Cefalotin

Generisk navn
Cefalotin
Handelsnavn
Cefalotin Navamedic
ATC-kode
J01DB03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Cefalotin Navamedic pulv til inj /inf væske, oppl 1 g
Cefalotin Navamedic pulv til inj /inf væske, oppl 2 g
Cefalotin VM vill SA pulv+væske til inf oppl 2 g

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Alvorlige infeksjoner i luftveiene, urinveiene, bukhinnen, hud og bløtvev, ledd og ben
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • 50 - 100 mg/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser, maks: 160 mg/kg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Se forordet til bruk av blandekortene og aktuelt blandekort i denne oversikten

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim stada, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM mip SA, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP, Ceftazidim Navamedic
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic, Ceftriaxon Stragen
J01DD04
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM fresenius SA, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Eurocept BV, SPC Keflin (RVG 04990) 1-6-2012, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. Navamedic ASA, SmPC Cefalotin 1 gr (MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER 01-9516) 03.03.2021, www.legemiddelsok.no

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose