Timolol

Generisk navn
Timolol
Handelsnavn
Oftan, Timoptol LA gel-forming, Timosan
ATC-kode
S01ED01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ved bruk av øyegel eller -dråper som skaper en gel etter administrasjon, eksponeres pasienten systemisk til mindre timolol enn ved bruk av de vanlige øyedråpene. En begrenset mengde tilgjengelige data viser at plasmakonsentrasjonen av timolol hos barn, og særlig hos babyer, etter administrering av de normale øyedråpene på 0,25 %, er mye høyere enn plasmakonsentrasjonen hos voksne etter administrering av øyedråper på 0,5 %. Dette er sannsynligvis på grunn av et mindre blodvolum i det umodne metabolske enzymsystemet hos en nyfødt.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Oftan øyedr, oppl 5 mg/ml
Timoptol LA gel-forming øyedr, oppl 0,25 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Timoptol LA gel-forming øyedr, oppl 0,5 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Timosan depotøyedr 1 mg/ml
Timosan depotøyedr, oppl 1 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Glaukom
 • Til bruk i øyet
  • 0 år til 18 år
   [2]
   • 1 dråpe(r)/dose 1-2 ganger daglig.
   • Både 1 mg/ml, 2,5 mg/ml og 5 mg/ml kan benyttes.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Grunnet de relativt høye konsentrasjonene i blodet, er risikoen for bivirkninger større hos (yngre) barn.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vær ekstremt forsiktig med nyfødte, spedbarn og små barn grunnet risikoen for apné og Cheyne-Stokes-respirasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Glaukommidler og miotika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Parasympatomimetika

Pilokarpin

Pilocarpin martindale, Pilocarpina allergan, Pilocarpina farmigea, Pilocarpine HCl sandoz, Pilokarpin Minims, Pilokarpin SA, Pilomann
S01EB01
Karboanhydrasehemmere

Acetazolamid

Acetazolamide blumont, Acetazolamide crescent, Diamox, Diamox SR, Diamox amdipharm
S01EC01
S01EC03
Prostaglandinanaloger
S01EE01
S01EE04

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. MSD BV, SPC Timoptol (RVG 17017) 31-03-2015, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose