SA mikst 1 mg/ml
Morfin SA stikkpille 0,5 mg
Morfin SA stikkpille 1 mg
Morfin SA stikkpille 10 mg
Morfin SA stikkpille 30 mg
Morfin i Intrasite SA gel 0,1 %
Morfin inj, oppl 10 mg/ml
Morfin tab 10 mg
Morfin tab 30 mg
Morfine HCI centrafarm u/kons inj, oppl uten konserveringsmiddel 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml
Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Oramorph mikst oppl 2 mg/ml
Sevre-Long depotkaps, hard 200 mg - Krever godkjenningsfritak
Sevre-Long depotkaps, hard 30 mg - Krever godkjenningsfritak
Sevre-Long depotkaps, hard 60 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Sterke smerter
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • nyfødt født til termin
    [3]
    • 0,3 - 0,6 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
   • 1 måned til 18 år
    [3]
    • 0,6 - 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
  • Depotpreparat
   • 6 år til 18 år
    [3] [8]
    • 0,4 - 1,6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Øk gradvis ved utilstrekkelig effekt..
 • Rektalt
  • nyfødt født til termin
   [3]
   • 0,6 - 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 1,2 - 2,4 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
 • Intravenøst
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   [4]
   • Startdose: 50 - 100 mikrogram/kg/dose gis over 60 minutter.
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 20 mikrogram/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Administreres under overvåkning.
    Ved utilstrekkelig effekt, kan timesdosen gis som bolus, økt trinnvis.

  • nyfødt født til termin
   [3] [4] [5]
   • Startdose: 50 - 100 mikrogram/kg/dose gis over 60 minutter.
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 20 mikrogram/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Administreres under overvåkning.
    Ved utilstrekkelig effekt, kan timesdosen gis som bolus, økt trinnvis.

  • 1 måned til 3 år
   [6] [7] [9] [10] [11] [12] [25] [26]
   • VENTILERTE PASIENTER

    Startdose (BOLUS): 100 mikrogram/kg/dose

    Vedlikeholdsdose (KONTINUERLIG INFUSJON):
     

    4-9 kg: 10-15 mikrogram/kg/time, titrert opp til 40 mikrogram/kg/time
    10-15 kg: 15-20 mikrogram/kg/time, titrert opp til 40 mikrogram/kg/time
    Hvis utilstrekkelig smertekontroll, gjenta bolus på 50–100 mikrogram/kg/dose og øk kontinuerlig dose

    IKKE-VENTILERTE PASIENTER

    Startdose (BOLUS):
    PICU: 15 mikrogram/kg/dose, bolus. Gjenta 3 ganger ved behov. Ved utilstrekkelig smertekontroll etter gjentakelse, start kontinuerlig infusjon.
    PACU: 10-50 mikrogram/kg/dose (gjenta dose ved behov) under kontinuerlig overvåking til tilstrekkelig smertekontroll er oppnådd, deretter kan kontinuerlig infusjon startes.

    Vedlikeholdsdose (KONTINUERLIG INFUSJON):
     
    4-9 kg: 10-15 mikrogram/kg/time, titrert opp til 40 mikrogram/kg/time
    10-15 kg: 15-20 mikrogram/kg/time, titrert opp til 40 mikrogram/kg/time
     

    Administreres under overvåkning.
    Ved utilstrekkelig effekt, kan timesdosen gis som bolus, økt trinnvis.

  • 3 år til 18 år og ≥ 15 kg
   [13] [15] [17] [19]
   • VENTILERTE PASIENTER

    Startdose (BOLUS): 100 mikrogram/kg/dose


    Vedlikeholdsdose (KONTINUERLIG INFUSJON):
     10-40 mikrogram/kg/time.
    Hvis utilstrekkelig smertekontroll, gjenta bolus på 50–100 mikrogram/kg/dose og øk kontinuerlig dose.

    IKKE-VENTILERTE PASIENTER

    Startdose (BOLUS):
    PICU: 15 mikrogram/kg/dose, bolus. Gjenta 3 ganger ved behov. Ved utilstrekkelig smertekontroll etter gjentakelse, start kontinuerlig infusjon.
    PACU: 10-50 mikrogram/kg/dose (gjenta dose ved behov) under kontinuerlig overvåking til tilstrekkelig smertekontroll er oppnådd, deretter kan kontinuerlig infusjon startes.


    Vedlikeholdsdose (KONTINUERLIG INFUSJON):10-40 mikrogram/kg/time

Sterke smerter: administrasjon via PCA-pumpe

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Ved nedsatt nyrefunksjon akkumulerer den aktive metabolitten morfin-6-glukuronid seg. Dette er spesielt viktig ved administrering av høye doser og/eller over en lengre periode.

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2: ingen dosetilpasning
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2: 75% av normal dose, titrer i henhold til respons
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2: 75% av normal dose, titrer i henhold til respons
GFR < 10 ml/min/1.73 m2: 50% av normal dose, titrer i henhold til respons

Kilde: Pediatric Drug Book – Kidney Disease Program.

Kliniske konsekvenser

Symptomer på opioidtoksisitet omfatter depresjon av sentralnervesystemet med bevissthet redusert til koma, hypoventilasjon eller uregelmessig pustemønster, bradykardi, hypotensjon, hypotermi, hyporefleksi, miose, urinretensjon, kvalme, oppkast, forstoppelse, forvirring, muskelspasmer og kramper.

Bivirkninger spesifikke for barn

Respirasjonsdepresjon, hypotensjon, urinretensjon, oppkast, obstipasjon, kløe.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder for alle sterke opioidagonister:
Kvalme og brekninger, særlig hvis pasienten er oppegående. Kvalmen er ofte situasjonsbetinget og mindre uttalt ved adekvat smertelindring. Døsighet forekommer for alle preparatene. Ketobemidon (og den mulig spasmolytiske, antikolinerge komponenten i Ketogan – difenyldimetylaminobuten) og petidin kan gi mer munntørrhet enn morfin. Alle opioidene i denne gruppen gir tilnærmet samme respirasjonsdepresjon i ekvianalgetiske doser. Obstipasjon og økt tonus i glatt muskulatur er mest uttalt for morfin. Eufori, miose, urinretensjon, svekket hosterefleks.

 

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av sterke opioidagonister:
Respirasjonsdepresjon. Akutt forgiftning og/eller overdosering med alkohol, hypnotika (benzodiazepiner), sentraltvirkende analgetika, opioider, psykofarmaka eller andre stoffer med virkning på CNS. Skal ikke gis til pasienter som får MAO-hemmere eller som har fått det de siste 2 ukene.

 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

For rask intravenøs administrasjon kan øke hyppigheten av bivirkninger (SPC).

Når postoperativ respiratorisk depresjon oppstår kan nalokson administreres intravenøst (se nalokson-monografi).

For barn med fedme anbefales ideell kroppsvekt i stedet for total kroppsvekt for morfin dosering ((Ross 2015, NHS 2021)).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av sterke opioidagonister:
Opioiddosene må reduseres ved høy alder og/eller nedsatt allmenntilstand. Alle opioidanalgetika kan gi abstinenssymptomer etter regelmessig eller stadig gjentatt bruk i mer enn ca. 10–14 døgn. Må derfor seponeres gradvis (10–20 % reduksjon ved hver dosereduksjon). Rusvirkning og abstinensubehag kan føre til misbruk. Opioidene er klassifisert som spesielt trafikkfarlige, men ved langtidsbruk med konstant dose av «depot»-tabletter eller plaster, er trygg bilkjøring mulig dersom pasienten føler seg uthvilt og opplagt, ikke tar sedativa eller alkohol i tillegg, og dersom pasientens lege vurderer bilkjøring som nødvendig for pasientens livskvalitet og i samråd med pasienten vurderer dette trygt. Stor forsiktighet ved intrakraniell trykkstigning og spontanrespirasjon, alvorlig obstruktiv lungesykdom, cor pulmonale. I slike situasjoner bør man titrere seg frem med mindre intravenøse doser inntil ønsket effekt. Forsiktighet med petidin og morfin ved nyresvikt pga. fare for akkumulering av norpetidin (epileptogent) og aktive morfinmetabolitter og økende bivirkninger (delvis sentrale antikolinerge som økende søvnighet/bevisstløshet, motorisk uro/myoklone rykninger (NB: Ikke epileptiske kramper), uklarhet, deliriøse symptom (før bevisstløshet)). Morfins aktive metabolitt, morfin-6-glukuronid, utskilles også renalt og har lang halveringstid. Vil akkumuleres ved langvarig bruk hos pasienter med alvorlig nyresvikt. Ingen forutsigbar relasjon mellom blodkonsentrasjon av morfin og analgetisk respons. Minimum effektiv konsentrasjon vil variere, særlig ved tidligere behandling med potente opioidagonister. Risiko for serotonergt syndrom ved samtidig bruk av fentanyl og serotonerge legemidler (SSRI, SNRI, MAO-hemmere). Ved langvarige smerter som ikke skyldes terminal sykdom, skal opioider som regel ikke benyttes.

 

Opioider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Opiumsalkaloider

Oksykodon

OxyContin, OxyNorm, Oxycodone Abboxia, Oxycodone Actavis, Oxycodone Orifarm, Reltebon Depot
N02AA05
Fenylpiperidinderivater

Fentanyl transdermal og nasal

Actiq, Cynril, Durogesic, Fentanyl Sandoz, Fentanyl ratiopharm, Instanyl
N02AB03
Difenylpropylaminderivater
N02AC03
Oripavinderivater

Buprenorfin

Bugnanto, Buprefarm, Buprenorphine stada, Norspan, Temgesic
N02AE01
Opioider i kombinasjon med ikke-opioide analgetika

Paracetamol og kodein

Altermol, Kodein/paracetamol SA, Paralgin Forte, Paralgin Major, Pinex Forte
N02AJ06
N02AJ13
Andre opioider

Tramadol

Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol Actavis, Tramadol Hexal, Tramadol aliud, Tramadol panpharma, Tramadol stada, Tramadol-ratiopharm, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Tramal, Zytram BID, Zytram XL
N02AX02

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. CBO, Richtlijn Postoperatieve Pijn, www.diliguide.nl, 2013, 176-178, http://www.diliguide.nl/document/2995/postoperatieve-pijnstilling.html
 3. NVK, Richtlijn pijnmeting en behandeling pijn bij kinderen, www.nvk.nl, 2007, 99, http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/Richtlijnen/Pijnmetingenbehandelingvan/tabid/348/language/nl-NL/Default.aspx
 4. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 13 november 2018
 5. Zernikow, B., Hechler, T., Schmerztherapie bei Kindern und Jugendlichen, Deutsches Ärzteblatt, 2008
 6. Knibbe, C.A., et al., Morphine glucuronidation in preterm neonates, infants and children younger than 3 years., Clin Pharmacokinet, 2009, 48(6), 371-85
 7. Krekels, E.H., et al., Evidence-based morphine dosing for postoperative neonates and infants, Clin Pharmacokinet, 2014, 53(6), 553-63
 8. Teva Nederland BV, SmPC Morfinesulfaat retard teva 10 mg (RVG 17881) 21-05-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 9. Ceelie, I., et al., Effect of intravenous paracetamol on postoperative morphine requirements in neonates and infants undergoing major noncardiac surgery: a randomized controlled trial, JAMA, 2013, 309(2), 149-54
 10. van Dijk, M., et al., Efficacy of continuous versus intermittent morphine administration after major surgery in 0-3-year-old infants; a double-blind randomized controlled trial., Pain, 2002, 98(3), 305-313
 11. Goulooze, S.C., et al., Quantifying the Pharmacodynamics of Morphine in the Treatment of Postoperative Pain in Preverbal Children, J Clin Pharmacol, 2022, 62(1), 99-109
 12. Lynn, A.M., et al., Intravenous morphine in postoperative infants: intermittent bolus dosing versus targeted continuous infusions, Pain, 2000, 88(1), 89-95
 13. Duedahl, T.H. and E.H. Hansen., A qualitative systematic review of morphine treatment in children with postoperative pain, Paediatr Anaesth, 2007, 17(8), 756-74
 14. Karl, H.W., et al., Controlled trial of morphine vs hydromorphone for patient-controlled analgesia in children with postoperative pain., Pain Med, 2012, 13(12), 1658-9
 15. Berde, C.B. and N.F. Sethna., Analgesics for the treatment of pain in children, N Engl J Med, 2002, 347(14), 1094-103
 16. Berde, C.B., et al., Patient-controlled analgesia in children and adolescents: a randomized, prospective comparison with intramuscular administration of morphine for postoperative analgesia, J Pediatr, 1991, 118(3), 460-6
 17. Friedrichsdorf, S.J. and T.I. Kang, , The management of pain in children with life-limiting illnesses, Pediatr Clin North Am, 2007, 54(5), 645-72
 18. Doyle, E., et al, Patient-controlled analgesia with low dose background infusions after lower abdominal surgery in children, Br J Anaesth, 1993, 71(6), 818-22
 19. Association of Paediatric Anaesthetists of Great, B. and Ireland., Good practice in postoperative and procedural pain management, 2nd edition, Paediatr Anaesth, 2012, 22 Suppl 1, 1-79
 20. McNeely, J.K. and N.C. Trentadue., Comparison of patient-controlled analgesia with and without nighttime morphine infusion following lower extremity surgery in children., J Pain Symptom Manage, 1997, 13(5), 268-73
 21. Walker, S.M., et al., Intravenous opioids for chemotherapy-induced severe mucositis pain in children: Systematic review and single-center case series of management with patient- or nurse-controlled analgesia (PCA/NCA), Paediatr Anaesth, 2022, 32(1), 17-34
 22. Doyle, E., et al, Comparison of patient-controlled analgesia in children by i.v. and s.c. routes of administration. , Br J Anaesth,, 1994, 72(5), 533-6
 23. Peters, J.W., et al., Patient controlled analgesia in children and adolescents: a randomized controlled trial, Paediatr Anaesth, 1999, 9(3), 235-41
 24. Ozalevli, M., et al., Comparison of morphine and tramadol by patient-controlled analgesia for postoperative analgesia after tonsillectomy in children, Paediatr Anaesth, 2005, 15(11), 979-84
 25. Bouwmeester NJ, et al., Postoperative pain in the neonate: age-related differences in morphine requirements and metabolism, Intensive Care Med, 2003, 29(11), 2009-15
 26. Redactie Kinderformularium, Expert opinie, 10-03-2023

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose