Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Cisatrakurium

Generisk navn
Cisatrakurium
Handelsnavn
Cisatracurio accord, Nimbex
ATC-kode
M03AC11

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Cisatracurio accord inj/inf, oppl 2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Nimbex inj, oppl 2 mg/ml
Nimbex inj, oppl 2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ikke-depolariserende nevromuskulær blokker. 
Generelt for nevromuskulære blokkere: Nevromuskulære blokkere deles i:
- Ikke‑depolariserende blokkere, som konkurrerer med acetylkolin om binding til reseptorene på muskelendeplaten
- Depolariserende blokkere, som bindes til reseptorene på muskelendeplaten, depolariserer muskelcellen og hemmer repolariseringen

Farmakokinetiske data

Ingen data

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Muskelrelaksasjon
 • Intravenøst
  • < 2 år
   • Som bolus ved opiatanestesi: 0,03 mg/kg/dose, bolus.
   • Begrensede data: Kliniske studier på barn <2 år indikerer at en vedlikeholdsdose på 0,03 mg/kg under opiatanestesi gir en klinisk effektiv forlengelse av den nevromuskulære blokaden på opptil 25 minutter.

  • 2 år til 12 år
   [1]
   • Startdose: 0,15 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,001 - 0,003 mg/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Start med 0,003 mg/kg/minutt, deretter 0,001-0,002 mg/kg/minutt etter en innledende periode med stabilisering av den nevromuskulære blokaden.
    Alternativ: Vedlikeholdsdose som bolus: 0,02 mg/kg/dose.

    Brukes i kombinasjon med sedasjon.

  • 12 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 0,15 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,001 - 0,003 mg/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Start med 0,003 mg/kg/minutt, deretter 0,001-0,002 mg/kg/minutt etter en innledende periode med stabilisering av den nevromuskulære blokaden.
    Alternativ: Vedlikeholdsdose som bolus: 0,03 mg/kg/dose.

    Brukes i kombinasjon med sedasjon.

Intubasjon
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 0,15 mg/kg/dose, bolus. Rask administrasjon over 5-10 sekunder..

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kolinderivater

Suksametonium

Suxamethonium chloride Aguettant, Suxamethonium chloride dihydrate Ethypharm, Suxamethonium chloride martindale
M03AB01
Andre kvartære ammoniumforbindelser

Atrakurium

Atracurium-hameln, Tracrium
M03AC04
M03AC10

Pankuronium

Pancuronium, Pancuronium ahn
M03AC01
M03AC09

Vekuronium

Vecuronium inresa, Vecuronium inresa nordic prime
M03AC03
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater

Botulinumtoksin type a

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin
M03AX01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere:

 • Alle nevromuskulære blokkere kan utløse alvorlige anafylaktiske reaksjoner, suksameton hyppigst.
 • Ikke‑depolariserende blokkere gir liten kardiovaskulær påvirkning og utløser sjelden arytmier.
 • Depolariserende blokkere kan utløse bradykardi og hjerterytmeforstyrrelser. Suksameton kan gi stigning i s-kalium, spesielt hos pasienter med utbredte hud-, muskel- og nerveskader, f.eks. brannskader, knusningsskader, hjerneslag. Etter brannskader kan dette opptre allerede innen ett døgn, og det er rapportert om alvorlig hyperkalemi etter suksameton flere måneder etter skaden. Dette kan forårsake livstruende arytmier/asystoli. Suksameton gir økt intraokulært og intragastrisk trykk, mens tonus i nedre øsofagussfinkter synes bevart. Kan utløse malign hypertermi hos disponerte pasienter.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Ingen informasjon om bruk til barn som har gjennomgått en hjerteoperasjon er tilgjengelig.
 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet (redusert nedbrytning) skal ikke ha suksameton eller mivakurium. Mutasjoner som medfører nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet sees spesielt hyppig blant inuitter, persiske jøder og vaishya-kasten i India. 

Suksameton er kontraindisert til pasienter med brannskader, store vevsskader og omfattende denervasjoner (f.eks. paraplegi) fra 1-180 dager etter skaden (se bivirkninger) og til pasienter med kjent eller mistenkt disposisjon for malign hypertermi, muskeldystrofi eller nevropatier.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med myasthenia gravis og muskeldystrofier er ofte meget sensitive for ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere. Ved myasthenia gravis kan det foreligge en viss resistens mot suksameton. Anestesiteknikker uten anvendelse av nevromuskulære blokkere vil ofte være å foretrekke. Alternativt velges forsiktig dosering av nevromuskulære blokkere med monitorering av effekt og høy postoperativ beredskap. Særlig aktsomhet må utvises ved samtidig bruk av aminoglykosid- og makrolidantibiotika. Ved overdosering av nevromuskulære blokkere må pasienten ventileres kunstig til legemidlet er eliminert. Alle nevromuskulære blokkere kan gi alvorlig anafylaktisk reaksjon, men suksameton er overrepresentert i denne sammenheng. Rask injeksjon av cisatrakurium eller mivakurium kan gi direkte histaminfrigjøring. Suksameton bør unngås til immobiliserte og medtatte intensivpasienter.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. GlaxoSmithKline BV, SPC Nimbex (RVG 19471), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 17 feb 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h19471.pdf

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer