Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Atrakurium

Generisk navn
Atrakurium
Handelsnavn
Atracurium-hameln, Tracrium
ATC-kode
M03AC04

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Atracurium-hameln inj/inf væske 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Tracrium inj/inf væske 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

Farmakokinetiske data

Distribusjonsvolumet er større hos nyfødte enn hos eldre barn. For den samme dosen til nyfødte og til eldre barn, vil konsentrasjonen ved den nevromuskulære overgangen være lavere hos nyfødte.
Eliminasjonen er uavhengig av lever- og nyrefunksjon.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Muskelrelaksasjon
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   • Startdose: Intubasjon: 0,3 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,3 - 0,6 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: Intubasjon: 0,5 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,3 - 0,6 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kolinderivater

Suksametonium

Suxamethonium chloride Aguettant, Suxamethonium chloride dihydrate Ethypharm, Suxamethonium chloride martindale
M03AB01
Andre kvartære ammoniumforbindelser

Cisatrakurium

Cisatracurio accord, Nimbex
M03AC11
M03AC10

Pankuronium

Pancuronium, Pancuronium ahn
M03AC01
M03AC09

Vekuronium

Vecuronium inresa, Vecuronium inresa nordic prime
M03AC03
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater

Botulinumtoksin type a

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin
M03AX01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Histaminfrigjøring.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se eventuelt cisatrakurium for generell info om nevromuskulære blokkere.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Tracrium (RVG 09981), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h09981.pdf

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer