Tiopental

Generisk navn
Tiopental
Handelsnavn
Pentocur, Tiopental Life Medical
ATC-kode
N01AF03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon

Konsentrasjonsmåling
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Pentocur pulv til inj væske, oppl 0,5 g
Pentocur pulv til inj væske, oppl 0,5 g - Krever godkjenningsfritak
Pentocur pulv til inj væske, oppl 1 g
Tiopental Life Medical pulv til inj væske, oppl 0,5 g
Tiopental Life Medical pulv til inj væske, oppl 1 g

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Tiopental gir raskt bevisstløshet og deretter hurtig oppvåkning etter intravenøs injeksjon av enkeltdose. Blodtrykksfall, respirasjonsdepresjon og kortvarig apné er vanlig. Graden er avhengig av injeksjonshastighet, dose og pasientens allmenntilstand. Midlet har antikonvulsiv effekt og kan brukes til kupering av krampeanfall. Det nedsetter hjernens stoffskifte og blodgjennomstrømning og reduserer det intrakranielle trykket. Hverken barbituratene eller deres metabolitter har analgetisk effekt.

Farmakokinetiske data

Rask distribusjon. Kun til kortvarig behandling på intensivavdeling. Langsom eliminasjon, noe som blir mer relevant med økende behandlingsvarighet.

Doseringer

Status epilepticus
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3]
   • Startdose: 5 mg/kg/dose, bolus. Helst med EEG-overvåkning. Gjenta hvert 20. minutt til oppnådd burstsuppresjon på 30 sekunder eller den epileptiforme aktivitet opphører.
   • Vedlikeholdsdose: 5 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Maks: 10 mg/kg/time. Øk dosen etter behov i trinn på 1–2 mg/kg/time til maksimalt 10 mg/kg/time.
    • Nedtrapping: Når statusen er under kontroll både klinisk og på EEG, reduseres tiopentaldosen gradvis over 12–24 timer (f.eks. med 25 % reduksjon av den innledende dosen hver 6. time)
    • Epileptisk residiv: Gjenta startdose og gå tilbake til vedlikeholdsdosering i 24–72 timer.
    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen "Konsentrasjonsmåling". 
Anestesi: induksjon
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [5]
   • Startdose: 3 - 4 mg/kg/dose, bolus. Videre justeres dosen etter effekt.
   • Effekt av tiopental hos barn er variabel og individuell. Yngre pasienter trenger vanligvis en høyere dose per kg kroppsvekt enn eldre pasienter.

  • 1 måned til 2 år
   [5]
   • Startdose: 5 - 8 mg/kg/dose, bolus. Videre justeres dosen etter effekt.
   • Effekt av tiopental hos barn er variabel og individuell. Yngre pasienter trenger vanligvis en høyere dose per kg kroppsvekt enn eldre pasienter.

  • 2 år til 18 år
   [4] [5]
   • Startdose: 2 - 8 mg/kg/dose, bolus. Videre justeres dosen etter effekt.
   • Effekt av tiopental hos barn er variabel og individuell. Yngre pasienter trenger vanligvis en høyere dose per kg kroppsvekt enn eldre pasienter.

Tiopental koma: refraktær intrakraniell hypertensjon
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 12,5 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Først 5 mg/kg/time, deretter 3 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Dosering er avhengig av EEG og serumkonsentrasjon.
    Serumkonsentrasjon skal registreres 4 og 6 timer etter oppstart av den innledende infusjonen, deretter hver 6. time. Se mer informasjon under fanen "Konsentrasjonsmåling". 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB07

Isofluran

Aerrane, Isofluran Baxter, Sedaconda
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Leptanal
N01AH01

Remifentanil

Remifentanil, Ultiva
N01AH06
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Propofol

Diprivan, Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Depresjon av respirasjon og minuttvolum. Hudreaksjoner grunnet histaminfrigjøring. Vevsnekrose ved ekstravasering.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Rask intravenøs injeksjon kan gi alvorlig blodtrykksfall, spesielt hos hypovolemiske og hjertesyke pasienter. Larynksspasme forekommer. Tiopental i løsning er sterkt alkalisk og kan gi smerter og ev. vevsnekrose ved ekstravasal injeksjon. Konsentrert løsning øker risikoen, og løsninger med konsentrasjon over 25 mg/ml (2,5 %) skal ikke gis intravenøst. Barbituratinjeksjoner skal gis i godt fungerende venekanyle med rask infusjon av Ringer-acetat eller natriumkloridløsning. Aksidentell intraarteriell injeksjon av barbiturater gir karspasme og fare for gangrenutvikling. Øyeblikkelig behandling (vasodilatator, sympatolyse, heparin) er viktig.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Absolutt kontraindikasjon: Porfyri.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Porfyri og mistanke om tidligere allergiske reaksjoner på barbiturat.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vær oppmerksom på blodtrykksfall, redusert immunforsvar, feber og (ved langvarig bruk) svekket leverfunksjon. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Langsommere injeksjon og lavere doser til pasienter med nedsatt allmenntilstand, ustabil sirkulasjon og hjertesvikt. Ved hypovolemi og hypotensjon må dosen reduseres betydelig og alternative legemidler vurderes. Pasienter som bruker mye alkohol, benzodiazepiner eller barbiturater, har økt cerebral toleranse for intravenøse barbiturater. Andre organsystemer har ikke tilsvarende toleranseutvikling.

Fra bivirkningsavsnittet: Rask intravenøs injeksjon kan gi alvorlig blodtrykksfall, spesielt hos hypovolemiske og hjertesyke pasienter. Larynksspasme forekommer. Tiopental i løsning er sterkt alkalisk og kan gi smerter og ev. vevsnekrose ved ekstravasal injeksjon. Konsentrert løsning øker risikoen, og løsninger med konsentrasjon over 25 mg/ml (2,5 %) skal ikke gis intravenøst. Barbituratinjeksjoner skal gis i godt fungerende venekanyle med rask infusjon av Ringer-acetat eller natriumkloridløsning. Aksidentell intraarteriell injeksjon av barbiturater gir karspasme og fare for gangrenutvikling. Øyeblikkelig behandling (vasodilatator, sympatolyse, heparin) er viktig.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene, tweede versie, januari 2006
 3. Waardenburg van DA, et al, Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 4. Hospira Benelex BVBA, SPC Pentotal (RVG 11772), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 21 feb 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h11772.pdf
 5. Panpharma GMBH, SmPC Thiopental Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (43552.00.00) , Jan 2020

Oppdateringer

 • 12 mai 2022 13:52: Justert doseringsanbefaling på "Anestesi: induksjon" basert på tysk SPC.

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose