Trimetoprim og sulfametoksazol

Generisk navn
Trimetoprim og sulfametoksazol
Handelsnavn
Bactrim, Bactrimel, Eusaprim
ATC-kode
J01EE01

Trimetoprim og sulfametoksazol


Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Kombinasjonen blokkerer to ulike enzymatiske trinn i bakterienes tetrahydrofolsyresyntese. Den sekvensielle blokkeringen gir baktericid effekt selv om midlene hver for seg er bakteriostatiske.

Antibakterielt spektrum: Trimetoprim-sulfametoksazol er virksomt mot villtypen av de vanligste grampositive kokker og gramnegative stavbakterier. I Norge er 20-25 % av E. coli-isolater fra urin resistente mot trimetoprim-sulfametoksazol. Det har ingen hensikt å gi kombinasjonen dersom man vet at bakterien er resistent mot en av komponentene. Ved nedre urinveisinfeksjoner vil man ofte komme til målet ved å bruke trimetoprim alene. Pseudomonas er resistent.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende gjennomsnittlige ± SD farmakokinetiske parametere har blitt observert etter intravenøs administrasjon [Hoppu 1989; Siber 1982; Autmiziguine 2017]:

  Alder Dose/døgn Trimetoprim (TMP)
1 dose
Sulfametoksasol (SMX)
1 dose
TMP steady state SMX steady state
Cmax (mikrogram/ml) Nyfødte (n=12) 5 mg/kg 3,4 (3-4,5) 107 (72-135) 5 (3-6,4) 148 (120-200)
  > 1 måned (n=17) 3 ganger daglig 150 mg/m² - - 6,5-7,18 126-176
t½ (timer) Nyfødte (n=12)  5 mg/kg 19 (10,8-27,2) 16,5 (10,2-27,7) 24,6±2,3 23,3±2
  1-9 år (n=9) 3 ganger daglig 150 mg/m² - - 5,6±1,9 9,9±3,9
  >10 år (n=14) 2–3 ganger daglig 150 mg/m² - - 9,5±3,2 10,1±4,6
Vd (L/kg) Nyfødte (n=12) 5 mg/kg 2,7 (1,32-4,1) 0,48 (0,29-0,68) - -
  1 måned-1 år (n=2) 3 ganger daglig 150 mg/m² - - 1,99 0,48
  1-9 år (n=9) 3 ganger daglig 150 mg/m² - - 1,64 0,47
  >10 år (n=6) 3 ganger daglig 150 mg/m² - - 1,47 0,39
Cl (L/t/kg) Nyfødte (n=12) 5 mg/kg 0,20 (0,07-0,55)* 0,04 (0,01-0,07)* - -
  1 måned-2 år (n=48) 4,6 mg/kg ** - - 0,25 (0,05-0,44) -
  2-5 år (n=25) 4,6 mg/kg** - - 0,23 (0,14-0,43) -
  6-20 år (n=82) 4,6 mg/kg** - - 0,14 (0,04-0,31) -

*L/t; ** median, oral administrasjon

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Bactrim kons til inf oppl 400 mg/5 ml/80 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Bactrim mikst susp 40 mg/ml/8 mg/ml
Bactrim tab 400 mg/80 mg
Bactrimel kons til inf oppl 400 mg/5 ml/80 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Eusaprim kons til inf oppl 80 mg/ml/16 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 6/30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maksdose: 320/1600 mg/døgn

   • Halver dosen etter 14 dager.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 6/30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maksdose: 320/1600 mg/døgn

   • Bactrim®, Eusaprim® og Trimesolphar® inf.konsentrat inneholder propylenglykol og etanol, og anbefales ikke til barn under 5 år.

Profylakse for residiverende urinveis-/luftveisinfeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [6] [13] [20]
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 3/15- 5/25 mg/kg/døgn administrert som én enkeltdose, maksdose: 160/800 mg/døgn

Infeksjoner ved cystisk fibrose: Normal dosering
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 6/30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maksdose: 320/1600 mg/døgn

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 6/30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maksdose: 320/1600 mg/døgn

   • Bactrim®, Eusaprim® og Trimesolphar® inf.konsentrat inneholder propylenglykol og etanol, og anbefales ikke til barn under 5 år.

Infeksjoner ved cystisk fibrose: Høy til svært høy dose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 12/60 – 18/90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maksdose: 960/4800 mg/døgn

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 12/60 – 18/90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maksdose: 960/4800 mg/døgn

   • Bactrim®, Eusaprim® og Trimesolphar® inf.konsentrat inneholder propylenglykol og etanol, og anbefales ikke til barn under 5 år.

Behandling av lungebetennelse forårsaket av Pneumocystis jirovecii (PCP)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 20/100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maksdose: 960/4800 mg/døgn

   • Behandlingsvarighet:

    Kan variere fra 14–21 dager. Følg lokale retningslinjer.

   • HIV-infiserte barn: 21 dager. Andre årsaker til immunsuppresjon: 14–17 dager.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 20/100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maksdose: 960/4800 mg/døgn

   • Behandlingsvarighet:

    Kan variere fra 14–21 dager. Følg lokale retningslinjer. 

   • I alvorlige tilfeller start med intravenøs behandling og bytt til oral administrasjon etter 7–10 dager. Bactrim®, Eusaprim® og Trimesolphar® inf.konsentrat inneholder propylenglykol og etanol, og anbefales ikke til barn under 5 år.

Profylakse mot lungebetennelse forårsaket av Pneumocystis jirovecii (PCP)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [14] [19] [20]
   • Trimetoprim/sulfametoksazol: 3/15–5/25 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose gis på 3 påfølgende dager/uke, maksdose: 160/800 mg/døgn.
    3 dager/uke har vist seg å være like effektiv som 7 dager/uke ved profylakse mot PCP. 1-2 dager/uke kan være effektiv, men flere studier kreves for å konkludere (Boast A. et al. 2015).

   • Ved transplantasjon: Behandles under tilsyn av en pediatrisk spesialist som har erfaring innen transplantasjon.
    Ved nyretransplantasjon følges doseringsanbefaling beskrevet i "Protokoll- nyretransplantasjon barn".
    Ved andre transplantasjoner følges dosering i lokal protokoll ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Infeksjon, infeksjon ved CF (normale til svært høye doser), behandling av lungebetennelse forårsaket av Pneumocystis jirovecii:
GFR 50–80 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30–50 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73m²: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73m²: Kontraindisert

Profylakse for tilbakevendende urinveis-/luftveisinfeksjoner:
GFR 50–80 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30–50 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73m²: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73m²: Kontraindisert

Profylakse for lungebetennelse forårsaket av Pneumocystis jirovecii:
GFR 50–80 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30–50 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR < 10 ml/min/1,73m²: Kontraindisert

 

Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon, reduseres clearance av trimetoprim, sulfametoksazol og N-acetylmetabolitten av sulfametoksazol. Dette øker risikoen for bivirkninger. Bivirkninger av sulfonamider inkluderer krystalluri, nyrestein, nyrekolikk, nefritt, hematuri, albuminuri, oliguri og anuri, på grunn av dannelse av krystaller av lite oppløselige sulfonamider. Dette kan reduseres ved hjelp av tilstrekkelig diurese og alkalisering av urin.I sjeldne tilfeller har unormal blodstatus forekommet. N4–acetylmetabolittene har ingen antimikrobiell aktivitet, men forårsaker samme bivirkninger som sulfonamider. Bivirkninger av trimetoprim inkluderer redusert hematopoiese på grunn av interferens med folsyremetabolismen ved langvarig bruk eller bruk av høye doser. Serumkreatininkonsentrasjonen kan muligens også øke. Dette er vanligvis reversibel ved seponering av behandling. Med en daglig dosering på 20 mg/kg kroppsvekt, kan hyperkalemi utvikle seg gradvis. Hvis serumkonsentrasjonen ikke er høy nok, er det mulig at den bakteriehemmende effekten ikke er tilstrekkelig.

Ved dialyse

Infeksjon, infeksjoner ved CF (normal til svært høy dose):
PD, IHD, CVVH: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.

Profylakse for residive urinveis-/luftveisinfeksjoner:
PD, IHD, CVVH: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.

Behandling av lungebetennelse forårsaket av Pneumocystis jirovecii:
PD, IHD: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.
CVVH: Ingen generelle anbefalinger kan gis. Ved lave GFR-verdier, foreligger det en relativ kontraindikasjon for trimetoprim/sulfametoksazol. CVVH gir noe clearance. Dosering skal velges og justeres i henhold til indikasjon, gjenværende nyrefunksjon, CVVH-verdier og nivåmålinger.

Profylakse for lungebetennelse forårsaket av Pneumocystis jirovecii:
PD, IHD, CVVH: Dosejustering er ikke nødvendig.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Allergiske hudreaksjoner og utslett er vanlig hos barn.
 • Videre: Kvalme, oppkast, diaré, hodepine, feber, nyreskade, hepatitt, leversykdommer, myelosuppresjon [Boast 2015], kløe [Miller 2015].
 • Sjeldne: Kramper, abnormal blodstatus (som trombocytopeni [Hayashi 2015] og nøytropeni [Boast 2015]), pseudomembranøs kolitt, epidermal nekrolyse, erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom. Risiko for unormal blodstatus forsterkes av høye doser som ved Pneumocystis jirovecii-pneumoni.

 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Disse er av samme type som ved bruk av sulfonamider og trimetoprim men forekommer atskillig oftere og varer gjerne lengre. Særlig hos eldre (> 70 år) bør man unngå å bruke kombinasjonen hvis andre midler kan benyttes.

Fra omtale av sulfonamider:
Vanlige: Allergiske reaksjoner, spesielt hudreaksjoner, feber, kløe. Disse synes å være doseavhengige. Gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast, diaré. Fotosensitivitet. Soppinfeksjoner pga. endringer i den mikrobiologiske flora.
Potensielt alvorlige: Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og Henoch-Schönlein purpura og andre tegn på alvorlig hypersensitivitet. Leverreaksjoner som kan gi gulsott kan sees 3-5 dager etter oppstart. Nyreskade med kolikk, urolithiasis, hematuri og nyresteindannelse m.m. skyldes vanligvis krystalluri. Bloddyskrasier kan forekomme, men er sjeldne med dagens preparater. Mild kronisk hemolytisk anemi kan forekomme ved langtidsbehandling (se også forsiktighetsregler). Pseudomembranøs kolitt. Pankreatitt. Akutt forvirring er rapportert.

Fra omtale av trimetoprim:
Vanlige: Kløe og utslett som kan være doseavhengig er vanligst og kommer gjerne 7–14 dager etter oppstart. Gastrointestinale symptomer som uvelhet, kvalme og brekninger, glositt og smaksforstyrrelser, oftest doseavhengig. Fotosensiblisering (sjelden).
Potensielt alvorlige: Hematologiske bivirkninger som anemi, levkopeni, trombocytopeni, megaloblastanemi og agranulocytose sees særlig hos eldre, underernærte og alkoholikere og andre med relativ folsyremangel. Enkelte tilfeller av aseptisk meningitt er rapportert med hodepine, nakkestivhet, økt celletall i spinalvæsken, feber. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inklusiv anafylaksi. Risiko for hyperkalemi ved nedsatt nyrefunksjon.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

 • Alvorlige abnormaliteter i hematopoiese, hypersensitivitet til trimetoprim og /eller sulfonamider, nedsatt leverfunksjon og alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • Hos premature spedbarn og nyfødte, kan sulfonamider fortrenge bilirubin fra binding til plasmaproteiner. Dette kan forårsake høye nivåer med fritt bilirubin som fører til kernikterus. Administrasjon i løpet av den første levemåneden er derfor kontraindisert.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Fra omtale av trimetoprim: Porfyri. Alvorlig lever- og nyresvikt. Bloddyskrasier. Skal ikke gis til spedbarn.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Bactrim®, Eusaprim® og Trimesolphar® inf.konsentrat inneholder propylenglykol og etanol, og anbefales ikke til barn under 5 år.  For mer informasjon vedrørende hjelpestoff, se "Hjelpestoffer i legemidler".
 • Selv om trimetoprim/sulfametoksazol er kontraindisert ved alvorlige hematologiske abnormaliteter, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig (AIDS-pasienter). Regelmessige blodprøver anbefales i slike tilfeller.
 • Det er anbefalt å utføre regelmessige blodprøver når behandlingen varer i mer enn 14 dager. Ved høye doser bør også plasmakonsentrasjonen monitoreres.
 • Dosen bør justeres for pasienter med lever- og/eller nyresykdommer. Hvis behandling i denne pasientgruppen varer over en lengre periode, skal urinprøver og nyrefunksjonstester tas regelmessig.
 • Store doser med trimetoprim, slik som ved behandling av lungebetennelse forårsaket av Pneumocystis jirovecii, kan føre til en progressiv, men reversibel, økning i serumkalium. Lavere trimetoprim-doser kan også føre til hyperkalemi hvis det foreligger underliggende abnormaliteter i kaliummetabolismen, nyresykdommer eller samtidig bruk av legemidler som kan forårsake hyperkalemi. En nøyaktig kontroll av serumkalium er nødvendig for slike pasienter.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Disse er av samme type som ved bruk av sulfonamider og trimetoprim. Særlig hos eldre (> 70 år) bør man unngå å bruke kombinasjonen hvis andre midler kan benyttes.

Fra omtale av sulfonamider:
Pga. risiko for krystalluri bør det sørges for tilstrekkelig diurese (minst 1 l/døgn). Ved nyresvikt eller obstruksjon i urinveiene kan sulfonamidene akkumuleres, og redusert dose eller forlenget doseintervall må vurderes. Forsiktighet også ved nedsatt leverfunksjon.

Pasienter med glukose-6-fosfatdhydrogenasemangel (forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia inkludert Afghanistan, men er sjelden hos nordeuropeere) kan få hemolytisk anemi. Behandling med sulfonamider må derfor bare skje på streng indikasjon og da med lavest mulig dose.

Forsiktighet hos pasienter med økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner, så som pasienter med allergi eller bronkial astma. Selv om kryssensitivitet mellom sulfonamider og andre legemidler med en sulfonamidgruppe er rapportert, er dette ikke fastlagt og kan komme fra en generell predisponering for allergiske legemiddelreaksjoner.

Fra omtale av trimetoprim:
Dosereduksjon eller lengre doseringsintervall ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Kan hemme fenylalaninmetabolismen, men dette har ingen betydning for pasienter med fenylketonuri hvis de følger riktig diett. Mangel på folsyre eller B12 kan behandles med tilskudd av B12 og/eller folsyre. Høye doser kan gi forhøyet fosfatkonsentrasjon i plasma.

Blodbildet og folsyrestatus bør kontrolleres ved langtidsbehandling.

 

Sulfonamider og trimetoprim

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Trimetoprim og derivater

Trimetoprim

InfectoTrimet, Trimetoprim
J01EA01
Sulfonamider med middels lang virketid
J01EC02

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2005
 2. Karpman E, et al, Adverse reactions of nitrofurantoin, trimethoprim and sulfamethoxazole in children, J Urol., 2004, 172, 448-53
 3. Chintu C, et al, Co-trimoxazole as prophylaxis against opportunistic infections in HIV-infected Zambian children (CHAP): a double-blind randomised placebo-controlled trial, Lancet, 2004, 364, 1865-71
 4. Dagan R, et al, Once daily cefixime compared with twice daily trimethoprim/sulfamethoxazole for treatment of urinary tract infection in infants and children, Pediatr Infect Dis J., 1992, 11, 198-203
 5. Feldman W, et al, Twice-daily antibiotics in the treatment of acute otitis media: trimethoprim-sulfamethoxazole versus amoxicillin-clavulanate, CMAJ, 1990, 142, 115-8
 6. Grimwade K, et al, Cotrimoxazole prophylaxis for opportunistic infections in children with HIV infection., Cochrane Database Syst Rev., 2006, (1), CD003508
 7. Gutman LT, The use of trimethoprim-sulfamethoxazole in children: a review of adverse reactions and indications., Pediatr Infect Dis, 1984, 3, 349–57
 8. Hoppu K, Changes in trimethoprim pharmacokinetics after the newborn period., Arch Dis Child, 1989, 64, 343-5
 9. Hughes WT, Pneumocystis carinii pneumonia: new approaches to diagnosis, treatment and prevention, Pediatr Infect Dis J, 1991, 10, 391–9
 10. Mofenson LM, et al, Treating opportunistic infections among HIV-exposed and infected children: recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the Infectious Diseases Society of America, Clin Infect Dis, 2005, 40, S1-84
 11. Rasmussen ZA, et al, Randomized controlled trial of standard versus double dose cotrimoxazole for childhood pneumonia in Pakistan, Bull World Health Organ, 2005, 83, 10-9
 12. Siber GR, et al, Pharmacokinetics of intravenous trimethoprim-sulfamethoxazole in children and adults with normal and impaired renal function, Rev Infect Dis, 1982, 4, 566-78
 13. Smellie JM, et al, Prophylactic co-trimoxazole and trimethoprim in the management of urinary tract infection in children, Pediatr Nephrol., 1988, 2, 12-7
 14. Roche Nederland BV, SmPC Bactrimel (RVG 06214 / 07231) 14-06-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 15. Gent van, R et al, Werkboek Kinderlongziekten, 2012, Tweede druk
 16. Stern A, et al, Prophylaxis for Pneumocystis pneumonia (PCP) in non-HIV immunocompromised patients, Cochrane Database Syst Rev, 2014 Oct 1;(10), CD005590
 17. Hayashi M et al, Immune thrombocytopenia due to Trimethoprim-Sulfamethoxazole; under-recognized adverse drug reaction in children? , Pediatr Blood Cancer, 2015, May;62(5), 922-3
 18. Miller LG et al, Clindamycin versus trimethoprim-sulfamethoxazole for uncomplicated skin infections., N Engl J Med. , 2015, Mar 19;372(12), 1093-103
 19. Boast A et al. , Question 1: Co-trimoxazole dosing dilemma: what is the right dose?, Arch Dis Child., 2015, Nov;100(11), 1089-93
 20. Williams G et al. , Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children., Cochrane Database Syst Rev, 2011, Mar 16;(3), CD001534
 21. Autmizguine J et al., Population Pharmacokinetics of Trimethoprim-Sulfamethoxazole in Infants and Children, Antimicrob Agents Chemother . 2017 Dec 21;62(1), 2017, Dec 21;62(1)
 22. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST, Clinical breakpoints - breakpoints and guidance, https://www.eucast.org/clinical_breakpoints, Jan 2, 2023
 23. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) - Special Interest Group Pediatrics, Expert opinion on high dosing for infections caused by microorganisms susceptible to increased doses., Dec 6, 2022
 24. EUMEDICA Pharmaceuticals GmbH, SPC Bactrim 400/80 mg tabletter (5669). Oppdateringsdato: 16.07.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-05669.pdf
 25. EUMEDICA Pharmaceuticals GmbH, SPC Bactrim 40/8 mg/ml mikstur (5668). Oppdateringsdato: 16.07.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-05668.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose