Fenprokumon

Generisk navn
Fenprokumon
Handelsnavn
ATC-kode
B01AA04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Ikke vurdert.

 Det finnes ingen tilgjengelige preparater i Norge med dette virkestoffet. Kontakt apoteket for å undersøke om det er mulig å skaffe preparat fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Antikoagulasjon
 • Oralt
  • < 1 år
   [1] [2] [3] [4]
    • Dag 1: 0,2 mg/kg/døgn i 1 dose.
    • Dag 2: 0,15 mg/kg/døgn i 1 dose.
    • Dag 3: 0,1 mg/kg/døgn i 1 dose.

    Deretter: Juster dosen etter INR.

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om kvelden rundt kl.18.00, slik at dosen kan justeres på kontrolldagen dersom det skulle forekomme sterkt avvikende INR. Glemt dose kl.18.00 kan tas senere samme kveld, men ikke neste dag.

    • Start K-vitaminantagonister på dag 1. Heparinbehandling kan seponeres etter minimum 5 dager og dersom INR er innenfor terapeutisk område (2,0-3,0) på to påfølgende målinger. 
    • Reduser metningsdosen ved: Lever- og nyresykdommer, mangel på C- og S-protein og når pasienten også bruker visse andre legemidler (interaksjoner).
  • 1 år til 5 år
   [1] [2] [3]
    • Dag 1: 0,15 mg/kg/døgn i 1 dose
    • Dag 2: 0,1 mg/kg/døgn i 1 dose
    • Dag 3: 0,05 mg/kg/døgn i 1 dose

    Deretter: Juster dosen etter INR.

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om kvelden rundt kl.18.00, slik at dosen kan justeres på kontrolldagen dersom det skulle forekomme sterkt avvikende INR. Glemt dose kl.18.00 kan tas senere samme kveld, men ikke neste dag.

    • Start K-vitaminantagonister på dag 1. Heparinbehandling kan seponeres etter minimum 5 dager og dersom INR er innenfor terapeutisk område (2,0-3,0) på to påfølgende målinger. 
    • Reduser metningsdosen ved: Lever- og nyresykdommer, mangel på C- og S-protein og når pasienten også bruker visse andre legemidler (interaksjoner).
  • ≥ 5 år
   [1] [2] [3]
    • Dag 1: 0,1 mg/kg/døgn i 1 dose, maks 9 mg
    • Dag 2: 0,05 mg/kg/døgn i 1 dose, maks 6 mg
    • Dag 3: 0,025 mg/kg/døgn i 1 dose, maks 3 mg

    Deretter: Juster dosen etter INR.

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om kvelden rundt kl.18.00, slik at dosen kan justeres på kontrolldagen dersom det skulle forekomme sterkt avvikende INR. Glemt dose kl.18.00 kan tas senere samme kveld, men ikke neste dag.

    • Start K-vitaminantagonister på dag 1. Heparinbehandling kan seponeres etter minimum 5 dager og dersom INR er innenfor terapeutisk område (2,0-3,0) på to påfølgende målinger. 
    • Reduser metningsdosen ved: Lever- og nyresykdommer, mangel på C- og S-protein og når pasienten også bruker visse andre legemidler (interaksjoner).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Vurder å redusere støtdosen i tilfeller med nyrelidelser.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA07
Heparingruppen
B01AB04
B01AB05

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin SA u/kons, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
B01AC09
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer

Dabigatran eteksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer

Rivaroksaban

Rivaroxaban Sandoz, Xarelto
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Referanser

 1. NVK. , Werkboek kinderhematologie. , http://www.hematologienederland.nl , 30 sept 2012
 2. Spoor N et al. , Phenprocoumon and acenocoumarol treatment in paediatric patients, Thromb Haemost. , 2012, Dec;108(6), 1238-41
 3. NVK, Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolie bij kinderen, www.nvk.nl, jan 2014
 4. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie kinderhematologie, Richtlijn Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolische complicaties bij neonaten en kinderen tot 18 jaar, https://hematologienederland.nl/kwaliteit/werkboek-kinderhematologie/, 2020, Jan, Rev1

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose