Defibrotid

Generisk navn
Defibrotid
Handelsnavn
Defitelio
ATC-kode
B01AX01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Antitrombotisk middel produsert av tarmslimhinne fra gris. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt, men det er angitt at defibrotid kan beskytte endotelet i slimhinner samt bidra til å gjenopprette trombo-fibrinolytisk balanse. Ikke identifisert in vivo.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Defitelio kons til inf oppl 80 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Hepatic veno-occlusive disease (VOD)
 • Intravenøst
  • ≥ 1 måned
   [1]
   • 25 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
    •  Administreres over 2 timer.
    • Brukes i minimum 21 dager, deretter til symptomfrihet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Generelt: Blødning oppstår hyppigere hos barn enn hos voksne.

Svært vanlig (> 10 %): Hypotensjon.

Vanlige (1-10 %): Koagulopati, blødning (som hjerne-, lunge-, gastroenteral blødning, blødning i munnen, blødning i nesen, hematuri, petechiae, kateterblødning). Oppkast, hematemesis, kvalme, diaré, kløe, utslett, feber.

Mindre vanlige (0,1-1 %): Overfølsomhet, anafylaktisk reaksjon. Cerebral hematom. Annen blødning (ecchymosis, konjunktival blødning, hemothorax, blødning på injeksjonsstedet). Melena.

Generelle bivirkninger

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Blødningstendens, større blødninger, rødme og generell varmefølelse, hypotensjon, kvalme/brekning, febril reaksjon.

Generelle kontraindikasjoner

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Samtidig bruk av trombolytisk terapi (f.eks. tPA).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Bruk av legemidler som øker risiko for blødning anbefales ikke innen 24 timer etter administrering. Midlertidig seponering anbefales ved kirurgi eller invasive prosedyrer med stor risiko for alvorlig bløding. Anbefales ikke hos hemodynamisk ustabile pasienter.

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA07
B01AA04
Heparingruppen
B01AB04
B01AB05

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
B01AC09
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer

Dabigatran eteksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer

Rivaroksaban

Rivaroxaban Sandoz, Rivaxa, Xarelto
B01AF01

Referanser

 1. Gentium S.r.l. , SmPC Defitelio (EU/01/13/878) 27-11-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose