Buprenorfin

Generisk navn
Buprenorfin
Handelsnavn
Bugnanto, Buprefarm, Norspan, Temgesic, Transtec
ATC-kode
N02AE01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt funnet (Olkkola 1989, Barret 1993, Ng 2015):

  Administrasjonsvei t½ (timer) Cl (l/time/kg) Vd (l/kg)
Premature spedbarn Intravenøst 20±8 0,23 ± 0,07 6,2 ± 2,1
Nyfødte Sublingualt 11 3,5 -
4-7 år Intravenøst 1 ± 0,2 3,6 ± 1,14 3,2 ± 2,0

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Bugnanto depotplaster 10 mikrog/time
Bugnanto depotplaster 15 mikrog/time
Bugnanto depotplaster 20 mikrog/time
Bugnanto depotplaster 30 mikrog/time
Bugnanto depotplaster 5 mikrog/time
Buprefarm depotplaster 10 mikrog/time
Buprefarm depotplaster 15 mikrog/time
Buprefarm depotplaster 20 mikrog/time
Buprefarm depotplaster 30 mikrog/time
Buprefarm depotplaster 5 mikrog/time
Norspan depotplaster 10 mikrog/time
Norspan depotplaster 15 mikrog/time
Norspan depotplaster 20 mikrog/time
Norspan depotplaster 30 mikrog/time
Norspan depotplaster 5 mikrog/time
Temgesic inj, oppl 0,3 mg/ml
Temgesic sublingvaltab 0,2 mg
Temgesic sublingvaltab 0,4 mg
Transtec depotplaster 35 mikrog/time - Krever godkjenningsfritak
Transtec depotplaster 70 mikrog/time - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Neonatal abstinenssyndrom (NAS)
 • Sublingualt
  • 0 måneder til 1 måned
   [3] [4] [5]
   • Startdose: 15 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 15 - 60 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Etter 48 timer med uendret dose (x): Trapp ned i trinn tilsvarende 0,1x hvert døgn til startdosen er nådd. Deretter kan legemidlet seponeres.

   • Ved utilstrekkelig effekt kan det administreres en "rescue-dose" (50 % av den siste dosen), og vedlikeholdsdosen økes i trinn på 25 % per dose.

Moderat til sterke smerte
 • Transdermalt
  • 2 år til 18 år og < 30 kg
   [7]
   • 5 mikrogram/time kontinuerlig frisetting. Maks: 140 mikrogram/time. Ved utilstrekkelig effekt dobles dosen etter 24 timer til maksimalt 140 mikrogram/time.
  • 2 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [7]
   • 10 mikrogram/time kontinuerlig frisetting. Maks: 140 mikrogram/time. Ved utilstrekkelig effekt dobles dosen etter 24 timer til maksimalt 140 mikrogram/time.
Sterke smerter
 • Sublingualt
  • ≥ 6 år og ≥ 45 kg
   [8] [11]
   • 0,2 - 0,4 mg/dose, ved behov inntil 3-4 ganger daglig.
   • Intervall mellom to doser: 6 timer. 

  • ≥ 6 år og 35 til 45 kg
   [11]
   • 5 mikrogram/kg/dose, ved behov inntil 3-4 ganger daglig.
   • Intervall mellom to doser: 6 timer.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Neonatalt opioid abstinenssyndrom.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Plasteret blir noen ganger tidligere tomt hos barn. Man antar at dette har en sammenheng med en noe høyere kroppstemperatur. Dette fører til at plasteret må byttes oftere enn hva som anbefales av produsenten.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Opioider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Opiumsalkaloider

Morfin

Contalgin Uno specific, Dolcontin, Malfin, Morfin, Morfin Abcur, Morfin Epidural, Morfin NAF, Morfin Orifarm, Morfin SA, Morfin i Intrasite SA, Morfine HCI centrafarm u/kons, Oramorph, Sevre-Long
N02AA01

Oksykodon

OxyContin, OxyNorm, Oxycodone Abboxia, Oxycodone Actavis, Oxycodone Orifarm, Reltebon Depot
N02AA05
Fenylpiperidinderivater

Fentanyl transdermal og nasal

Actiq sugetab m/appl, Durogesic, Fentanyl Sandoz, Fentanyl ratiopharm, Instanyl
N02AB03
Difenylpropylaminderivater
N02AC03
Opioider i kombinasjon med ikke-opioide analgetika

Paracetamol og kodein

Altermol, Kodein/paracetamol SA, Paralgin Forte, Paralgin Major, Pinex Forte
N02AJ06
N02AJ13
Andre opioider

Tramadol

Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol Actavis, Tramadol Hexal, Tramadol aliud, Tramadol panpharma, Tramadol ratiopharm, Tramadol stada, Tramadol-ratiopharm, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Tramal, Zytram BID, Zytram XL
N02AX02

Referanser

 1. Barrett, D.A., et al, The pharmacokinetics and physiological effects of buprenorphine infusion in premature neonates. , Br J Clin Pharmacol, 1993, 36(3), 215-9.
 2. Ng, C.M., et al, Population Pharmacokinetic Model of Sublingual Buprenorphine in Neonatal Abstinence Syndrome., Pharmacotherapy, 2015, 35(7), 670-80
 3. Kraft, W.K., et al, Buprenorphine for the Treatment of the Neonatal Abstinence Syndrome., N Engl J Med, 2017, 376(24), 2341-2348
 4. Kraft, W.K., et al, Revised dose schema of sublingual buprenorphine in the treatment of the neonatal opioid abstinence syndrome. , Addiction, 2011, 106(3), 574-80
 5. Kraft, W.K., et al, Sublingual buprenorphine for treatment of neonatal abstinence syndrome: a randomized trial. , Pediatrics, 2008, 122(3), e601-7
 6. Olkkola, K.T., et al , Pharmacokinetics of intravenous buprenorphine in children., Br J Clin Pharmacol, 1989, 28(2), 202-4
 7. Ruggiero, A., et al., Efficacy and safety of transdermal buprenorphine in the management of children with cancer-related pain., Pediatr Blood Cancer, 2013, 60(3), 433-7
 8. Indivior UK Limited, SmPC Temgesic SL (RVG 11872) 15-05-2016, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 9. Disher T et al., Pharmacological Treatments for Neonatal Abstinence Syndrome: A Systematic Review and Network Meta-analysis, JAMA Pediatr , 2019, 173(3), 234-243
 10. Hall ES et al. , Comparison of Neonatal Abstinence Syndrome Treatment with Sublingual Buprenorphine versus Conventional Opioids., Am J Perinatol, 2018, 35(4), 405-412
 11. Indivior Europe Limited, SmPC, Temgesic® sublingual/sublingual forte 0,2/0,4 mg Sublingualtablette (997.00.01/27138.00.00)

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose