Isoniazid

Generisk navn
Isoniazid
Handelsnavn
Isoniazid, Isoniazid SA, Isozid
ATC-kode
J04AC01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hemmer mykobakterienes syntese av visse fettsyrer og øker dannelsen av frie oksygenradikaler som er toksiske for bakterien. Baktericid effekt på mykobakterier som vokser. Må alltid anvendes i kombinasjon med andre tuberkulostatika pga. faren for resistensutvikling.

Antibakterielt spektrum: Spesielt effektivt mot Mycobacterium tuberculosis og Mycobacterium bovis, og i noen tilfeller også mot atypiske mykobakterier.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Isoniazid SA inj, oppl 100 mg/ml
Isoniazid SA mikst 20 mg/ml
Isoniazid tab 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Isozid tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Tuberkulose, faktisk eller mistenkt tuberkuløs meningitt/miliærtuberkulose/ledd- eller skjelettuberkulose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3]
   • 10 - 15 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:
    • Tuberkulose: 6 måneder.
    • Faktisk eller mistenkt tuberkuløs meningitt/miliærtuberkulose/ledd– eller skjelettuberkulose: 9–12 måneder
   • Start profylaktisk behandling øyeblikkelig hos barn (< 5 år) som har vært i direkte kontakt med en pasient med åpen og (hittil) negativ tuberkulinprøve. Hvis tuberkulinprøven fremdeles er negativ etter to måneder, kan profylaksebehandlingen seponeres.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hepatotoksisitet og nevropatier.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kan gi kvalme, utslett og feber. Potensielt alvorlige: Leverskade. Perifer nevritt (ved store doser) kan motvirkes av pyridoksin (vitamin B6). 10–40 mg × 1.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Regelmessige kontroller av leverfunksjonen anbefales. Tilsetning av 20 mg pyridoxin til isoniazidet én gang om dagen for å forhindre nevropati er bare nødvendig hos barn som blir ammet, og hos ungdom og barn med et utilstrekkelig kosthold. Vær oppmerksom på kramper.

Plasmakonsentrasjonsmålinger kan være aktuelt hos pasienter med polyneuropati og/eller nedsatt leverfunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon skal dosen reduseres. Vær oppmerksom på økt tendens til epileptiske anfall hos epileptikere som samtidig får fenytoin.

Midler til behandling av tuberkulose

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
J04AB04

Rifampicin

Eremfat, Eremfat farma mondo, Rifadin, Rimactan, Rimactane
J04AB02
Andre midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide jenapharm
J04AK01

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. NVALT, Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose, www.nvalt.nl, 2014
 3. Pharmachemie BV, SPC Isoniazide (RVG 52072), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 14 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h52072.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose