Acenokumarol

Generisk navn
Acenokumarol
Handelsnavn
Sintrom
ATC-kode
B01AA07
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Sintrom tab 4 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Antikoagulasjon
 • Oralt
  • < 1 år
   [1] [2] [3]
   • Dag 1: 0,2 mg/kg/døgn i 1 dose 

    Dag 2: 0,15 mg/kg/døgn i 1 dose

    Dag 3: 0,1 mg/kg/døgn i 1 dose

    Deretter: Juster dosen etter INR. 

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas én gang om kvelden rundt kl.18.00, slik at dosen fremdeles kan justeres samme dag som INR kontrolleres (i tilfelle unormal høy INR-verdi). En glemt dose kan tas samme kveld, men ikke neste dag.

    • Start K-vitaminantagonister på dag 1. Heparinbehandling kan seponeres etter minimum 5 dager og hvis INR er innenfor terapeutisk område (2,0-3,0) på to påfølgende målinger.
    • Reduser initialdosen for: lever- og nyresykdom, mangel på C- og S-protein og visse typer komedisinering

     

  • 1 år til 5 år
   [1] [2] [3]
   • Dag 1: 0,15 mg/kg/døgn i 1 dose 
    Dag 2: 0,1 mg/kg/døgn i 1 dose 
    Dag 3: 0,05 mg/kg/døgn i 1 dose

    Deretter: Juster dosen etter INR. 

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas én gang om kvelden rundt kl.18.00, slik at dosen fremdeles kan justeres samme dag som INR kontrolleres (i tilfelle unormal høy INR-verdi). En glemt dose kan tas samme kveld, men ikke neste dag.

    • Start K-vitaminantagonister på dag 1. Heparinbehandling kan seponeres etter minimum 5 dager og hvis INR er innenfor terapeutisk område (2,0-3,0) på to påfølgende målinger.
    • Reduser initialdosen for: lever- og nyresykdom, mangel på C- og S-protein og visse typer komedisinering
  • ≥ 5 år
   [1] [2] [3]
   • Dag 1: 0,1 mg/kg/døgn i 1 dose, maks 6 mg 

    Dag 2: 0,05 mg/kg/døgn i 1 dose, maks 4 mg

    Dag 3: 0,025 mg/kg/døgn i 1 dose, maks 2 mg

    Deretter: Juster dosen etter INR.

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas én gang om kvelden rundt kl.18.00, slik at dosen fremdeles kan justeres samme dag som INR kontrolleres (i tilfelle unormal høy INR-verdi). En glemt dose kan tas samme kveld, men ikke neste dag.

    • Start K-vitaminantagonister på dag 1. Heparinbehandling kan seponeres etter minimum 5 dager og hvis INR er innenfor terapeutisk område (2,0-3,0) på to påfølgende målinger.
    • Reduser initialdosen for: lever- og nyresykdom, mangel på C- og S-protein og visse typer komedisinering.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Vurder å redusere dosen.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ikke mulig å gi generelle anbefalinger.
Kliniske konsekvenser

Blødninger.
I en studie med warfarin, trengte pasienter med en kreatininclearance som var lavere enn 30 ml/min en lavere warfarindose for å oppnå en INR innenfor målområdet enn pasienter med bedre nyrefunksjon. I tillegg forekom blødninger oftere hos disse pasientene, og de hadde ofte en INR utenfor målområdet.

Bivirkninger spesifikke for barn

Tendenser til blødning.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Punksjoner, biopsier og operasjoner er kontraindisert ved bruk av coumarin.

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Det tar 5–7 dager før behandlingen stabiliserer seg. Vær oppmerksom på tendenser til blødning. Hvis blødninger oppstår ved bruk av coumarin, kan fytomenadion administreres som motgift. Det tar omtrent 3 timer før fytomenadion begynner å virke. Hvis virkningen ikke inntrer raskt nok, kan protrombinkompleks brukes.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA04
Heparingruppen
B01AB04
B01AB05

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin SA u/kons, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
B01AC09
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer

Dabigatraneksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Referanser

 1. NVK. , Werkboek Kinderhematologie, http://www.hematologienederland.nl, 30 sept 2012, Geraadpleegd 03-02-2014
 2. Spoor N et al, Phenprocoumon and acenocoumarol treatment in paediatric patients., Thromb Haemost. 2, 012 , Dec;108(6):, 1238-41
 3. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie kinderhematologie, Richtlijn Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolische complicaties bij neonaten en kinderen tot 18 jaar, https://hematologienederland.nl/kwaliteit/werkboek-kinderhematologie/, 2020, Jan, Rev1

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose