Etomidat

Generisk navn
Etomidat
Handelsnavn
Hypnomidate
ATC-kode
N01AX07
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Barn: I en studie utført på 12 barn (alder 7–13 år, vekt 22–48 kg), var gjennomsnittlig totalt distribusjonsvolum (4,0 l/kg) det samme som hos voksne. Clearance for legemiddelet hos barn var omtrent 58 % høyere enn hos voksne.
Denne informasjonen tilsier at barn trenger høyere doser enn voksne.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Hypnomidate inj, oppl 2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Anestesi: induksjon
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1] [3]
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dose, bolus over 15–60 sekunder. Én gang, før intubasjon.
  • 1 måned til 18 år
   [1] [3]
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dose, bolus over 15–60 sekunder.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Muskelrykninger grunnet subkortikal disinhibisjon. Hemodynamisk stabil. Overvåk binyrebarksuppresjon ved langvarig bruk.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Alltid kombinert med kortikosteroider grunnet binyresuppresjon med etomidat (til og med til en éngangsadministrasjon).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle anestetika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Halogenerte hydrokarboner

Isofluran

Isofluran Baxter, Sedaconda
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl Kalceks, Fentanyl SA, Leptanal
N01AH01
N01AH06
Andre generelle anestetika
N01AX14

Propofol

Diprivan, Profast, Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Den Brinker M et al, One single dose of etomidate negatively influences adrenocortical performance for at least 24h in children with meningococcal sepsis., Intensive Care Med, 2008, Jan 34(1), 163-8
 3. B.Braun Melsungen AG, SmPC Etomidaat Lipuro (RVG 19122) 28-04-2022, www.geneemiddelinformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 06 oktober 2023 14:22: Oppdatert referanse

Konsentrasjonsmåling


Overdose