Protamin

Generisk navn
Protamin
Handelsnavn
Protaminsulfat LEO Pharma
ATC-kode
V03AB14
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok(23.02.24):
Antidot. Protaminsulfat nøytraliserer den antikoagulerende effekten av heparin i løpet av 5-15 minutter. Nøytraliserer nesten fullstendig antitrombinaktiviteten (anti-IIa) av lavmolekylært heparin, og nøytraliserer delvis dens anti-Xa-effekt. Graden av nøytralisering av ulike LMWH med protaminsulfat, se SPC.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Protaminsulfat LEO Pharma inj/inf, oppl 1400 anti-heparin IE/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Heparin eller LMWH-overdosering
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Protaminsulfat:
    Maksimal infusjonshastighet er 5 mg/minutt.
    Maksimalt 50 mg/dose.

    Off-label

     

    HEPARIN:
    Vurder basert på aPTT. Dosering avhenger av dose og tidspunkt for forrige administrasjon av heparin: 

    Tid siden forrige administrasjon av heparin (minutter)   Dose protamin (mg) for å nøytralisere 100 enheter heparin
     < 30  1
     30-60  0,5-0,75
     60-120  0,375-0,5
     > 120  0,25-0,375
    • Protamindosen er den samme etter subkutan og intravenøs administrasjon av heparin. En del av dosen kan gis som langsom infusjon, og den resterende dosen gis som infusjon over 8-16 timer.
    • Ytterligere doser med protamin kan være nødvendig fordi protamin elimineres raskere fra blodet enn heparin. I tillegg vil subkutan administrasjon av heparin gi en forlenget absorpsjonstid- noe som også indikerer at gjentatte doser må gis.

     

    LAVMOLEKYLÆRE HEPARINER (LMWH):

    Generelt nøytraliserer 1 mg protaminsulfat 100 antifaktor-Xa enheter  (100 IU) med LMWH.

    Tid siden forrige administrasjon av LMWH (timer)   Dose protamin (mg) for å nøytralisere 100 enheter LMWH
     0-4  1
     4-8  0,5
    •  0-4 timer etter LMWH: Målet med protamin administrasjonen er å nøytralisere 100 % av LMWH-dosen.
    •  4-8 timer etter LMWH: Målet med protamin administrasjonen er å nøytralisere 50 % av LMWH-dosen.
    • For dosering av protamin ved overdose av de ulike LMWH, se aktuelt LMWH under Advarsler og forsiktighetsregler.
    • Ytterligere doser med protamin kan være nødvendig fordi protamin elimineres raskere fra blodet enn LMWH. I tillegg vil subkutan administrasjon av LMWH gi en forlenget absorpsjonstid- noe som også indikerer at gjentatte doser må gis.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok (23.02.24):

 • Vanlige: Varmefølelse, rødming og hypotensjon. Hurtig intravenøs injeksjon kan føre til hypotensjon, takykardi og dyspné.
 • Potensielt alvorlig: Har antikoagulant effekt ved store doser, forlenger da trombintiden. Pulmonal hypertensjon, ikke-kardialt lungeødem og alvorlig hypotensjon. Anafylaktiske reaksjoner. Pasienter med kjent allergi mot fisk, som tidligere er blitt behandlet med protaminholdige preparater, infertile menn samt menn som har gjennomgått vasektomi kan utvikle overfølsomhet.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Alle andre terapeutiske preparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Midler mot forgiftninger

Flumazenil

Flumazenil Aurora Medical, Flumazenil Fresenius Kabi, Flumazenil Hameln
V03AB25
V03AB33

Metyltioninklorid (metylenblått)

Methylthioninium chloride Proveblue, Metiblo
V03AB17

Nalokson

Nalokson SA, Naloxon B. Braun, Naloxon Hameln, Nyxoid
V03AB15
V03AB13

Sugammadex

Bridion, Sugammadex Baxter, Sugammadex Bioglan, Sugammadex Mylan, Sugammadex Teva
V03AB35
Jernbindende stoffer

Deferasiroks

Deferasirox Accord, Deferasirox Sandoz, Exjade
V03AC03
V03AC02
V03AC01
Midler mot hyperkalemi og hyperfosfatemi
V03AE05
V03AE07
V03AE01

Sevelamer

Renvela, Sevelamer Mylan, Sevelamer Sandoz
V03AE02
Midler som motvirker toksisitet av antineoplastiske midler

Kalsiumfolinat

Calciumfolinat, Calciumfolinate Teva, Kalsiumfolinat Pfizer, Kalsiumfolinat SA, Rescuvolin
V03AF03
V03AF01
V03AF07
Midler mot hyperkalsemi

Natriumfosfat oral

Phosphate-sandoz
V03AG05
Midler mot hypoglykemi

Diazoksid

Proglicem, Proglycem
V03AH01

Referanser

 1. Monagle P, et al, Therapy in Neonates and Children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9. utgave: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines, Chest, 2012, feb;141(2 Suppl), e737S-e801S
 2. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie kinderhematologie, Richtlijn Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolische complicaties bij neonaten en kinderen tot 18 jaar, https://hematologienederland.nl/kwaliteit/werkboek-kinderhematologie/, 2020, Jan , Revisie 1
 3. LEO Pharma A/S , Protaminsulfat LEO Pharma 1400 anti-heparin IE/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning., 14.10.2014, 06-3910

Oppdateringer

 • 01 desember 2023 13:36: New monograph
 • 24 mai 2023 10:56: Endret dosering for nøytralisering av nadroparin

Konsentrasjonsmåling


Overdose