Vekuronium

Generisk navn
Vekuronium
Handelsnavn
Vecuronium inresa, Vecuronium inresa nordic prime
ATC-kode
M03AC03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Vecuronium inresa nordic prime pulv til inj væske, oppl 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Vecuronium inresa pulv til inj væske, oppl 10 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ikke-depolariserende nevromuskulær blokker. 
Generelt for nevromuskulære blokkere: Nevromuskulære blokkere deles i:
- Ikke‑depolariserende blokkere, som konkurrerer med acetylkolin om binding til reseptorene på muskelendeplaten
- Depolariserende blokkere, som bindes til reseptorene på muskelendeplaten, depolariserer muskelcellen og hemmer repolariseringen

Farmakokinetiske data

 • Vd: 0,29-0,43 L/kg (spedbarn og voksne), 0,13-0,32 L/kg (barn)
 • Cl: 2,8-9,0 ml/kg/min (nyfødte, spedbarn, barn og voksne)

Doseringer

Muskelrelaksasjon
 • Intravenøst
  • Prematur, gestasjonsalder < 37 uker
   [1] [2]
   • Startdose: Ved intubasjon: 0,1 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,025 - 0,05 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
  • Nyfødte født til termin, 0 måneder til 5 måneder
   [2]
   • Startdose: 0,01 - 0,02 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen gradvis, inntil 90-95% undertrykkelse av rykningsrespons: 0,02 - 0,1 mg/kg/dose, ved behov . Om nødvendig, gi tilleggsdoser basert på rykningsrespons:. Maks: 0,1 mg/kg/dose.
  • 5 måneder til 18 år
   [2]
   • Startdose: Ved intubasjon: 0,08 - 0,1 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 - 0,1 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Barn 5 måneder-2 år: Det er vanligvis ikke behov for høye intubasjonsdoser (på grunn av raskere innsettende effekt i denne aldersgruppen).
    • Barn > 2-11 år: Det er vanligvis nødvendig med kortere intervall mellom vedlikeholdsdosene (på grunn av kortere effektvarighet i denne aldersgruppen).
    • ALTERNATIV: 0,02-0,03 mg/kg/dose.

     

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Perifert virkende muskelrelakserende midler

Kolinderivater

Suksametonium

Suxamethonium chloride Aguettant, Suxamethonium chloride dihydrate Ethypharm, Suxamethonium chloride martindale
M03AB01
Andre kvartære ammoniumforbindelser

Atrakurium

Atracurium-hameln, Tracrium
M03AC04

Cisatrakurium

Cisatracurio accord, Nimbex
M03AC11
M03AC10

Pankuronium

Pancuronium, Pancuronium ahn
M03AC01
M03AC09
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater

Botulinumtoksin type a

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin
M03AX01

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere:

 • Alle nevromuskulære blokkere kan utløse alvorlige anafylaktiske reaksjoner, suksameton hyppigst.
 • Ikke‑depolariserende blokkere gir liten kardiovaskulær påvirkning og utløser sjelden arytmier.
 • Depolariserende blokkere kan utløse bradykardi og hjerterytmeforstyrrelser. Suksameton kan gi stigning i s-kalium, spesielt hos pasienter med utbredte hud-, muskel- og nerveskader, f.eks. brannskader, knusningsskader, hjerneslag. Etter brannskader kan dette opptre allerede innen ett døgn, og det er rapportert om alvorlig hyperkalemi etter suksameton flere måneder etter skaden. Dette kan forårsake livstruende arytmier/asystoli. Suksameton gir økt intraokulært og intragastrisk trykk, mens tonus i nedre øsofagussfinkter synes bevart. Kan utløse malign hypertermi hos disponerte pasienter.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet (redusert nedbrytning) skal ikke ha suksameton eller mivakurium. Mutasjoner som medfører nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet sees spesielt hyppig blant inuitter, persiske jøder og vaishya-kasten i India. 

Suksameton er kontraindisert til pasienter med brannskader, store vevsskader og omfattende denervasjoner (f.eks. paraplegi) fra 1-180 dager etter skaden (se bivirkninger) og til pasienter med kjent eller mistenkt disposisjon for malign hypertermi, muskeldystrofi eller nevropatier.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med myasthenia gravis og muskeldystrofier er ofte meget sensitive for ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere. Ved myasthenia gravis kan det foreligge en viss resistens mot suksameton. Anestesiteknikker uten anvendelse av nevromuskulære blokkere vil ofte være å foretrekke. Alternativt velges forsiktig dosering av nevromuskulære blokkere med monitorering av effekt og høy postoperativ beredskap. Særlig aktsomhet må utvises ved samtidig bruk av aminoglykosid- og makrolidantibiotika. Ved overdosering av nevromuskulære blokkere må pasienten ventileres kunstig til legemidlet er eliminert. Alle nevromuskulære blokkere kan gi alvorlig anafylaktisk reaksjon, men suksameton er overrepresentert i denne sammenheng. Rask injeksjon av cisatrakurium eller mivakurium kan gi direkte histaminfrigjøring. Suksameton bør unngås til immobiliserte og medtatte intensivpasienter.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., SmPC Vecuronium (RVG 118278) 09-01-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose