Milrinon

Generisk navn
Milrinon
Handelsnavn
Milnocor
ATC-kode
C01CE02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Milnocor inj/inf, oppl 1 mg/ml

Egenskaper

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere ble observert etter intravenøs infusjon (SPC Corotrope):

Alder: Dosering (mikrogram/kg/min)
(time)
Cl
(ml/kg/min)
Vd
(L/kg)
Veldig premature spedbarn 0,5 - - 0,5
Premature spedbarn - 10 0,64 -
Nyfødte 0,5-0,75 - 1,64 0,35-0,9
Spedbarn 0,5-0,75 2-4 3.4-3.8 0,35-0,9
Barn 0,5-0,75 2-4 5.9-6.7 0,35-0,9

I tillegg fant Pellicer et al. (2013) følgende tmax og Cmax hos 9 nyfødte (6-30 dager gamle) etter intravenøs infusjon på 0,5-1 mikrogram/kg/minutt:

 • Tmax: 11,9 - 54 timer
 • Cmax: 635-1189 nanogram/ml

Lindsay et al. (1998) fant en Cl på 10,6 ± 5,3 ml/kg/min hos 11 barn 0,67-15 år med septisk sjokk.

Doseringer

Forebygging og behandling av sirkulasjonsinsuffisiens og pulmonal hypertensjon
 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 37 uker
   [7] [13] [15] [16] [18]
   • Startdose: 0,75 mikrogram/kg/minutt Gis over 3 timer.
   • Vedlikeholdsdose: 0,15 - 0,2 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Merknad: Hypotensjon kan oppstå som et resultat av startdosen.
    - Dosering er avhengig av hemodynamisk respons og eventuelle bivirkninger som kan oppstå.
    - Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiolog) med erfaring i bruk av milrinon for denne indikasjonen.

  • nyfødt født til termin
   [1] [3] [5] [9] [11] [13] [14] [17]
   • Startdose: 1,25 mikrogram/kg/minutt Gis over 1 time.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,75 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
    • Hoffman et al. 2003 fant en bedre forebyggende effekt med en vedlikeholdsdose på 0,75 mikrogram/kg/minutt enn med en vedlikeholdsdose på 0,25 mikrogram/kg/minutt hos barn 2 dager til 7 år.
    • Merknad: Hypotensjon kan oppstå som et resultat av startdosen.
     - Dosering er avhengig av hemodynamisk respons og eventuelle bivirkninger som kan oppstå.
     - Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiolog) med erfaring i bruk av milrinon for denne indikasjonen.
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
   • Startdose: 1,25 mikrogram/kg/minutt
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,75 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Hoffman et al. 2003 fant en bedre forebyggende effekt med en vedlikeholdsdose på 0,75 mikrogram/kg/minutt enn med en vedlikeholdsdose på 0,25 mikrogram/kg/minutt hos barn 2 dager til 7 år.
    Merknad: Hypotensjon kan oppstå som et resultat av startdosen.
    - Dosering er avhengig av hemodynamisk respons og eventuelle bivirkninger som kan oppstå.
    - Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiolog) med erfaring i bruk av milrinon for denne indikasjonen.

Vasospasme / iskemil for ekstremitetene
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [13] [19]
   • Startdose: 1,25 mikrogram/kg/minutt
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,75 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Merknad: Hypotensjon kan oppstå som et resultat av startdosen.

    • Dosering er avhengig av hemodynamisk respons og eventuelle bivirkninger som kan oppstå.
    • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiolog) med erfaring i bruk av milrinon for denne indikasjonen.
    • Det er svært lite bevis for bruk hos barn for denne indikasjonen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Vedlikeholdsdose: 0,22–0,43 mikrogram/kg/minutt.
Startdose: Ved administrasjon av startdose (metningsdose): Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Vedlikeholdsdose: 0,15-0,33 mikrogram/kg/minutt.
Startdose: Ved administrasjon av startdose (metningsdose): Dosejustering er ikke nødvendig
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
Kliniske konsekvenser

Halveringstiden for milrinon forlenges ved nedsatt nyrefunksjon. Risiko for bivirkninger er derfor høy. Doseavhengige bivirkninger er hypotensjon og arytmi.

Hjertestimulerende midler ekskl. hjerteglykosider

Adrenerge og dopaminerge midler

Adrenalin

Adrenalin, Adrenalin Aguettant, Adrenalin Ethypharm, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin SA, Adrenalin base NAF, Adrenalin bradex, Adrenaline mercury, Emerade, EpiPen, EpiPen Jr, Jext
C01CA24
C01CA04

Efedrin

Efedrin, Efedrin Aguettant, Efedrin SA, Efedrin Unimedic
C01CA26

Fenylefrin parenteral

Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Unimedic
C01CA06

Isoprenalin

Isoprenalina HCl s.a.l.f., Isoprenalina cloridrato monico, Isoprenaline hydrochloride Macure
C01CA02
C01CA17

Noradrenalin

Arterenol, Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Sintetica
C01CA03
Andre hjertestimulerende midler
C01CX08

Bivirkninger spesifikke for barn

Hodepine, hypotensjon, arytmi, trombocytopeni. Risiko for trombocytopeni øker betraktelig med infusjonstiden. 

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Milrinon bør administreres under kontinuerlig hemodynamisk overvåkning og overvåkning av hjerterytmen. Hos barn skal behandlingen bare startes hvis pasienten er hemodynamisk stabil. Langvarig bruk anbefales ikke fordi det fører til forverring av hjertesvikt og økt dødelighet.

Vis forsiktighet ved administrasjon av startdose (metningsdose) (risiko for alvorlig hypotensjon). Avbryt behandlingen hvis det oppstår et tydelig blodtrykksfall. Behandlingen kan eventuelt gjenopptas med en lavere infusjonshastighet etter at blodtrykket har normalisert seg.

Ytterligere kontroller er nødvendig for nyfødte, og blodplater, kaliumnivå, leverfunksjon og nyrefunksjon må måles. Milrinon kan forsinke lukkingen av ductus arteriosus.

Milrinon har blitt forbundet med tilfeller av akutt nyresvikt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Referanser

 1. Bailey JM, et al., A population pharmacokinetic analysis of milrinone in pediatric patients after cardiac surgery., J Pharmacokinet Pharmacodyn, 2004, 31, 43-59
 2. Barton P, et al, Hemodynamic effects of IV Milrinone lactate in pediatric patients with septic shock. A prospective double blinded, randomized, placebo controlled interventional study., Chest, 1996, 109, 1302–12
 3. Chang AC, et al, Milrinone: systemic and pulmonary hemodynamic effects in neonates after cardiac surgery, Crit Care Med, 1995, 23, 1907–14
 4. Duggal B, et al., Milrinone and low cardiac output following cardiac surgery in infants: is there a direct myocardial effect?, Pediatr Cardioll, 2005, 26, 642-5
 5. Hoffman TM, et al., Efficacy and safety of milrinone in preventing low cardiac output syndrome in infants and children after corrective surgery for congenital heart disease., Circulation, 2003, 107, 996-1002
 6. Lindsay CA, et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics of milrinone lactate in pediatric patients with septic shock., J Pediatr, 1998, 132, 329–34
 7. Paradisis M, et al., Population pharmacokinetics and dosing regimen design of milrinone in preterm infants., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed., 2007, 92, 204-9
 8. Ramamoorthy C, et al, Pharmacokinetics and side effects of milrinone in infants and children after open heart surgery., Anesth Analg, 1998, 86, 283-9
 9. Zuppa AF,, Population pharmacokinetics of milrinone in neonates with hypoplastic left heart syndrome undergoing stage I reconstruction., Anesth Analg, 2006, 102, 1062-9
 10. Meyer S. et al, The role of milrinone in children with cardiovascular compromise: review of the literature, Wien Med Wochenschr, 2011, 161, 184-91
 11. Pellicer A, et al, Phase 1 study of two inodilators in neonates undergoing cardiovascular surgery, Pediatr Res, 2013, 73, 95-103
 12. Sanofi-Aventis Netherlands BV, SmPC Corotrope (RVG 12820) 28-09-11, www.cbg-meb.nl
 13. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018
 14. Vogt, W et al, Evaluation and optimisation of current milrinone prescribing for the treatment and prevention of low cardiac output syndrome in paediatric patients after open heart surgery using a physiology-based pharmacokinetic drug-disease model, Clin Pharmacokinet, 2014, 53(1), 51-72
 15. Hallik, M., et al, Population Pharmacokinetics and Dosing of Milrinone After Patent Ductus Arteriosus Ligation in Preterm Infants, Pediatr Crit Care Med, 2019, 20(7), 621-629
 16. Hallik, M., et al, Dosing of Milrinone in Preterm Neonates to Prevent Postligation Cardiac Syndrome: Simulation Study Suggests Need for Bolus Infusion., Neonatology, 2017, 111(1), 8-11
 17. Mizuno, T., et al, Developmental Pharmacokinetics and Age-Appropriate Dosing Design of Milrinone in Neonates and Infants with Acute Kidney Injury Following Cardiac Surgery., Clin Pharmacokinet, 2019, 58(6), 793-803
 18. Paradisis, M., et al. , Randomized trial of milrinone versus placebo for prevention of low systemic blood flow in very preterm infants., J Pediatr , 2009, 154(2), 189-95
 19. Boyd, S., et al, A novel role for milrinone in neonatal acute limb ischaemia: successful conservative treatment of thrombotic arterial occlusion without thrombolysis., BMJ Case Rep, 2019, 12(12)

Oppdateringer

 • 23 mars 2021 13:53: Vitenskapelig litteratur om bruk av milrinon til nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske parametere, og endring i doseringsanbefaling for alle aldre.

Konsentrasjonsmåling


Overdose