Atrakurium

Generisk navn
Atrakurium
Handelsnavn
Atracurium-hameln, Tracrium
ATC-kode
M03AC04
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Atracurium-hameln inj/inf væske 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Tracrium inj/inf væske 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

Farmakokinetiske data

Distribusjonsvolumet er større hos nyfødte enn hos eldre barn. For den samme dosen til nyfødte og til eldre barn, vil konsentrasjonen ved den nevromuskulære overgangen være lavere hos nyfødte.
Eliminasjonen er uavhengig av lever- og nyrefunksjon.

Doseringer

Muskelrelaksasjon
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   • Startdose: Intubasjon: 0,3 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,3 - 0,6 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: Intubasjon: 0,5 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,3 - 0,6 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Perifert virkende muskelrelakserende midler

Kolinderivater

Suksametonium

Suxamethonium chloride Aguettant, Suxamethonium chloride dihydrate Ethypharm, Suxamethonium chloride martindale
M03AB01
Andre kvartære ammoniumforbindelser

Cisatrakurium

Cisatracurio accord, Nimbex
M03AC11
M03AC10

Pankuronium

Pancuronium, Pancuronium ahn
M03AC01
M03AC09

Vekuronium

Vecuronium inresa, Vecuronium inresa nordic prime
M03AC03
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater

Botulinumtoksin type a

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin
M03AX01

Bivirkninger spesifikke for barn

Histaminfrigjøring.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Tracrium (RVG 09981), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h09981.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose