Pilokarpin

Generisk navn
Pilokarpin
Handelsnavn
Pilocarpin martindale, Pilocarpina allergan, Pilocarpina farmigea, Pilocarpine HCl sandoz, Pilokarpin Minims, Pilokarpin SA, Pilomann
ATC-kode
S01EB01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen studier har blitt utført vedrørende de farmakokinetiske parametrene for pilokarpin hos barn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Pilocarpin martindale øyedr, oppl 2 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Pilocarpin martindale øyedr, oppl 4 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Pilocarpina allergan øyedr, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Pilocarpina farmigea øyedr, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Pilocarpine HCl sandoz øyedr, oppl 4 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Pilokarpin Minims øyedr, oppl 20 mg/ml
Pilokarpin SA øyedr, oppl 1 mg/ml
Pilokarpin SA øyedr, oppl 10 mg/ml
Pilokarpin SA øyedr, oppl 5 mg/ml
Pilomann øyedr, oppl 2 % w/w - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Glaukom
 • Til bruk i øyet
  • 0 år til 18 år
   [2]
   • Start med lavest mulig konsentrasjon; 1 dråpe(r)/dose 2 - 3 ganger daglig.
   • Det er ikke utført studier på bruk av pilokarpin til barn. 

     

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Unngå systemisk absorpsjon: Trykk på tårekanalen i minst 1 minutt for å forhindre systemisk absorpsjon hos barn.
 • Primært medfødt glaukom: Det er rapportert tilfeller av paradoksale økninger i intraokulært trykk hos barn med primært medfødt glaukom. Ha dette i bakhodet når du sjekker intraokulært trykk (IOP). 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Glaukommidler og miotika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Karboanhydrasehemmere

Acetazolamid

Acetazolamide blumont, Acetazolamide crescent, Diamox, Diamox SR, Diamox amdipharm
S01EC01
S01EC03
Betablokkere

Timolol

Oftan, Timoptol LA gel-forming, Timosan
S01ED01
Prostaglandinanaloger
S01EE01
S01EE04

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. Teva Nederland BV, SmPC Pilocarpine 2% (RVG 57399) 26-09-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose