Flutikasonpropionat inhalasjon

Generisk navn
Flutikasonpropionat inhalasjon
Handelsnavn
Flutide, Flutikason Cipla
ATC-kode
R03BA05

Flutikasonpropionat inhalasjon


Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Flutide inh aerosol, susp 125 mikrog/dose
Flutide inh aerosol, susp 250 mikrog/dose
Flutide inh aerosol, susp 50 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 100 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 250 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 50 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 500 mikrog/dose
Flutikason Cipla inh aerosol, susp 125 mikrog/dose
Flutikason Cipla inh aerosol, susp 250 mikrog/dose

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ved inhalasjon inaktiveres kortikosteroider raskt etter absorpsjon. Ved lave doser, er de systemiske effektene ikke så sterke/minimale eller fraværende.

Doseringer

Astma
 • Til inhalasjon
  • 1 år til 4 år
   [1] [4]
   • 50 - 250 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. For mer informasjon, se «Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper".
   • Doseintervall: Dosering 2 ganger daglig er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Ved godt kontrollert astma, eller ved dårlig etterlevelse, kan døgndosen vurderes å gi 1 gang daglig.

  • 4 år til 16 år
   [4]
   • 50 - 500 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. For mer informasjon, se «Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper".
   • Doseintervall: Dosering 2 ganger daglig er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Ved godt kontrollert astma, eller ved dårlig etterlevelse, kan døgndosen vurderes å gi 1 gang daglig.

  • ≥ 16 år
   [4]
   • 100 - 1000 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser, maks: 2000 mikrogram/døgn. For mer informasjon, se «Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper".
   • Doseintervall: Dosering 2 ganger daglig er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Ved godt kontrollert astma, eller ved dårlig etterlevelse, kan døgndosen vurderes å gi 1 gang daglig.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonsutstyr ift. alder:
1–3 år: Aerosol + inhalasjonskammer med maske.
4–6 år: Alternativ: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke.
≥ 7 år: Alternativ: Aerosol, inhalasjonspulver.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon"
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Forebygging av sopp i munn og ansikt: Etter inhalasjon anbefales det å skylle munnen med vann og deretter spytte ut. Mindre barn som ikke klarer å spytte ut kan svelge vannet. Ved bruk av maske, vask ansiktet etter inhalasjon. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Glukokortikoider
R03BA01

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmaxan, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA08
Antikolinergika
R03BB01
R03BB04
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R03BC01

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Det sees flere systemiske bivirkninger ved doser ≥ 1000 mikrogram .
 • Svært sjelden (< 0,01%): Veksthemming. Angst, søvnproblemer, atferdsendringer (inkl. hyperaktivitet og irritabilitet) 
 • Depresjon og aggresjon er også rapportert. 

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Systemiske bivirkninger: Barn er mer følsomme for systemiske bivirkninger enn voksne. Dette gjelder særlig de fysiologiske og atferdsmessige bivirkningene, samt binyrebarksuppresjon.
  Hos barn og ungdom < 16 år som bruker høy dose flutikasonpropionat (≥ 1000 mikrogram/døgn), kan forekomst av binyresuppresjon og akutt binyrebarksvikt være spesielt farlig.
 • Veksthemming: Ved langvarig bruk skal veksten kontrolleres regelmessig. Ved veksthemming, forsøk dosereduksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. NVK , Richtlijn Astma bij kinderen, www.nvk.nl, okt 2013
 2. Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Fluticasone inhalation and behavioual changes in children, www.lareb.nl, 2007, http://www.lareb.nl/documents/kwb_2006_2_fluti.pdf (geraadpleegd 13 nov 2009)
 3. GlaxoSmithKline BV, SmPC Flixotide Nebules (RVG 21835) 24-08-2013, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 4. GlaxoSmithKline BV, Flixotide Inhalator CFK-vrij (RVG 16212) 16-04-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 11 januar 2022 15:40: Tidligere angitt at dosen kun gjaldt for aerosol. Dosen gjelder også for bruk av pulverinhalator.

Konsentrasjonsmåling


Overdose