Acetazolamid

Generisk navn
Acetazolamid
Handelsnavn
Acetazolamide blumont, Acetazolamide crescent, Diamox, Diamox SR, Diamox amdipharm
ATC-kode
S01EC01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Acetazolamid er en karboanhydrasehemmer til systemisk bruk. Karboanhydrasehemmere nedsetter kammervannsproduksjonen. Acetazolamid administreres peroralt eller parenteralt. Midlet har hurtig og kraftig øyetrykksenkende effekt, også ved langtidsterapi. Det er et viktig middel i behandlingen av akutt vinkelblokade, men er ikke førstevalgsmiddel ved langtidsbehandling av glaukom.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Acetazolamide blumont tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Acetazolamide crescent tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Diamox SR depotkaps, hard 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Diamox amdipharm pulv til inj væske, oppl 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Diamox tab 250 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Epilepsi, tilleggsbehandling
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • 8 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • 8 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
   • Parenteral administrasjon kun i nødsfall

Reduksjon av intraokulært trykk
Reduksjon av intrakranialt trykk
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [9] [10]
   • Startdose: 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Kan om nødvendig økes til maksimalt 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
   • Monitorer elektrolyttbalansen og korriger med kalium og bikarbonat om nødvendig.
    Dosering er basert på kasusrapporter.

Diuretika for ødem
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • Om morgenen: 5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 375 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    2 dager på og 1 dag av, i en repeterende syklus.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
Doser deretter avhengig av effekt, med maksimalt 250 mg 2 ganger daglig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
Doser deretter avhengig av effekt, med maksimalt 250 mg 2 ganger daglig.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Acidose, nyre- og leverfunksjonsforstyrrelser, hudreaksjoner, overømfintlighetsreaksjoner. Ved langvarig bruk: Metabolsk acidose, nyrestein, beinmargsdepresjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Parestesier, tretthet, søvnløshet, gastrointestinalt besvær, vekttap, utvikling av nyrestein, elektrolyttforstyrrelser og metabolsk acidose, agranulocytose. Redusert allmenntilstand er ofte et varselsymptom på flere av disse reaksjonene. Diabetikere synes å være en risikogruppe.

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Kryssømfintlighet med sulfonamidallergi kan forekomme. Utvis forsiktighet mtp. metabolsk acidose ved langvarig bruk, arytmier, og bruk av digoksin eller kortikosteroider.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ved langtidsterapi må pasientene følges nøye, spesielt med tanke på elektrolyttap/hypokalemi. Acetazolamid er et sulfaderivat, og skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for sulfonamider. Oftest anbefales operativ behandling (laser, kirurgi) fremfor langtidsterapi med perorale karboanhydrasehemmere hos pasienter der lokal antiglaukomatøs medikasjon ikke fører frem.

Glaukommidler og miotika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Parasympatomimetika

Pilokarpin

Pilocarpin martindale, Pilocarpina allergan, Pilocarpina farmigea, Pilocarpine HCl sandoz, Pilokarpin Minims, Pilokarpin SA, Pilomann
S01EB01
Karboanhydrasehemmere
S01EC03
Betablokkere

Timolol

Oftan, Timoptol LA gel-forming, Timosan
S01ED01
Prostaglandinanaloger
S01EE01
S01EE04

Referanser

 1. Katayama F, et al, Long-term effectiveness and side effects of acetazolamide as an adjunct to other anticonvulsants in the treatment of refractory epilepsies, Brain Dev, 2002, Apr;24(3), 150-4
 2. Goldshield Pharmaceuticals Ltd., SPC Diamox (RVG 00644), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 18 augustus 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h00644.pdf
 3. Sharan S, et al, The effect of oral acetazolamide on weight gain in children, Can J Ophthalmol, 2010 , Feb;45(1), 41-5
 4. Sabri K, et al, The additive effect of topical dorzolamide and systemic acetazolamide in pediatric glaucoma, J AAPOS, 2006 , Oct;10(5), 464-8
 5. Zierhut M, et al, Treatment of uveitic macular edema with acetazolamide, Doc Ophthalmol, 1999, 97(3-4), 409-13
 6. Portellos M, et al, Topical versus oral carbonic anhydrase inhibitor therapy for pediatric glaucoma, J AAPOS, 1998, Feb;2(1), 43-7
 7. Haas J. , Principles and problems of therapy in congenital glaucoma., Invest Ophthalmol., 1968, Apr;7(2), 140-6
 8. Galin MA, et al, Acetazolamide and outflow facility, Arch Ophthalmol, 1966, Oct;76(4), 493-7
 9. Carrion E, et al, Use of acetazolamide to decrease cerebrospinal fluid production in chronically ventilated patients with ventriculopleural shunts., Arch Dis Child., 2001, Jan;84(1), 68-71
 10. Shinnar S, et al, Management of hydrocephalus in infancy: use of acetazolamide and furosemide to avoid cerebrospinal fluid shunts., J Pediatr, 1985, Jul;107(1), 31-7

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose