Dorzolamid

Generisk navn
Dorzolamid
Handelsnavn
Trusopt
ATC-kode
S01EC03
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Trusopt øyedr, oppl 20 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Glaukom
 • Til bruk i øyet
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 1 dråpe(r)/dose 3 ganger daglig.
   • Kombinert med en oftalmologisk betablokker.

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 1 dråpe(r)/dose 3 ganger daglig.
   • Kombinert med en oftalmologisk betablokker.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Begrensede studier med ≤ 3 måneders varighet hos barn (1 måned – 6 år) viser ingen sikkerhetsproblemer. På grunn av potensiel risiko for metabolsk acidose, bør nyfødte med betydelig renal tubulær umodenhet kun få dorzolamid etter nøye nytte-risiko vurdering.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Glaukommidler og miotika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Parasympatomimetika

Pilokarpin

Pilocarpin martindale, Pilocarpina allergan, Pilocarpina farmigea, Pilocarpine HCl sandoz, Pilokarpin Minims, Pilokarpin SA, Pilomann
S01EB01
Karboanhydrasehemmere

Acetazolamid

Acetazolamide blumont, Diamox, Diamox SR, Diamox amdipharm
S01EC01
Betablokkere

Timolol

Oftan, Timoptol LA gel-forming, Timosan
S01ED01
Prostaglandinanaloger
S01EE01
S01EE04

Referanser

 1. Santen Oy, SmPC Trusopt (RVG 17618) 02-07-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose