Piritramid

Generisk navn
Piritramid
Handelsnavn
Dipidolor
ATC-kode
N02AC03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Ikke vurdert.

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske data for barn (n=39) innlagt på intensivavdeling ble observert (kilde: SPC):

  Nyfødte (n=8) Spedbarnsgruppe 1 (n=7) Spedbarnsgruppe 2 (n=14) Små barn (n=10)
Alder 10,6 ± 10,7 dager
(1 – 27 dager)
11,4 ± 4,4 uker
(5,4 – 16,9 uker)
9,0 ± 2,3 måneder
(5,2 – 12,2 måneder)
2,4 ± 0,9 år
(1,61 – 4,02 år)
Cmaks (µg/L) median, SD (område) 79 ± 240
(5 – 723)
36 ± 367
(6 – 855)
12 ± 81
(3 – 315)
16 ± 9
(9 – 35)
Tβ (minus) median, SD (område) 701,5 ± 720
(88 – 1950)
157 ± 102
(106 – 394)
160 ± 68
(114 – 335)
165 ± 143
(101 – 512)
Clt (ml/kg/min) median, SD (område) 5,0 ± 4,8
(0,7 – 15,6)
9,8 ± 12,3
(1,3 – 32,1)
26,7 ± 42,7
(2,8 – 172,1)
24,0 ± 11,6
(5,7 – 41,1)
Vdss (L/kg) median, SD (område) 1,96 ± 4,93 (0,07 – 13,9) 1,70 ± 2,5
(0,12 – 5,78)
6,95 ± 5,15
(0,58 – 17,02)
6,70 ± 2,15
(1,20 – 8,10)

Doseringer

Sterke smerter
 • Intramuskulært
  • ≥ 5 år
   [2]
   • 0,05 - 0,2 mg/kg/dose, ved behov, maks. 4 ganger daglig.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Opioider

Opiumsalkaloider

Morfin

Dolcontin, MST Continus, Malfin, Morfin, Morfin Abcur, Morfin Epidural, Morfin Epidural meda, Morfin NAF, Morfin Orifarm, Morfin SA, Morfin i Intrasite SA, Morfine HCI centrafarm u/kons, Morphine Orion, Oramorph, Sevre-Long
N02AA01

Oksykodon

OxyContin, OxyNorm, Oxycodone Actavis, Oxycodone Orifarm, Reltebon Depot
N02AA05
Fenylpiperidinderivater

Fentanyl transdermal og nasal

Actiq sugetab m/appl, Durogesic, Fentanyl Sandoz, Fentanyl ratiopharm, Instanyl
N02AB03
Oripavinderivater

Buprenorfin

Bugnanto, Buprefarm, Norspan, Temgesic, Transtec
N02AE01
Opioider i kombinasjon med ikke-opioide analgetika

Paracetamol og kodein

Altermol, Kodein/paracetamol SA, Paralgin Forte, Paralgin Major, Pinex Forte
N02AJ06
N02AJ13
Andre opioider

Tramadol

Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol Actavis, Tramadol Hexal, Tramadol aliud, Tramadol panpharma, Tramadol ratiopharm, Tramadol stada, Tramadol-ratiopharm, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Tramal, Zytram BID, Zytram XL
N02AX02

Bivirkninger spesifikke for barn

Nyfødte som spontant puster kan ha risiko for respirasjonsdepresjon på grunn av forlenget eliminasjonshalveringstid og redusert clearance i denne aldersgruppen (SPC Dipidolor).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vis forsiktighet ved doseøkning da piritramid kan akkumulere, og dermed øker risikoen for respirasjonsdepresjon. Det kan ta opptil 24 timer før pasient får optimal smertestillende effekt av piritramid (SPC Dipidolor).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Janssen-Cilag B.V., SmPC Dipidolor (RVG 09129) 24-03-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Janssen-Cilag NV, SmPC Dipidolor (BE119402) 30-03-2017, http://bijsluiters.fagg-afmps.be

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose