Terbutalin inhalasjon

Generisk navn
Terbutalin inhalasjon
Handelsnavn
Bricanyl Turbuhaler
ATC-kode
R03AC03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Bricanyl Turbuhaler inh pulv 0,25 mg/dose
Bricanyl Turbuhaler inh pulv 0,5 mg/dose

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Det finnes ingen informasjon om de farmakokinetiske parametrene for terbutalin hos barn.

Doseringer

Bronkodilatasjon (kortvarig) ved intermitterende astmalidelser

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Adrenergika, midler til inhalasjon

Selektive beta-2-agonister
R03AC13

Salbutamol inhalasjon

Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salamol Steri-Neb, Salbutamol, Ventolin Nebules, Ventoline
R03AC02
R03AC12
Adrenergika i kombinasjon med kortikosteroider eller andre legemidler, ekskl. antikolinergika
R03AK08

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Airflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus, Serkep
R03AK06
R03AK10

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Kortvirkende sympatomimetiske produkter brukes ved perioder med bronkokonstriksjon. Som en monoterapi, har de ingen effekt eller til og med en negativ effekt på hyperreaktiviteten i bronkiene. Ved en administrasjonsfrekvens på over 3 ganger ukentlig, skal bruken kombineres med betennelseshemmende behandling.
 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Bussamra MH, et al, A randomized, comparative study of formoterol and terbutaline dry powder inhalers in the treatment of mild to moderate asthma exacerbations in the pediatric acute care setting, Ann Allergy Asthma Immunol, 2009, Sep;103(3), 248-53
 2. Orhan F, et al, The bronchodilatory effects of loratadine, terbutaline, and both together versus placebo in childhood asthma, J Investig Allergol Clin Immunol, 2003, 13(3), 189-92
 3. Stahl E, et al, Dose response to inhaled terbutaline powder and peak inspiratory flow through Turbuhaler in children with mild to moderate asthma, Pediatr Pulmonol, 1996 , Aug;22(2), 106-10
 4. Lin YZ, et al, Terbutaline nebulization and epinephrine injection in treating acute asthmatic children, Pediatr Allergy Immunol, 1996, May;7(2), 95-9
 5. Kaae R, et al, Cumulative high doses of inhaled formoterol have less systemic effects in asthmatic children 6-11 years-old than cumulative high doses of inhaled terbutaline, Br J Clin Pharmacol, 2004 , Oct;58(4), 411-8
 6. Drblik S, et al, Comparative efficacy of terbutaline sulphate delivered by Turbuhaler dry powder inhaler or pressurised metered dose inhaler with Nebuhaler spacer in children during an acute asthmatic episode. , Arch Dis Child. , 2003 , Apr;88(4), 319-23
 7. Hancox RJ, et al , Randomised trial of an inhaled beta2 agonist, inhaled corticosteroid and their combination in the treatment of asthma, Thorax, 1999 , Jun;54(6), 482-7
 8. Oldaeus G, et al, Comparison of Bricanyl Turbuhaler and Ventolin Rotahaler in children with asthma, Ann Allergy Asthma Immunol, 1995, Jan;74(1), 34-7
 9. Goren A, et al, Assessment of the ability of young children to use a powder inhaler device (Turbuhaler). , Pediatr Pulmonol, 1994, Aug;18(2), 77-80
 10. Phanichyakarn P, et al, A comparison of different intervals of administration of inhaled terbutaline in children with acute asthma, Asian Pac J Allergy Immunol, 1992, Dec;10(2), 89-94
 11. Pedersen S, The importance of a pause between the inhalation of two puffs of terbutaline from a pressurized aerosol with a tube spacer, J Allergy Clin Immunol, 1986 , Mar;77(3), 505-9
 12. Hidinger KG, et al, Childhood asthma: improved efficacy of pressurized terbutaline aerosol by use of a 750-ml spacer, Respiration, 1984, 45(2), 157-6
 13. Zarkovic JP, et al, One-year safety study with bambuterol once daily and terbutaline three times daily in 2-12-year-old children with asthma. The Bambuterol Multicentre Study Group, Pediatr Pulmonol, 2000, Jun;29(6), 424-9
 14. Closa RM, et al. , Efficacy of bronchodilators administered by nebulizers versus spacer devices in infants with acute wheezing, Pediatr Pulmonol, 1998 , Nov;26(5), 344-8
 15. NHG, Standaard Astma bij Kinderen, Okt 2006, M24, http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M24_svk.htm

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose