Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Imipenem og cilastatin

Generisk navn
Imipenem og cilastatin
Handelsnavn
Andatin, Tienam
ATC-kode
J01DH51

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Andatin pulv til inf væske oppl 500 mg/500 mg
Tienam pulv til inf væske oppl 500 mg/500 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kombinasjon av imipenem og cilastatin, en spesifikk hemmer av enzymet dehydropeptidase-I.

Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Imipenem, meropenem og ertapenem er karbapenemer og ligner kjemisk på penicillin. Imipenem og meropenem har ganske like egenskaper mht. antibakterielt spektrum, bivirkninger og indikasjonsområder. Ertapenem har lengre halveringstid og kan derfor doseres en gang daglig, men har et noe smalere antibakterielt spektrum. Alle de tre substansene gis parenteralt.

Antibakterielt spektrum karbapenemer: Karbapenemer har det bredeste antibakterielle spektrum av alle betalaktamer. Imipenem og meropenem er baktericide overfor de fleste grampositive og gramnegative aerobe og anaerobe bakteriearter, med unntak av enkelte stammer av Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier. Meticillinresistente gule (MRSA) og hvite stafylokokker er ikke følsomme for karbapenemer, og med unntak av imipenem anses karbapenemer ikke egnet for behandling av enterokokkinfeksjoner. Det er varierende grad av in vitro kryssresistens innen karbapenemgruppen, og det anbefales stor forsiktighet ved behandling av alvorlige infeksjoner dersom det er påvist resistens mot en eller flere substanser i gruppen. Ertapenem har smalere antibakterielt spektrum enn imipenem og meropenem, med begrenset effekt mot Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier som er vanlige ved nosokomiale infeksjoner. Karbapenemer er stabile overfor de fleste betalaktamaser inkludert bredspektrede betalaktamaser (ESBL) og AmpC-enzymer, men de hydrolyseres av karbapenemaser som har økende utbredelse i mange land (MBL, KPC, OXA). Karbapenemer er de av betalaktamene som har størst økoskygge gjennom påvirkning av pasientens normalflora.

Farmakokinetiske data

Gjennomsnittlig clearance (Cl) og distribusjonsvolum (Vdss) for imipenem var omtrent 45% høyere hos barn (3 måneder til 14 år) enn hos voksne (SPC).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • 1 måned til 12 år
   [2]
   • 60/60-100/100 mg/kg/døgn i 4 doser, maks. 4000/4000 mg/døgn.

    Øvre doseringsanbefaling er beregnet på mindre følsomme bakteriestammer (som Pseudomonas aeruginosa) og/eller svært alvorlige infeksjoner.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 2000/2000 mg/døgn i 4 doser, maks. 4000/4000 mg/døgn.

    Øvre doseringsanbefaling er beregnet på mindre følsomme bakteriestammer (som Pseudomonas aeruginosa) og/eller svært alvorlige infeksjoner.

Infeksjon ved cystisk fibrose
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 100/100 mg/kg/døgn i 4 doser, maks. 4000/4000 mg/døgn.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim stada, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic, Ceftriaxon Stragen
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

 

 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Stort sett de samme som for penicilliner og cefalosporiner, se L1.2.1 Bivirkninger og L1.2.4 Bivirkninger
Potensielt alvorlige: Ved bruk av imipenem er det større risiko for kramper, særlig hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom og/eller nedsatt nyrefunksjon, enn ved bruk av meropenem og ertapenem.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Karbapenemer bør ikke gis til pasienter med kjent straksallergi for penicilliner og cefalosporiner.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Imipenem/cilastatin akkumuleres hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Hvis dosen ikke justeres ut ifra nyrefunksjon kan CNS-bivirkninger oppstå. Vær spesielt oppmerksom på nevrologiske symptomer eller kramper hos barn med kjente risikofaktorer for kramper, eller pasienter som samtidig står på legemidler som senker krampeterskelen.

Anbefales ikke brukt mot CNS infeksjoner (Produktomtale (SPC): Tienam).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Karbapenemer (spesielt imipenem) må brukes med stor forsiktighet hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom. Bruk til dialysepasienter bare under nøye kontroll. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme B.V., SPC Tienam (RVG 11089) 19-11-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 4 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h11089.pdf
 2. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen informasjon er tilgjengelig

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer