Esketamin

Generisk navn
Esketamin
Handelsnavn
Ketanest
ATC-kode
N01AX14
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Ketanest inj/inf, oppl 25 mg/ml
Ketanest inj/inf, oppl 5 mg/ml

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Anestesi
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • 0,5 - 1 mg/kg/dose, bolus over 1 minutt.
   • I kombinasjon med benzodiazepiner eller propofol.

 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   • 3 - 5 mg/kg/dose, kun én gang.
   • I kombinasjon med benzodiazepiner eller propofol.

Smerte, postoperativ
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 0,25 - 0,5 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 - 0,2 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon, maks: 0,4 mg/kg/time.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB07
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Remifentanil

Remifentanil, Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Sufentanil
N01AH03
Andre generelle anestetika
N01AX07

Propofol

Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Stimulering av respirasjon og hjertefunksjon. Øker intrakranielt og intraokulært trykk. Dysfori. Forårsaker økt spyttproduksjon.  Larynksspasmer og andre former for luftveisobstruksjon, samt hyperrefleksi, har blitt rapportert, særlig hos barn, ved bruk under diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer i de øvre luftveiene. I oppvåkningsfasen kan psykiske symptomer forekomme, som ubehagelige drømmer med eller uten psykomotorisk aktivitet, irrasjonell atferd, forvirring. Dette forekommer sjeldnere hos barn opptil 15 år enn hos voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Skal alltid brukes kombinert med atropin grunnet effekten på spyttproduksjon.

Under prosedyrer i de øvre luftveiene kan det forventes økte reflekser (hyperrefleksi) og lyryngospasmer, spesielt hos barn. Ved prosedyrer som involverer farynks, larynks og bronkialtreet, kan muskelavslappende med ventilasjon være nødvendig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. CBO, Richtlijn postoperatieve pijn, www.diliguide.nl, 2012, http://www.diliguide.nl/document/2995/postoperatieve-pijnstilling.html

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose