Isoniazid

Generisk navn
Isoniazid
Handelsnavn
Isoniazid, Isoniazid NAF, Isoniazid SA
ATC-kode
J04AC01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Isoniazid NAF tab 100 mg
Isoniazid SA inj væske 100 mg/ml
Isoniazid SA mikst 20 mg/ml
Isoniazid tab 300 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hemmer mykobakterienes syntese av visse fettsyrer og øker dannelsen av frie oksygenradikaler som er toksiske for bakterien. Baktericid effekt på mykobakterier som vokser. Må alltid anvendes i kombinasjon med andre tuberkulostatika pga. faren for resistensutvikling.

Antibakterielt spektrum: Spesielt effektivt mot Mycobacterium tuberculosis og Mycobacterium bovis, og i noen tilfeller også mot atypiske mykobakterier.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Tuberkulose, faktisk eller mistenkt tuberkuløs meningitt/miliærtuberkulose/ledd- eller skjelettuberkulose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3]
   • 10 - 15 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:
    • Tuberkulose: 6 måneder.
    • Faktisk eller mistenkt tuberkuløs meningitt/miliærtuberkulose/ledd– eller skjelettuberkulose: 9–12 måneder
   • Start profylaktisk behandling øyeblikkelig hos barn (< 5 år) som har vært i direkte kontakt med en pasient med åpen og (hittil) negativ tuberkulinprøve. Hvis tuberkulinprøven fremdeles er negativ etter to måneder, kan profylaksebehandlingen seponeres.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i «Knuse-/delelisten».

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Se forordet til bruk av blandekortene og aktuelt blandekort i denne oversikten.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Midler til behandling av tuberkulose

Antibiotika
J04AB04

Rifampicin

Eremfat, Eremfat specific, Rifadin, Rimactan, Rimactane
J04AB02
Andre midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide
J04AK01

Bivirkninger spesifikke for barn

Hepatotoksisitet og nevropatier.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kan gi kvalme, utslett og feber. Potensielt alvorlige: Leverskade. Perifer nevritt (ved store doser) kan motvirkes av pyridoksin (vitamin B6). 10–40 mg × 1.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Regelmessige kontroller av leverfunksjonen anbefales. Tilsetning av 20 mg pyridoxin til isoniazidet én gang om dagen for å forhindre nevropati er bare nødvendig hos barn som blir ammet, og hos ungdom og barn med et utilstrekkelig kosthold. Vær oppmerksom på kramper.

Plasmakonsentrasjonsmålinger kan være aktuelt hos pasienter med polyneuropati og/eller nedsatt leverfunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon skal dosen reduseres. Vær oppmerksom på økt tendens til epileptiske anfall hos epileptikere som samtidig får fenytoin.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. NVALT, Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose, www.nvalt.nl, 2014
 3. Pharmachemie BV, SPC Isoniazide (RVG 52072), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 14 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h52072.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose