Flutikasonfuroat nasal

Generisk navn
Flutikasonfuroat nasal
Handelsnavn
Avamys, Avamys 2care4, Fluticasonfuroaat basic pharma
ATC-kode
R01AD12
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Hos de fleste pasienter er ikke flutikasonfuroat detekterbart (< 10 pg/ml) etter intranasal dosering med 110 mikrogram én gang daglig. Detekterbart nivå ble observert hos 15,1 % av barna etter intranasal dosering med 110 mikrogram én gang daglig og kun 6,8 % av barna som fikk 55 mikrogram én gang daglig. Det ble ikke vist høyere detekterbare verdier av flutikasonfuroat hos yngre barn (< 6 år).

Følgende mediane konsentrasjoner av flutikasonfuroat ble funnet hos personer med kvantifiserbare verdier:

Alder (år) Dose (mikrogram) Konsentrasjon (pg/ml)
2 til 6 55 18,4
  110 14,3
6 til 12 55 18,9
  110 14,4

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Avamys 2care4 nesespray susp 27,5 mikrog/dose - Krever godkjenningsfritak
Avamys nesespray susp 27,5 mikrog/dose
Avamys nesespray susp 27,5 mikrog/dose - Krever godkjenningsfritak
Fluticasonfuroaat basic pharma nesespray susp 27,5 mikrog/dose - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Allergisk rhinitt
 • Nasalt
  • 2 år til 12 år
   [1] [2]
   • I hvert nesebor: 1 - 2 dose(r)/dose 1 gang daglig. Startdose: Start med 1 dose i hvert nesebor 1 gang daglig. Ved utilstrekkelig effekt: Øk dosen til 2 doser i hvert nesebor 1 gang daglig. Når tilstrekkelig symptomkontroll oppnås: Reduser dosen til 1 dose i hvert nesebor 1 gang daglig.
  • 12 år til 18 år
   [1]
   • I hvert nesebor: 2 dose(r)/dose 1 gang daglig. Når tilstrekkelig symptomkontroll oppnås: Reduser dosen til 1 dose i hvert nesebor 1 gang daglig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Veksthemming
 • Systemiske bivirkninger (spesielt etter langvarig bruk av høye doser): Mentale eller atferdsmessige endringer, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet, søvnløshet, angst, depresjon eller aggresjon (SPC).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Veksthemming: Veksthemming hos barn er rapportert ved bruk av terapeutiske doser. Ved langtidsbruk skal veksten kontrolleres, og det er spesielt viktig hvis barnet også bruker inhalasjonssteroider for astma.
  Hvis det foreligger veksthemming, må man forsøke å redusere dosen og henvise til barnelege. Ved behov for langvarig bruk av nasale kortikosteroider til barn bruk lavest mulig effektiv dose.
 • Systemiske bivirkninger: Følgende systemiske bivirkninger kan forekomme hos barn, spesielt etter langvarig bruk av høye doser: Mentale eller atferdsmessige endringer, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet, søvnløshet, angst, depresjon eller aggresjon (SPC).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Adrenergika, usammensatte preparater

Oksymetazolin

Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
R01AA05

Xylometazolin

Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider
R01AD01

Budesonid nasal

Budesonid 2care4, Budesonid Sandoz, Livicort
R01AD05
R01AD58

Flutikasonpropionat nasal

Flixonase 2care4, Flixonase medartuum, Flixonase paranova, Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08

Mometason nasal

Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
R01AD09
R01AD11
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

Referanser

 1. Glaxo Group Ltd,, SmPC Avamys (EU/1/07/434/001-3) 11 jan 2008, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. GlaxoSmithKline, Product Information Veramyst (USA), www.accessdata.fda.gov

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose