Formoterol inhalasjon

Generisk navn
Formoterol inhalasjon
Handelsnavn
Oxis Turbuhaler
ATC-kode
R03AC13
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Oxis Turbuhaler inh pulv 4,5 mikrog/dose
Oxis Turbuhaler inh pulv 9 mikrog/dose

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Vedlikeholdsbehandling for astma
 • Til inhalasjon
  • 6 år til 18 år
   [1] [2]
   • 12 - 24 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 2 doser, maks: 48 mikrogram/døgn.
   • Ved alvorlig astma: Opptil 24 mikrogram 2 ganger daglig.
    Formoterol bør alltid forskrives kombinert med et inhalasjonskortikosteroid.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonskammer ift. alder:
≥ 6 år: Inhalasjonspulver.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Adrenergika, midler til inhalasjon

Selektive beta-2-agonister

Salbutamol inhalasjon

Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salamol Steri-Neb, Salbutamol, Sultanol fertiginhalat, Ventolin Nebules, Ventoline
R03AC02
R03AC12
R03AC03
Adrenergika i kombinasjon med kortikosteroider eller andre legemidler, ekskl. antikolinergika
R03AK08

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Airflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus, Serkep
R03AK06
R03AK10

Bivirkninger spesifikke for barn

Stimulerende effekt på sentralnervesystemet, uttrykt som overstimulering og hyperaktivitet, har blitt rapportert sporadisk etter inhalasjon av β2-sympatomimetika. Disse effektene har hovedsakelig blitt observert hos barn under 12 år. 

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Før forskriving av formoterol bør den bronkodilatoriske responsens bekreftes ved hjelp av en FEV1-måling, før og etter beta-2-mimetika.

Et alternativ til lungefunksjonsmålingene hos barn under 6 år er en god respons på LABA eller SABA som har blitt administrert.

Det er begrenset med data om bruken av formoterol hos barn under 6 år.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. AstraZeneca BV, SPC Oxis (RVG 21026), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h21026.pdf
 2. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose