Imipenem og cilastatin

Generisk navn
Imipenem og cilastatin
Handelsnavn
Andatin
ATC-kode
J01DH51
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kombinasjon av imipenem og cilastatin, en spesifikk hemmer av enzymet dehydropeptidase-I.

Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Imipenem, meropenem og ertapenem er karbapenemer og ligner kjemisk på penicillin. Imipenem og meropenem har ganske like egenskaper mht. antibakterielt spektrum, bivirkninger og indikasjonsområder. Ertapenem har lengre halveringstid og kan derfor doseres en gang daglig, men har et noe smalere antibakterielt spektrum. Alle de tre substansene gis parenteralt.

Antibakterielt spektrum karbapenemer: Karbapenemer har det bredeste antibakterielle spektrum av alle betalaktamer. Imipenem og meropenem er baktericide overfor de fleste grampositive og gramnegative aerobe og anaerobe bakteriearter, med unntak av enkelte stammer av Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier. Meticillinresistente gule (MRSA) og hvite stafylokokker er ikke følsomme for karbapenemer, og med unntak av imipenem anses karbapenemer ikke egnet for behandling av enterokokkinfeksjoner. Det er varierende grad av in vitro kryssresistens innen karbapenemgruppen, og det anbefales stor forsiktighet ved behandling av alvorlige infeksjoner dersom det er påvist resistens mot en eller flere substanser i gruppen. Ertapenem har smalere antibakterielt spektrum enn imipenem og meropenem, med begrenset effekt mot Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier som er vanlige ved nosokomiale infeksjoner. Karbapenemer er stabile overfor de fleste betalaktamaser inkludert bredspektrede betalaktamaser (ESBL) og AmpC-enzymer, men de hydrolyseres av karbapenemaser som har økende utbredelse i mange land (MBL, KPC, OXA). Karbapenemer er de av betalaktamene som har størst økoskygge gjennom påvirkning av pasientens normalflora.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Gjennomsnittlig clearance (Cl) og distribusjonsvolum (Vdss) for imipenem var omtrent 45% høyere hos barn (3 måneder til 14 år) enn hos voksne (SPC).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Andatin pulv til inf væske oppl 500 mg/500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • 1 måned til 12 år
   [2]
   • 60/60-100/100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maks. 4000/4000 mg/døgn.

    Øvre doseringsanbefaling er beregnet på mindre følsomme bakteriestammer (som Pseudomonas aeruginosa) og/eller svært alvorlige infeksjoner.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 2000/2000 mg/døgn fordelt på 4 doser, maks. 4000/4000 mg/døgn.

    Øvre doseringsanbefaling er beregnet på mindre følsomme bakteriestammer (som Pseudomonas aeruginosa) og/eller svært alvorlige infeksjoner.

Infeksjon ved cystisk fibrose
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 100/100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maks. 4000/4000 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen informasjon er tilgjengelig

Bivirkninger spesifikke for barn

 

 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Stort sett de samme som for penicilliner og cefalosporiner, se L1.2.1 Bivirkninger og L1.2.4 Bivirkninger
Potensielt alvorlige: Ved bruk av imipenem er det større risiko for kramper, særlig hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom og/eller nedsatt nyrefunksjon, enn ved bruk av meropenem og ertapenem.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Karbapenemer bør ikke gis til pasienter med kjent straksallergi for penicilliner og cefalosporiner.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Imipenem/cilastatin akkumuleres hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Hvis dosen ikke justeres ut ifra nyrefunksjon kan CNS-bivirkninger oppstå. Vær spesielt oppmerksom på nevrologiske symptomer eller kramper hos barn med kjente risikofaktorer for kramper, eller pasienter som samtidig står på legemidler som senker krampeterskelen.

Anbefales ikke brukt mot CNS infeksjoner (Produktomtale (SPC): Tienam).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Karbapenemer (spesielt imipenem) må brukes med stor forsiktighet hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom. Bruk til dialysepasienter bare under nøye kontroll. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer

Meropenem

Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Merck Sharp & Dohme B.V., SPC Tienam (RVG 11089) 19-11-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 4 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h11089.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose