Cefotaksim

Generisk navn
Cefotaksim
Handelsnavn
Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM mip SA
ATC-kode
J01DD01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Cefotaxim MIP pulv til inj /inf væske, oppl 1 g
Cefotaxim MIP pulv til inj /inf væske, oppl 2 g
Cefotaxim Navamedic pulv til inj væske, oppl 0,5 g
Cefotaxim Navamedic pulv til inj væske, oppl 1 g
Cefotaxim Navamedic pulv til inj væske, oppl 2 g
Cefotaxim VM mip SA pulv+væske til inf oppl 1 g
Cefotaxim VM mip SA pulv+væske til inf oppl 2 g

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Clearance for cefotaksim hos nyfødte øker betraktelig i løpet av de første dagene etter fødselen. Det har også blitt vist at halveringstiden for nyfødte er lenger enn for eldre barn og/eller voksne, fordi renal clearance ikke er ferdig utviklet [Kearns 1995]. Dosejustering for nyfødte på ECMO trengs ikke til tross for større distribusjonsvolum [Ahsman 2010]. Følgende farmakokinetiske parametere har blitt funnet [Ahsman 2010; Aujard 1989; Kearns 1995]:

  t½ (timer) Cl (mL/min/kg) Vd (L/kg) Cmax (mg/L)
Premature spedbarn (< 7 dager) 3,1-5,7 1,07-1,7 0,34-0,56 159,02
Premature spedbarn (≥7 dager) 2-3,72 1,17-1,87 0,31-0,32 -
Nyfødte, født til termin (< 7 dager) 2,77-4,04 0,81-2,25 0,28-0,45 -
Nyfødte, født til termin (≥ 7 dager) 2,01 2,33 0,36 -
ECMO 3,5 6 mL/min 1,82 L 98
1 måned til 18 år 0,8-1,5 0,23-0,63 0,13-1,37 -

Doseringer

Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • Postnatal alder 1 uke til 4 uker
   [1] [10] [11]
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 200 mg/kg/døgn. Maksimal enkeltdose: 50 mg/kg/dose.
   • Ved maksdose: fordel på 4 doser.

  • Postnatal alder < 1 uke
   [1] [10] [11]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maks: 200 mg/kg/døgn. Maksimal enkeltdose: 50 mg/kg/dose.
   • Ved maksdose: fordel på 4 doser.

  • 1 måned til 18 år
   [10]
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 200mg/kg/døgn, men ikke mer enn 12 g/døgn.
Neonatal gonokokk-konjunktivitt
 • Intramuskulært
  • 0 uker til 4 uker
   [6] [9]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose kun én gang.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Den første mengden som gis er 100 % av normal enkeltdose. Deretter 50 % av normal enkeltdose og intervallet mellom to doser forblir som vanlig
Ved dialyse

Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP, Ceftazidim Navamedic
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic, Ceftriaxon Stragen
J01DD04
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM fresenius SA, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Bivirkninger spesifikke for barn

Tromboflebitt, feber, kvalme, oppkast, diaré, abormal blodstatus, forbigående økning av leverenzymer. Lokale reaksjoner etter administrasjon, utslett, magesmerter og hodepine [Jakobs 1992]. Rask administrasjon (på mindre enn 1 minutt) via et sentralt venekateter kan resultere i alvorlig arytmi. Sjelden: pseudomembranøs kolitt.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Cefotaksim bør ikke blandes med lidokain (til intramuskulær administrasjon) hos barn under 1 år [Preparatomtale Claforan].

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Cefalosporiner kan generelt administreres til pasienter som er overfølsomme for penicillin, selv om kryssreaksjoner har blitt rapportert. Særlig forsiktighet er indisert hos pasienter som tidligere har hatt allergiske reaksjoner på penicillin.
Til behandling av sepsis ved forekomst av gram-negative bakterier, kan en kombinasjon med et annet egnet antibiotikum slik som et aminoglykosid vurderes. Ved behandling av infeksjoner i bukhulen, må man være oppmerksom på at cefotaksim ikke sikrer anaerob dekning.
Pseudomembranøs kolitt kan forekomme ved bruk av antibiotika. Hvis pseudomembranøs kolitt oppstår, skal cefotaksim-behandlingen avbrytes og egnet behandling igangsettes.
Ved langvarig bruk (lenger enn 10 dager) bør blodstatus samt lever- og nyrefunksjon kontrolleres.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Aujard Y, et al, Pharmacokinetics of cefotaxime and desacetylcefotaxime in the newborn, Diagn Microbiol Infect Dis, 1989, 12, 87-91
 2. Dellagrammaticas HD, et al, Treatment of gram-negative bacterial meningitis in term neonates with third generation cephalosporins plus amikacin., Biol Neonate., 2000, 77, 139-46
 3. Jacobs RF, et al, Safety profile and efficacy of cefotaxime for the treatment of hospitalized children, Clin Infect Dis., 1992, 14, 56-65
 4. Kearns GL, et al, Cefotaxime and desacetylcefotaxime pharmacokinetics in very low birth weight neonates, J Pediatr, 1989, 114, 461-7
 5. Kearns GL, et al, Pharmacokinetics of cefotaxime and desacetylcefotaxime in the young., Diagn Microbiol Infect Dis., 1995, 22, 97-104
 6. Lepage P, et al, Treatment of gonococcal conjunctivitis with a single intramuscular injection of cefotaxime, J Antimicrob Chemother., 1990, 26, 23-7
 7. Tunkel AR, et al, Practice guidelines for the management of bacterial meningitis, Clin Infect Dis, 2004, 39, 1267-84
 8. Ahsman MJ et al. , Pharmacokinetics of cefotaxime and desacetylcefotaxime in infants during extracorporeal membrane oxygenation, Antimicrob Agents Chemother, 2010, May;54(5), 1734-41
 9. LCI., LCI-Richtlijn Gonorroe (1-4-2013), www.lci.nl
 10. Sanofi-aventis Netherlands B.V., SmPC Claforan (RVG 08647/08649) 8-9-2014, www.cbg_meb.nl
 11. MIP, SmPC Cefotaxim MIP 1 g Inj.-Inf.lsg. (1-31395), 10/2017

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose