Rifampicin

Generisk navn
Rifampicin
Handelsnavn
Eremfat, Eremfat farma mondo, Rifadin, Rimactan, Rimactane
ATC-kode
J04AB02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Eremfat farma mondo pulv til inf væske oppl 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Eremfat tab 150 mg - Krever godkjenningsfritak
Eremfat tab 450 mg - Krever godkjenningsfritak
Rifadin mikst susp 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Rimactan kaps 150 mg
Rimactan kaps 300 mg
Rimactane kaps 300 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Tuberkulose
 • Oralt
  • 0 år til 1 år
   [2]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • 1 år til 18 år og < 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 450 mg/døgn.
  • 1 år til 18 år og ≥ 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 600 mg/dose.
 • Intravenøst
  • 0 år til 1 år
   [2]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • 1 år til 18 år og < 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 450 mg/døgn.
  • 1 år til 18 år og ≥ 50 kg
   [2]
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 600 mg/døgn.
Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
Infeksjoner med non-tuberkuløse mykobakterier (NTM)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
 • Intravenøst
  • < 1 uke
   [1]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • 1 uke til 1 måned
   [1]
   • Dersom det ikke foreligger hyperbilirubinemi: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
   • Ved hyperbilirubinemi: 10 mg/kg/døgn

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
Profylakse mot meningokokkinfeksjon
 • Oralt
  • 0 måneder til 3 måneder
   [4]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2 dager

  • 3 måneder til 12 år
   [4]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1,2 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    2 dager

  • 12 år til 18 år
   • 1200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2 dager

Profylakse mot Haemophilus influenzae type B (HiB) meningitt
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [5]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandlingsvarighet:

    4 dager

  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 600 mg/dose.
   • Behandlingsvarighet:

    4 dager

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ikke som monoterapi fordi resistens vil utvikle seg.
Overvåk leverfunksjonen ved langvarig bruk. Juster dosen til barn med nedsatt leverfunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Midler til behandling av tuberkulose

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
J04AB04
Hydrazider

Isoniazid

Isoniazid, Isoniazid SA, Isozid
J04AC01
Andre midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide jenapharm
J04AK01

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Genzyme Europe B.V, SmPC Rifadin (RVG 05766, 08755) 17-07-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 1999
 4. LCI, Richtlijn Meningokokkose - meningokokkenziekte, www.rivm.nl, 02-04-2013, http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:9288&type=org&disposition=inline
 5. RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Haemophilus influenzae type b-infectie, https://lci.rivm.nl/richtlijnen/haemophilus-influenzae-type-b-infectie#profylaxe-behandeling , 4 juni 2019
 6. RIEMSER Pharma GmbH, SmPC, EREMFAT® i.v. 300 mg/600mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (3260.00.02/3260.01.02), 06/20

Oppdateringer

 • 15 mars 2022 09:01: Endringer utført basert på SPC: Ny indikasjon "Profylakse HiB meningitt", og dosejustert for tuberkulose.

Konsentrasjonsmåling


Overdose