Travoprost

Generisk navn
Travoprost
Handelsnavn
Travatan
ATC-kode
S01EE04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Latanoprost, tafluprost og travoprost er selektive prostaglandinanaloger som reduserer øyetrykket ved å øke avløpet av kammervann gjennom den uveosklerale avløpsvei. Bimatoprost er et prostamid, som i tillegg til bedring av uveoskleralt avløp også angis å øke avløpet gjennom trabekelverket. Den trykksenkende effekt av latanoprost, travoprost, tafluprost og bimatoprost er på linje med betareseptorantagonisters og egner seg godt til å kombineres med disse (additiv effekt).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Den generelle trenden viser at plasmaeksponeringen til fri syre fra travoprost etter lokal administrasjon av travoprost var ekstremt lav i alle aldersgrupper som ble vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Travatan øyedr, oppl 40 mikrog/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Glaukom
 • Til bruk i øyet
  • 0 år til 18 år
   [1] [2]
   • I det berørte øyet: 1 dråpe(r)/dose en gang daglig om kvelden.
   • Få studier er utført vedrørende bruk av travoprost til barn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Okulær hyperemi, øyevippevekst, øyelokkerytem, keratitt, økt tåreproduksjon og fotofobi

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Hos enkelte pasienter oppstår fargeforandring av iris pga. økt pigmentering. Øyevippene kan øke i lengde, tykkelse og pigmentering.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Hyppigere dosering kan gi dårligere effekt på trykket. Forsiktighet tilrådes ved glaukom sekundært til intraokulær inflammasjon, likeledes i afake øyne og pseudofake øyne uten intakt bakre linsekapsel, hvor cystoid makulaødem er beskrevet, dog uten at årsakssammenhengen er sikkert etablert. Sikkerhet og effekt hos barn under 18 år er ikke klarlagt.

Glaukommidler og miotika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Parasympatomimetika

Pilokarpin

Pilocarpin martindale, Pilocarpina allergan, Pilocarpina farmigea, Pilocarpine HCl sandoz, Pilokarpin Minims, Pilokarpin SA, Pilomann
S01EB01
Karboanhydrasehemmere

Acetazolamid

Acetazolamide blumont, Acetazolamide crescent, Diamox, Diamox SR, Diamox amdipharm
S01EC01
S01EC03
Betablokkere

Timolol

Oftan, Timoptol LA gel-forming, Timosan
S01ED01
Prostaglandinanaloger
S01EE01

Referanser

 1. SPC Travatan (Alcon Laboratories) 27/11/2006, EU/1/01/199/001-002 (02-03-2015)
 2. Yanovitch TL, et al, Travoprost in children: adverse effects and intraocular pressure response, J AAPOS, 2009, Feb;13(1), 91-3

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose