Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Rifampicin

Generisk navn
Rifampicin
Handelsnavn
Eremfat, Eremfat farma mondo, Rifadin, Rimactan, Rimactane
ATC-kode
J04AB02

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Eremfat farma mondo pulv til inf væske oppl 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Eremfat pulv til inf væske oppl 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Eremfat tab 150 mg - Krever godkjenningsfritak
Eremfat tab 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Eremfat tab 450 mg - Krever godkjenningsfritak
Rifadin mikst susp 100 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Rifadin mikst susp 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Rifadin pulv+væske til inf oppl 600 mg - Krever godkjenningsfritak
Rimactan kaps 150 mg
Rimactan kaps 300 mg
Rimactane kaps 300 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Tuberkulose
 • Oralt
  • 0 år til 1 år
   [2]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • 1 år til 18 år og < 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 450 mg/døgn.
  • 1 år til 18 år og ≥ 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 600 mg/dose.
 • Intravenøst
  • 0 år til 1 år
   [2]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • 1 år til 18 år og < 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 450 mg/døgn.
  • 1 år til 18 år og ≥ 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 600 mg/døgn.
Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
Infeksjoner med non-tuberkuløse mykobakterier (NTM)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
 • Intravenøst
  • < 1 uke
   [1]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • 1 uke til 1 måned
   [1]
   • Dersom det ikke foreligger hyperbilirubinemi: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
   • Ved hyperbilirubinemi: 10 mg/kg/døgn

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
Profylakse mot meningokokkinfeksjon
 • Oralt
  • 0 måneder til 3 måneder
   [4]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2 dager

  • 3 måneder til 12 år
   [4]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    2 dager

  • 12 år til 18 år
   • 1200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2 dager

Prophylaxis of Haemophilus influenzae Type B (HiB) meningitis
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [5]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandlingsvarighet:

    4 dager

  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 600 mg/dose.
   • Behandlingsvarighet:

    4 dager

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Antibiotika
J04AB04
Hydrazider

Isoniazid

Isoniazid, Isoniazid SA, Isozid
J04AC01
Andre midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide
J04AK01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ikke som monoterapi fordi resistens vil utvikle seg.
Overvåk leverfunksjonen ved langvarig bruk. Juster dosen til barn med nedsatt leverfunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Genzyme Europe B.V, SmPC Rifadin (RVG 05766, 08755) 17-07-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 1999
 4. LCI, Richtlijn Meningokokkose - meningokokkenziekte, www.rivm.nl, 02-04-2013, http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:9288&type=org&disposition=inline
 5. RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Haemophilus influenzae type b-infectie, https://lci.rivm.nl/richtlijnen/haemophilus-influenzae-type-b-infectie#profylaxe-behandeling , 4 juni 2019
 6. RIEMSER Pharma GmbH, SmPC, EREMFAT® i.v. 300 mg/600mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (3260.00.02/3260.01.02), 06/20

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 14 mars 2022 11:35: Endringer utført basert på SPC: Ny indikasjon "Profylakse HiB meningitt", og dosejustert for tuberkulose.

Oppdateringer