Propofol

Generisk navn
Propofol
Handelsnavn
Propofol-Lipuro, Propolipid
ATC-kode
N01AX10
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Propofol-Lipuro inj/inf, emul 10 mg/ml
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 20 mg/ml
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 5 mg/ml
Propolipid inj/inf, emul 10 mg/ml
Propolipid inj/inf, emul 20 mg/ml

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Premature nyfødte: Følgende farmakokinetiske parametere (median range) ble funnet etter en intravenøs injeksjon på 3 mg/kg (Allegaert, de Hoon et al. 2007, Allegaert, Peeters, et al 2007):

Cl (ml/min/kg) 13,6 (3,7-78,2)
Vd (L/kg) 3,7 (1,33-7,96)

Eldre barn (4 måneder- 12 år): Følgende farmakokinetiske parametere (gjennomsnitt) ble funnet etter en intravenøs injeksjon på 3 mg/kg (Murat et al. 1996, Raoof et al. 1995, Saint-Maurice et al. 1989):

t 1/2 (min) 100-141
Cl (ml/min/kg) 30,6-49
Vd (L/kg) 2,4-10,9

Doseringer

Anestesi: induksjon
Anestesi, generell
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 2 - 3,5 mg/kg/dose, bolus over 40-80 sekunder.
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 15 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Vedlikeholdsdose avhengig av anestesi.
   • Bruk over lengre tid anbefales ikke på grunn av "propofol infusion syndrome (PRIS)" og "fat-overload-syndrome":

    • 5 mg/ml: Bør ikke brukes lenger enn 1 time pga. risiko for "fat-overload-syndrome" (kilde: SPC).
    • 10 og 20 mg/ml: Bør ikke brukes lenger enn 7 dager pga. risiko for "propofol infusion syndrome" (kilde: SPC).

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Ikke vurdert.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ikke vurdert.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB07
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Remifentanil

Remifentanil, Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Sufentanil
N01AH03
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Bivirkninger spesifikke for barn

Alvorlige bivirkninger som metabolsk acidose, hyperlipidemi, rabdomyolyse og hjertesvikt, noen ganger med dødelig utfall, er rapportert etter bruk som sedativ til barn under 16 år. Dette var særlig hos barn med luftveisinfeksjoner som mottok høyere doser enn voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Propofol-Lipuro og Propolipid skal ikke brukes til barn som er overømfintlige for peanøtter eller soya.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Vær oppmerksom på risiko for blodtrykksfall ved rask injeksjon.
 • Smerter ved administrasjon; tilsett lidokain om nødvendig. 
 • Propofol-Lipuro og Propolipid er oppløst i oljeemulsjon. Vær oppmerksom på triglyserider > 2 mmol/L. Forsiktig bruk hos barn på ketogendiett på grunn av fettbelastning.
 • Vær oppmerksom på propofolinfusjonssyndrom (PRIS).
 • Ikke bruk propofol til generell anestesi hos barn < 1 måned: Nyfødte har en signifikant redusert clearance med stor interindividuell variasjon, noe som kan resultere i en relativ overdose med alvorlig kardiovaskulær depresjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Bray RJ., Propofol infusion syndrome in children., Paediatr Anaesth, 1998, 8(6), 491-9
 3. Hatch DJ, Propofol infusion syndrome in children, Lancet, 1999, 353:, 1117-8
 4. Wolf A, et al, Impaired fatty acid oxidation in propofol infusion syndrome, The Lancet, 2001, 357, 606-607
 5. Wolf A et al, Propofol infusion in children: when does an anesthetic tool become an intensive care liability?, Pediatric anesthesia, 2004, 14, 435-438
 6. Vasile B et al, The pathophysiology of propofol infusion syndrome: a simple name for a complex syndrome, Intensive Care Med, 2003, 29, 1417-1425
 7. B. Braun Melsungen AG, SPC Propofol Lipuro 10 mg/ml (RVG 24720), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h24720.pdf
 8. Bayer BV, SPC Recofol (RVG 103669), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h103669.pdf
 9. AstraZeneca BV, SmPC Diprivan (RVG 11549) 22 jan 2015, www.cbg-meb.nl
 10. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 13 november 2018
 11. Dekker, J. et al, Sedation during minimal invasive surfactant therapy: a randomised controlled trial., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2019, 104(4), F378-F383
 12. Dekker, J. et al., Sedation during Minimal Invasive Surfactant Therapy in Preterm Infants, Neonatology, 2016, 109(4), 308-13
 13. Ghanta, S., et al , Propofol compared with the morphine, atropine, and suxamethonium regimen as induction agents for neonatal endotracheal intubation: a randomized, controlled trial, Pediatrics, 2007, 119(6), e1248-55
 14. Murat, I. et al, Pharmacokinetics of propofol after a single dose in children aged 1-3 years with minor burns. Comparison of three data analysis approaches., Anesthesiology, 1996, A84(3), 526-32
 15. Raoof, A. A.et al, Propofol pharmacokinetics in children with biliary atresia., Br J Anaesth, 1995, 74(1), 46-9
 16. Saint-Maurice, C. et al, Pharmacokinetics of propofol in young children after a single dose, Br J Anaesth, 1989, 63(6), 667-70
 17. Allegaert, K., Peeters M. et al, Inter-individual variability in propofol pharmacokinetics in preterm and term neonates., Br J Anaesth, 2007, 99(6), 864-70
 18. Welzing, L. et al, Propofol as an induction agent for endotracheal intubation can cause significant arterial hypotension in preterm neonates, Paediatr Anaesth, 2010, 20(7), 605-11
 19. Smits, A. et al, Propofol Dose-Finding to Reach Optimal Effect for (Semi-)Elective Intubation in Neonates., J Pediatr., 2016, 179, 54-60 e9
 20. Simons, S. H. et al, Clinical evaluation of propofol as sedative for endotracheal intubation in neonates., Acta Paediatr , 2013, 102(11), e487-92
 21. Penido, M. G. et al, Propofol versus midazolam for intubating preterm neonates: a randomized controlled trial., J Perinatol, 2011, 31(5), 356-60
 22. Papoff, P. et al, Effectiveness and safety of propofol in newborn infants., Pediatrics, 2008, 121(2), 448; author reply 448-9
 23. Nauta, M. et al, Propofol as an induction agent for endotracheal intubation can cause significant arterial hypotension in preterm infants, Paediatr Anaesth, 2011, 21(6), 711-2
 24. Descamps, C. S. et al, Propofol for sedation during less invasive surfactant administration in preterm infants., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2017, 102(5), F465
 25. Allegaert, K., de Hoon, J. et al, Maturational pharmacokinetics of single intravenous bolus of propofol., Paediatr Anaesth, 2007, 17(11), 1028-34
 26. Fresenius Kabi Norge AS, SPC Propolipid injeksjons-/infusjonsvæske emulsjon (11-8634, 11-8635). Oppdateringsdato: 17.08.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/04-2932.pdf
 27. B. Braun Melsungen AG, SPC Propofol-Lipuro injeksjons-/infusjonsvæske emulsjon (01-8317). Oppdateringsdato: 09.01.2019., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/2001-08317.pdf

Oppdateringer

 • 12 mars 2021 15:28: Informasjon om kontinuerlig sedasjon på intensivavdeling er fjernet: Langvarig bruk (av høye doser) er assosiert med propofol infusjonssyndrom.

Konsentrasjonsmåling


Overdose