Latanoprost

Generisk navn
Latanoprost
Handelsnavn
Monoprost, Xalatan
ATC-kode
S01EE01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Latanoprost, tafluprost og travoprost er selektive prostaglandinanaloger som reduserer øyetrykket ved å øke avløpet av kammervann gjennom den uveosklerale avløpsvei. Bimatoprost er et prostamid, som i tillegg til bedring av uveoskleralt avløp også angis å øke avløpet gjennom trabekelverket. Den trykksenkende effekt av latanoprost, travoprost, tafluprost og bimatoprost er på linje med betareseptorantagonisters og egner seg godt til å kombineres med disse (additiv effekt).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Sammenlignet med voksne, var den systemiske eksponeringen til den frie syren av latanoprost omtrent to ganger så høy hos barn i alderen 3 til < 12 år og seks ganger så høy hos barn < 3 år, men dette er fortsatt godt innenfor sikkerhetsmarginen med tanke på forekomsten av systemiske bivirkninger. Mediantiden til topp-plasmakonsentrasjon var 5 minutter etter dosering i alle aldersgrupper. Median halveringstid fra plasma var kort (< 20 minutter) og lignende hos både pediatriske og voksne pasienter. Dette førte ikke til akkumulering av den frie syren av latanoprost i den systemiske sirkulasjonen ved tilstander i stabil tilstand. (kilde: Preparatomtale)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Monoprost øyedr, oppl 50 mikrog/ml
Xalatan øyedr, oppl 50 mikrog/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Reduksjon av intraokulært trykk (ved for eksempel glaukom)
 • Til bruk i øyet
  • 0 år til 18 år
   [1] [3] [4] [5]
   • 1 dråpe(r)/dose én gang om dagen. Om kvelden, i det berørte øyet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Forbigående rødhet og irritasjon, hypertrikose av vippene, økt pigmentering av iris og vipper, mulige søvnforstyrrelser. Forkjølelser og feber er bivirkninger som forekommer oftere hos barn enn hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Hos enkelte pasienter oppstår fargeforandring av iris pga. økt pigmentering. Øyevippene kan øke i lengde, tykkelse og pigmentering.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Data om effekt og sikkerhet for barn < 1 år er svært begrenset (4 pasienter). Ingen data er tilgjengelig for premature nyfødte (< 36 uker gestasjonsalder). For barn < 3 år som hovedsakelig lider av primært medfødt glaukom (PCG) er kirurgi (f.eks. trabekulotomi/goniotomi) primærbehandlingen. Langsiktig sikkerhet hos barn er ennå ikke etablert.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost og Travoprost:
Hyppigere dosering kan gi dårligere effekt på trykket. Forsiktighet tilrådes ved glaukom sekundært til intraokulær inflammasjon, likeledes i afake øyne og pseudofake øyne uten intakt bakre linsekapsel, hvor cystoid makulaødem er beskrevet, dog uten at årsakssammenhengen er sikkert etablert. Sikkerhet og effekt hos barn under 18 år er ikke klarlagt.

Glaukommidler og miotika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Parasympatomimetika

Pilokarpin

Pilocarpin martindale, Pilocarpina allergan, Pilocarpina farmigea, Pilocarpine HCl sandoz, Pilokarpin Minims, Pilokarpin SA, Pilomann
S01EB01
Karboanhydrasehemmere

Acetazolamid

Acetazolamide blumont, Diamox, Diamox SR, Diamox amdipharm
S01EC01
S01EC03
Betablokkere

Timolol

Oftan, Timoptol LA gel-forming, Timosan
S01ED01
Prostaglandinanaloger
S01EE04

Referanser

 1. Black AC, et al, Latanoprost in pediatric glaucoma--pediatric exposure over a decade, J AAPOS, 2009, Dec;13(6), 558-62
 2. Elgin U, et al, The comparison of eyelash lengthening effect of latanoprost therapy in adults and children, Eur J Ophthalmol, 2006, Mar-Apr;16(2), 247-50
 3. Pfizer BV, SPC Xalatan (RVG 21304) 09-10-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Enyedi LB, et al, Latanoprost for the treatment of pediatric glaucoma, Surv Ophthalmol, 2002, Aug;47 Suppl 1, S129-32
 5. Enyedi LB, et al, The effectiveness of latanoprost for the treatment of pediatric glaucoma, J AAPOS, 1999, Feb;3(1), 33-9

Oppdateringer

 • 03 oktober 2023 12:36: Oppdatert indikasjon basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose