Ciklesonid inhalasjon

Generisk navn
Ciklesonid inhalasjon
Handelsnavn
Alvesco
ATC-kode
R03BA08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Alvesco inh aerosol, oppl 160 mikrog/dose
Alvesco inh aerosol, oppl 80 mikrog/dose

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Astma

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og bruk av inhalasjonsutstyr ift. alder:
6 år:
Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke (ev. maske).
≥ 7 år: Alternativ: Aerosol.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Forebygging av sopp i munn og ansikt: Etter inhalasjon anbefales det å skylle munnen med vann og deretter spytte ut. Ved evt. bruk av maske, vask ansiktet etter inhalasjon.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Glukokortikoider
R03BA01

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmaxan, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA05
Antikolinergika
R03BB01
R03BB04
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R03BC01

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Veksthemming: Ved langvarig bruk skal veksten kontrolleres regelmessig. Ved veksthemming, forsøk dosereduksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

  1. NVK, Astma bij Kinderen, www.nvk.nl, Okt 2013
  2. Covis Pharma Europe B.V., SmPC Alvesco (RVG 31631/31632/31633/32948) 16-09-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
  3. Global Initiative for Asthma (GINA), Global strategy for Asthma management and prevention, 2021

Oppdateringer

  • 25 november 2021 18:44: Lagt til anbefalt inhalasjonsutstyr ift alder.
  • 25 november 2021 18:38: Doseringsalder senket fra 12 til 6 år, og dose tilpasset dette.
  • 25 november 2021 18:15: Revidert ihht GINA guidline

Konsentrasjonsmåling


Overdose