Meropenem

Generisk navn
Meropenem
Handelsnavn
Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM fresenius SA, Meropenem VM sun SA
ATC-kode
J01DH02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Meropenem Bradex pulv til inj /inf væske, oppl 1 g
Meropenem Bradex pulv til inj /inf væske, oppl 500 mg
Meropenem Fresenius Kabi pulv til inj /inf væske, oppl 1 g
Meropenem Fresenius Kabi pulv til inj /inf væske, oppl 500 mg
Meropenem SUN pulv til inj /inf væske, oppl 1 g
Meropenem SUN pulv til inj /inf væske, oppl 500 mg
Meropenem VM fresenius SA pulv+væske til inf oppl 1 g
Meropenem VM sun SA pulv+væske til inf oppl 1 g

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere (median) ved steady state er beregnet fra en populasjonsfarmakokinetisk modell (basert på 753 prøver fra 188 premature og nyfødte) (Smith et al. 2011): 

Gestasjonsalder: < 32 uker < 32 uker ≥32 uker ≥32 uker
Postnatal alder: <14 dager ≥14 dager <14 dager ≥14 dager
Antall (n) 39 103 31 27
Dosering (mg/kg/døgn) 40 i 2 doser 60 i 3 doser 90 i 3 doser 90 i 3 doser
Cmax (mikrogram/ml) 44,3 46,5 44,9 61
t½ (time) 3,82 2,68 2,33 1,58
Cl (L/t/kg) 0,089 0,122 0,135 0,202
Vd (L/kg) 0,489 0,467 0,463 0,451

Andre farmakokinetiske parametere (SPC):

Alder  Cl (ml/min/kg) t½ (time)
2-5 måneder 4,3 1,6 
6-23 måneder 5,3
25 år 6,2
6-12 år 5,8

 

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 32 uker
   [1] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Postnatal alder < 2 uker:
    40 mg/kg/døgn i 2 doser
    Dosen kan dobles ved MIC >4.

    Postnatal alder > 2 uker:
    60 mg/kg/døgn i 3 doser
    Dosen kan dobles ved MIC >4.

  • gestasjonsalder ≥ 32 uker
   [1] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Postnatal alder < 2 uker:
    60 mg/kg/døgn i 3 doser
    Dosen kan dobles ved MIC >4.

    Postnatal alder > 2 uker-3 måneder:
    90 mg/kg/døgn i 3 doser
    Dosen kan økes til 120 mg/kg/døgn i 3 doser ved MIC > 4.
     

  • 3 måneder til 18 år
   [2] [3] [4]
   • 60 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 6 g/døgn.
   • En lavere dose anbefales til barn > 3 måneder sammenlignet med barn < 3 måneder:

    • Den lave anbefalte dosen til barn > 3 måneder er myndighetsgodkjent (on-label), mens meropenem ikke er godkjent til barn < 3 måneder (off-label). Tilgjengelig vitenskapelig litteratur har vist at barn < 3 måneder har behov for en høyere dose. Det er foreløpig uklart om en høyere dose også er nødvendig hos eldre barn i behandling av andre bakterielle infeksjoner enn "Meningitt" eller "Infeksjoner ved cystisk fibrose".
Meningitt
 • Intravenøst
  • Prematur gestasjonsalder < 32 uker
   [8] [9]
   • Postnatal alder < 2 uker:
    - 80 mg/kg/døgn i 2 doser

    Postnatal alder > 2 uker:
    - 120 mg/kg/døgn i 3 doser

     

  • Prematur og nyfødt, født til termin gestasjonsalder ≥ 32 uker
   [8] [9]
   • Uavhengig av postnatal alder: 120 mg/kg/døgn i 3 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3] [4]
   • 120 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 6 g/døgn.
Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [3]
   • 120 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 6 g/døgn.
   • Alternativ: 100 mg/kg/døgn kontinuerlig infusjon

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Ikke vurdert.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Se forordet til bruk av blandekortene og aktuelt blandekort i denne oversikten.
 • Shabaan et al. viste at infusjonstid over 4 timer (begrenset av 3 timer i Norge på grunn av holdbarhet på meropenem) har bedre effekt sammenlignet med 30 minutter:
  • Klinisk bedring og mikrobiell eradikering var raskere. 
  • Redusert dødelighet, varighet av respiratorisk støtte og forekomst av nyresvikt.

Annen praktisk informasjon

Ikke vurdert.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk til barn
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk til barn
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Kliniske konsekvenser

Bivirkninger inkluderer gastrointestinale forstyrrelser, hodepine, parestesi, oral og vaginal candidiasis, reversibel trombocytose, eosinofili, trombocytopeni og nøytropeni, reversibel økning i leverfunksjonsverdier.

Ved dialyse

Hemodialyse og peritoneal dialyse: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM mip SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP, Ceftazidim Navamedic
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic, Ceftriaxon Stragen
J01DD04
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen til barn er lik som for voksne (SPC).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Meropenem er et reserveantibiotikum. Ved cystisk fibrose: Utelukkende når indisert, og alltid kombinert med et aminoglykosid.

Samtidig bruk med valproinsyre bør unngås. Serumkonsentrasjon av valproinsyre reduseres og gjenopprettes ikke ved å øke dosen valproinsyre. Velg et alternativt antibiotikum.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. AstraZeneca BV, SPC Meronem (RVG 17864), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17864.pdf
 3. Centrafarm BV, SmPC Meropenem (RVG 109673) 15-06-2018, www. geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Dr. Friedrich Eberth, SmPC Meropenem Dr. F. Eberth 500 mg Plv. z. Herst. e. Inj.-/Inf.lsg. (1-31186), https://www.univadis.at/, 05/2018
 5. Pfizer, Inc. , Prescribing information Merrem IV (FDA label) rev. 04/2019, https://www.accessdata.fda.gov.
 6. Bradley, J. S., et al , Meropenem pharmacokinetics, pharmacodynamics, and Monte Carlo simulation in the neonate, Pediatr Infect Dis J, 2008, 27(9), 794-9
 7. Lutsar, I. et al, Meropenem vs standard of care for treatment of neonatal late onset sepsis (NeoMero1): A randomised controlled trial. , PLoS One, 2020, 15(3), e0229380
 8. Germovsek, E., et al , Plasma and CSF pharmacokinetics of meropenem in neonates and young infants: results from the NeoMero studies, J Antimicrob Chemother, 2018, 73(7), 1908-1916
 9. Shabaan, A. E., , Conventional Versus Prolonged Infusion of Meropenem in Neonates With Gram-negative Late-onset Sepsis: A Randomized Controlled Trial., Pediatr Infect Dis J, 2017, 36(4), 358-363
 10. Smith, P.B. et al, Population pharmacokinetics of meropenem in plasma and cerebrospinal fluid of infants with suspected or complicated intra-abdominal infections. , Pediatr Infect Dis J , 2011, 30(10), 844-9

Oppdateringer

 • 23 mars 2021 10:38: Tilgjengelig vitenskapelig litteratur om bruk av meropenem hos nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske data.

Konsentrasjonsmåling


Overdose